Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
NowinyTor oryginał
NOWINY Z TORVNIA. O Gwałtownym zábronieniu przez Heretyki nabożeństwá y processyi Kátholickich z stárodawná zwykłych/ więc y o zbićiu y zelżeniu Kápłanow/ Zakonnikow/ y innych osob zacnych tám ná ten czás będących. Roku Pańskiego/ 1614. od iednego Kátholiká świádká oczywiste[go] pisáne

https://cbdu.ijp.pan.pl/id/eprint/3220/
Odnotowano 5 cytatów z tego źródła
– Tu káżdy báczny rozsądzi ktora się stroná ná tumult gotowáłá. NowinyTor Aiiij.
patrz: BACZNY
– Cosz po tych processyách/ tylko w nich báłwány (ták krzyże święte y obrazy názywáiąc) nosicie/ y báłwochwálstwo stroicie [mówią toruńscy innowiercy]. NowinyTor Aijv.
patrz: BAŁWAN
– ...kápłanom Fárskim/ ktorzy się zástánowili przed łáncuchem/ ná pácyfikały ábo krzyze Reliquiámi Swiętych násádzone/ kámieńmi rzucáiąc/ despekt vczyniono... NowinyTor Aiiij.
patrz: PACYFIKAŁ
– Pleban támże záraz vczynić dał/ á vczyniwszy/ názad z wielkim wstydem/ żalem y z poháńbieniem Religiey kátholickiey do swego kosćiołá smutny z lámentuiącymi kátholikámi swymi wroćić się muśiáł. NowinyTor Aiiijv.
– ...skoczył do łáncuchá/ á przynim niemáło ich pospolstwá z toporámi/ młotámi/ puginałámi/ kiymi/ kámieńmi (áćz y po kámienicách y po budach/ miedzy ktorymi procesya iść miáła) pełno ich z cegłámi y kámieńmi było/ ći ták obstąpiwszy łáncuch ná procesyą czekáli. NowinyTor Aiijv.