Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
NowinyDymitra oryginał
NOWINY Z MOSKWY Posłáne. IEY M. PANIEY WOIEWODZINEY Sędomiérskiéy/ od Cárá Je[go] M. Moskiewskiego Dimitrá z obozu/ oznaymuiąc iey/ iako mu Pan Bóg raczy błogosłáwić y sczęśćić ná tym wtorym wieźdźie ná pánstwo iego dźiedźiczné. Przytym iest y pieśń o tymże Cáru Moskiewskim || złożona wierszem

https://cbdu.ijp.pan.pl/id/eprint/3000/
Odnotowano 52 cytatów z tego źródła
– Vszedszy/ báwił sie przez dwie lecie/ álbo y dáley/ miedzy obcemi narodámi/ táił sam siebie/ y stánu swoiego Cárskiego [...]. NowinyDymitra Aij.
– Dniá 11. Máiá/ Mszéy S. wysłuchawszy/ ruszylismy sie zá nimi w drogę/ á oni od nászego mieyscá stali mil pułtrzeći/ gotowi/ w spráwie/ y fortélem dosyć mocnym/ przećię miedzy rudámi wielkimi/ y przy bereśniáku berzeźniaku/ zásádźiwszy dobrze potężną strzelbę. NowinyDymitra Aiij-Aiijv.
– Ztegóż zamku Szuyski samodziesięt pokryjomu vciekł błoty. NowinyDymitra Aiijj.
patrz: BŁOTO
– Y obyczáiem cudownym/ V wszech ludzi niepodobnym: Smierć nań pászczekę rozdárłá/ Iákoby go iuż pożárła. NowinyDymitra B.
patrz: CUDOWNY
– Oboz wszystek nieprzyiacielski z wielką korzyścią od gromili; á łup wszystek Bołochow przy kozákách nászych y Duńskich został [...]. NowinyDymitra Aiijv.
– Więtszych cudów nie miał ten wiek/ Niechay słucha wszelki człowiek/ Nád Iwánowiczá tego/ Chce mieć Bóg z nim coś dziwnego. NowinyDymitra Aiijjv.
patrz: DZIWNY
– Teyże nocy przecie ich vciekło fortelnie 2000. NowinyDymitra Aiijj.
– Ták pan Bóg pobłogosłáwił zá spráwiedliwością Cárá I. M. y záspráwą páná Hetmáná Kniáziá Różyńskie go y zádzielnością y męztewm národu polskiego/ ktory iemu chętliwie służy nád ine narody. NowinyDymitra Aiijj.
patrz: INNY, INNY, INY
– I. M. Pan Hetman kazał nam też ku nim nástępowáć: á my sie spieszno klusząc/ gotowismy byli do potrzeby: iedno żesmy byli konie zmogli. NowinyDymitra Aijv.
patrz: JEDNO
– Ruszył sie w drogę prosto ku stolicy/ gdzie sie do niego wszystkie ine woyská ściągáły/ y tám oboz státecznie zámknął/ y porządek wszystkiego woyská w klubę swą wpráwił. NowinyDymitra Aijv.
– I. M. Pan Hetman kazał nam też ku nim nástępowáć: á my sie spieszno klusząc/ gotowismy byli do potrzeby: iedno żesmy byli konie zmogli. NowinyDymitra Aijv.
– Tu sęk ná Borysá przyszedł/ Iáko Dimitr smierci vszedł: Y on/ y Moskwá spółecznie/ Niechcieli wierzyć koniecznie. NowinyDymitra B.
patrz: KONIECZNIE
– Gdzie w pierwszym stárciu kazálismy rycerstwu kopije pochylic; áż iuż po wtórym podniesli/ w trąby y w bębny vderzywszy. NowinyDymitra Aiij.
patrz: KOPIA
– Zrozumiawszy nieprzyiaciele/ że im on fortel nieposzedł/ bárzo sie strwożyli/ y záraz kriiomo puścili wozy i strzelbę/ sámi przecię w támtymże szyku stoiąc. NowinyDymitra Aiijv.
patrz: KRYJOMO
– Ták pan Bóg pobłogosłáwił zá spráwiedliwością Cárá I. M. y záspráwą páná Hetmáná Kniáziá Różyńskie go y zádzielnością y męztewm [!] národu polskiego/ ktory iemu chętliwie służy nád ine narody. NowinyDymitra Aiijj.
patrz: MĘSTWO
– Borysá łákomstwo zwiodło/ Ale mu sie niepowiodło: Nápráwił potomká zábić/ A Bóg go raczył wybáwić. NowinyDymitra B.
patrz: NAPRAWIĆ
– A Bóg który iest prawdziwy/ Niepodobne czyni dziwy: Vyźrzał Cáru krzywdy twoie/ Isci obietnice swoie. NowinyDymitra B.
– A Bóg Dimitrá ochronił/ Mocą go swoią obronił: Dopuścił zábić inégo: Iemu we wszem podobnégo. Z vczciwością pochowano/ Nigdy sie niespodziewano: By miał Dimitr z mar[t]wychpowstáć/ Zdrádę Borysowi oddáć. NowinyDymitra B.
patrz: ODDAĆ
– Oboz wszystek nieprzyiacielski z wielką korzyścią od gromili; á łup wszystek Bołochow przy kozákách nászych y Duńskich został [...]. NowinyDymitra Aiijv.
patrz: ODGROMIĆ
– Oboz wszystek nieprzyiacielski z wielką korzyścią od gromili; á łup wszystek Bołochow przy kozákách nászych y Duńskich został [...]. NowinyDymitra Aiijv.
patrz: ODJĄĆ
– Skłonił Polskie sercá ktobie/ Ześ ie znał sczere ku sobie. Vczciwość ci wyrządzáli/ Z swoim cię Krolem oznali. NowinyDymitra B.
patrz: OZNAĆ
– Pan Hetman nie rychło zrozumiał/ że wozy wypráwili: przecię połki násze nástępowáły/ Petyorskié wprzód/ á Vsarskie zá nimi/ wspráwie tákże: Tám naprzód ná nié Kozacy nápádli/ których záraz Moskwá spárłá/ áż Petyorskie chorągwie rátunek dáły [...]. NowinyDymitra Aiijv.
patrz: PETYORSKI
– Zátym I. M. Pan Hetman Kniáź Rożynski połki poráchowawszy/ y sporządziwszy/ ktory zá ktorym następowáć miał/ y iáko sie potykáć y posiłkowáć miáły/ gdfyż o nieprzyiacielu pewna wiádomość byłá/ że miał bitwę dáć/ szli polekku. NowinyDymitra Aijv.
– Bacząc to nászy/ páná Bogá ná pomoc wziąwszy/ práwie po południu/ w porządku dobrym/ poskoczywszy zobu stron do siebie rzesko/ rządniesmy ich názad popárli/ wiátresmy téż mieli po sobie w połowicy/ skrzydłá iednák ich trzymáły potężnie. NowinyDymitra Aijv-Aiij.
patrz: POŁOWICA
– Pan Hetman roskazał żebysmy ich pominęli w stronę lewym skrzydłem/ chcąc ich z fortelu ruszyć: á woysko tym czásem stało wspráwie wszystko bárzo pozornie [...]. NowinyDymitra Aiijv.
patrz: POMINĄĆ
– Bacząc to nászy/ páná Bogá ná pomoc wziąwszy/ práwie po południu/ w porządku dobrym/ poskoczywszy zobu stron do siebie rzesko/ rządniesmy ich názad popárli/ wiátresmy téż mieli po sobie w połowicy/ skrzydłá iednák ich trzymáły potężnie. NowinyDymitra Aijv-Aiij.
patrz: POPRZEĆ
– [...] konie rycerstwá nászego porospieráły sie [...]. NowinyDymitra Aiij.
– Zátym I. M. Pan Hetman Kniáź Rożynski połki poráchowawszy/ y sporządziwszy/ ktory zá ktorym następowáć miał/ y iáko sie potykáć y posiłkowáć miáły/ gdyż o nieprzyiacielu pewna wiádomość byłá/ że miał bitwę dáć/ szli polekku. NowinyDymitra Aijv.
– I. M. Pan Hetman kazał nam też ku nim nástępowáć: á my sie spieszno klusząc/ gotowismy byli do potrzeby: iedno żesmy byli konie zmogli. NowinyDymitra Aijv.
– Zátym I. M. Pan Hetman Kniáź Rożynski połki poráchowawszy/ y sporządziwszy/ ktory zá ktorym następowáć miał/ y iáko sie potykáć y posiłkowáć miáły/ gdfyż o nieprzyiacielu pewna wiádomość byłá/ że miał bitwę dáć/ szli polekku. NowinyDymitra Aijv.
– Pan Hetman roskazał żebysmy ich pominęli w stronę lewym skrzydłem/ chcąc ich z fortelu ruszyć: á woysko tym czásem stało wspráwie wszystko bárzo pozornie [...]. NowinyDymitra Aiijv.
patrz: POZORNIE
– Tenże Borysá vczynił Opiekunem/ y przyczynił: Strzesz pilnie Dimitrá tego/ Niech ma Moskwá páná zniego. NowinyDymitra Aiijjv.
– CHcecie słyszéć co nowego/ Z strony Cárá Moskiewskiego: Dimitrá Iwánowicá/ Własnego w Moskwi dziedzicá. Którego ták Bóg miłuie/ Ná reku swoich piástuie: Wszystkiemu go świátu stáwił/ Przez té rzeczy co z nim spráwił. NowinyDymitra Aiijjv.
patrz: RĘKA
– Cár I. M. będąc wdzięczen tákiey serdeczney posługi/ dáry dawał hoyné Rycerstwu y zosobná od róty do róty ieżdżąc/ soleniter dziękował zá takąż zyczliwośc y iescze nád to wszystkim nagrodę sowitą obiecał. NowinyDymitra Aiijj.
patrz: ROTA, RÓTA
– [...] y tákesmy ich żadnym sposobem z fortelu ich nie mogli zruszyć; bo miedzy rudámi/ przy lesie/ tám ich zásadzka byłá [...]. NowinyDymitra Aiij.
patrz: RUDA
– Ztegóż zamku Szuyski samodziesięt pokryiomu vciekł błoty. NowinyDymitra Aiijj.
– Oycá miał złego Tyranná/ Gorszego nie miáłá páná Moskwá/ nád tego Wásielá/ Że go pomni y dosielá. NowinyDymitra Aiijjv.
patrz: SIELA
– Támże tego dniá Chrest cáłowáli wszyscy/ których było siłá z rozmaitych zamków [...]. NowinyDymitra Aiijj.
patrz: SIEŁA, SIŁA, SIŁA
– Tu sęk ná Borysá przyszedł/ Iáko Dimitr smierci vszedł: Y on/ y Moskwá spółecznie/ Niechcieli wierzyć koniecznie. NowinyDymitra B.
– [...] á w tym zdraycy nászych przywiedli ná strzelbę srzodkiem/ gdzie nászych kilká choragwi spárli bárzo [...]. NowinyDymitra Aiij.
patrz: STRZELBA
– Vpátruiąc to I. M. Pan Hetmán/ wypráwił ná hárc przed woysko nieprzyiacielskie naypierwey hárcowniká/ áby sie woysko nieprzyiacielskie zábáwiło: iákoż długo ie zábawiał y sztucznie. NowinyDymitra Aijv.
patrz: SZTUCZNIE
– Dniá 12. Máiá/ Położylismy sie obozem pod Bołochowem: tegóż dniá poczęłá Moskwá tráktowáć/ przynosząc winę swoię Cárowi Ie[g]o M. NowinyDymitra Aiijv.
patrz: TRAKTOWAĆ
– A Bóg Dimitrá ochronił/ Mocą go swoią obronił: Dopuścił zábić inégo: Iemu we wszem podobnégo. Z vczciwością pochowano/ Nigdy sie niespodziewano: By miał Dimitr z mar[t]wychpowstáć/ Zdrádę Borysowi oddáć. NowinyDymitra B.
– [...] Zamki/ Miástá/ Siołá/ Boiárowie zacni poddáństwo y wierność swoię Cárowi I. M. vprzeymie znowu oddáią y poprzysiegáią. NowinyDymitra Aij.
patrz: UPRZEJMIE
– Pan Hetman nie rychło zrozumiał/ że wozy wypráwili: przecię połki násze nástępowáły/ Petyorskié wprzód/ á Vsarskie zá nimi/ wpráwie tákże [...]. NowinyDymitra Aiijv.
patrz: USARSKI
– [...] y tákesmy ich żadnym sposobem z fortelu ich nie mogli zruszyć; bo miedzy rudámi/ przy lesie/ tám ich zásadzka byłá: w tym przecię woyská nieprzyiacielskiego do sześci tysięcy zá pierwszym stárciem poszło wciąsz. NowinyDymitra Aiij.
– Pan Hetman wedle potrzeby woysko spráwił: á ci zrázu poczęli nas byli obiemá skrzydłámi obchodzić/ w których naywiętsza ich potęgá byłá. NowinyDymitra Aijv.
patrz: WIELIKI, WIELKI
– CHcecie słyszéć co nowego/ Z strony Cárá Moskiewskiego: Dimitrá Iwánowicá/ Własnego w Moskwi dziedzicá. NowinyDymitra Aiijjv.
patrz: WŁASNY
– Vpátruiąc to I. M. Pan Hetmán/ wypráwił ná hárc przed woysko nieprzyiacielskie naypierwey hárcowniká/ áby sie woysko nieprzyiacielskie zábáwiło: iákoż długo ie zábawiał y sztucznie. NowinyDymitra Aijv.
patrz: ZABAWIAĆ
– Vpátruiąc to I. M. Pan Hetmán/ wypráwił ná hárc przed woysko nieprzyiacielskie naypierwey hárcowniká/ áby sie woysko nieprzyiacielskie zábáwiło: iákoż długo ie zábawiał y sztucznie. NowinyDymitra Aijv.
– Záczásem zmárł wielki Tyran/ Po nim nástąpił inszy pan/ Lepiéy sie Moskwie záchował/ Ale niedługo pánował. NowinyDymitra Aiijjv.
patrz: ZACZASEM
– Pan Hetman nie rychło zrozumiał/ że wozy wypráwili: przecię połki násze nástępowáły/ Petyorskié wprzód/ á Vsarskie zá nimi/ wspráwie tákże: Tám naprzód ná nié Kozacy nápádli/ których záraz Moskwá spárłá/ áż Petyorskie chorągwie rátunek dáły [...]. NowinyDymitra Aiijv.
patrz: ZEPRZEĆ