Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
RelBit oryginał
RELATIA BITWY Y zvvyćięstvvá Cesarzá I. M. Chrześćianskiego nád Czechámi, y Prági wzięćia. Roku Páńskiego 1620. Dniá Osmego y dziewiątego Listopádá

https://cbdu.ijp.pan.pl/id/eprint/3350/
Odnotowano 31 cytatów z tego źródła
– Sam Heldeberczyk/ widząc iuż stráconą/ począł vchodzić/ zrzućiwszy z śiebie podowno áby nie był poznány/ bindę złotą ktorą Káuállerowie Angielscy iáko znák swoy własny zwykli nośić/ y dostáłá się iednemu Wallonowi. RelBit A2v-A3.
patrz: BINDA, BIŃDA
– Y podobno ták mu groźił P. Bog/ zá buyne y lekkomyślne postępki iego [...]. RelBit A3v.
patrz: BUJNY
– Wydał Bog wszechmogący dekret swoy/ á poniżył kárki złośliwych. RelBit A4.
patrz: DEKRET
– Zátym gdy godło dano/ skoczyło ku nieprzyiaćielowi piętnaśćie chorągwi Iezdey/ á cztery piechoty. RelBit A2v.
– Sam Heldeberczyk/ widząc iuż stráconą/ począł vchodzić/ zrzućiwszy z śiebie podowno áby nie był poznány/ bindę złotą ktorą Káuállerowie Angielscy iáko znák swoy własny zwykli nośić/ y dostáłá się iednemu Wallonowi. RelBit A2v-A3.
patrz: KAWALER
– Czechowie á miánowićie Kálwinistowie przyśięgáli znowu Cesárzowi Ferdynándowi/ y dáli ná się ná pismie Rewersały/ ktorymi się wszystkich konfederáciy z nieprzyiaćioły Cesárskimi iákokolwiek poprzyśiężonych wyrzekáią y odprzyśięgáią [...]. RelBit A4.
– Iezdá nászá popráwić się im nie dáłá/ miánowićie Wállonowie/ ktorym Gulielmus Verdugo kredencuiąc/ nápadł ná Kśiążęćiá Anháldá syná stárszego/ y broń mu odiąwszy/ żywcem poimał/ tenże Chorążemu nieprzyiaćielskiemu chorągiew z ręku wydárszy/ sámego poimał/ y zgołá wielką tám słáwę Wállonowie odnieśli. RelBit A2v.
– [...] máiąc w oczách nieprzyiaćielá/ opuśćiwszy dzieło/ listkámi tylko y rozśiewániem zmyslonych nowinek/ z męstwá się swego przechwaláli/ obiecuiąc swoim w ledá dzień pewne zwyćięstwo. RelBit A2.
patrz: LISTEK
– Woysko násze dla znáku niśili chustkę iáką białą ná sobie/ oni záś przy białym/ mieli płatek iákiś modry. RelBit A3.
patrz: MODRY
– Czechowie á miánowićie Kálwinistowie przyśięgáli znowu Cesárzowi Ferdynándowi/ y dáli ná się ná pismie Rewersały/ ktorymi się wszystkich konfederáciy z nieprzyiaćioły Cesárskimi iákokolwiek poprzyśiężonych wyrzekáią y odprzyśięgáią [...]. RelBit A4.
– Działo się to ieszcze y w oktawę Wszytkich Swiętych/ áby ći bluźniercy ich odnichże pomstę ná sobie vczuli. RelBit A3.
patrz: OKTAWA
– Był y Hetman Cesárski Buquoi/ wielki pewnie Bohátyr/ śiedm iest á dwádzieściá lat iáko zbroi nie zdeymuiąc Woyská wodźi/ nie tylko zwyćięstwy sławny/ ále y piątnem Rycerskim dobrze ozdobiony/ w rozmáitych bitwách/ śiedm kroć z muszkietu postrzelony/ y raz kopiią w sobie złamał. RelBit A4.
patrz: PIĄTNO
– [...] śiłá miast y zamkow częśćią mocą/ [c]zęśćią przez dobrowolne podánie odebrawszy/ [n]áostátek złączywszy się z sobą obá Hetmáni/ vmyślili rospráwić się wálną bitwą z nieprzyiaćielem/ przeto podemknęli się pod Rokiczány [...]. RelBit A2.
patrz: PODANIE
– [...] śiłá miast y zamkow częśćią mocą/ [c]zęśćią przez dobrowolne podánie odebrawszy/ [n]áostátek złączywszy się z sobą obá Hetmáni/ vmyślili rospráwić się wálną bitwą z nieprzyiaćielem/ przeto podemknęli się pod Rokiczány [...]. RelBit A2.
– Sam Heldeberczyk/ widząc iuż stráconą/ począł vchodzić/ zrzućiwszy z śiebie podowno áby nie był poznány/ bindę złotą ktorą Káuállerowie Angielscy iáko znák swoy własny zwykli nośić/ y dostáłá się iednemu Wallonowi. RelBit A2v-A3.
patrz: PODOBNO
– Doszedł go przećie názáiutrz Kśiążę Báwárskię [!] z Woyskiem/ y długo go trzymał [...] áżby był Buquoi/ ktory pozad szedł nádćiągnął/ ále iuż ku nocy się dobrze miáło/ kiedy on nádszedł. RelBit A2-A2v.
patrz: POZAD, POZADŹ
– [...] dogonił ich Kśiążę Báwárskie około dzieśiąty ná pułzegárzu názáiutrz [...]. RelBit A2v.
– Czechowie á miánowićie Kálwinistowie przyśięgáli znowu Cesárzowi Ferdynándowi/ y dáli ná się ná pismie Rewersały/ ktorymi się wszystkich konfederáciy z nieprzyiaćioły Cesárskimi iákokolwiek poprzyśiężonych wyrzekáią y odprzyśięgáią [...]. RelBit A4.
patrz: REWERSAŁ
– Co widząc Cesárscy/ iż nieprzyiaćielá wywabić nie mogli/ resolwowáli podstąpić pod Prágę [...]. RelBit A2.
– Od sámych nieprzyiaćioł iest wiádomość że w tey bitwie zginęło ich do śiedmi tyśięcy/ nászy tych co ná plácu leżeli/ náliczyli pięć tyśięcy/ ále śiłá ich w pogoni bito/ śiłá w rzece vtonęło. RelBit A3v.
patrz: SIEŁA, SIŁA, SIŁA
– Zá wielką to sromotę máią ći Káuállerowie/ táki znák swoy w bitwie vtráćić/ ále w złey przygodzie trudno y zdrowiu y sławie dogádzáć. RelBit A3.
patrz: SROMOTA
– Sam Heldeberczyk/ widząc iuż stráconą/ począł vchodzić/ zrzućiwszy z śiebie podowno áby nie był poznány/ bindę złotą ktorą Káuállerowie Angielscy iáko znák swoy własny zwykli nośić/ y dostáłá się iednemu Wallonowi. RelBit A2v-A3.
patrz: STRACONA
– Ale y to vćieszna byłá/ gdy Iezuitow obaczyli [...] Kátholicy od rádośći płácząc/ ręce w niebo podnośili/ dziękuiąc Pánu Bogu/ że im Kápłany przywroćił. RelBit A3.
patrz: UCIESZNA
– Náostátek y to powiádáią/ że dwiemá ábo trzemá dni przed tym/ gdy się Heidelberczyk ná tymże mieyscu dla vpátrowánia przeieżdżał/ mgłá go iákáś ogárnęłá [...]. RelBit A3v.
– Y podobno ták mu groźił P. Bog/ zá buyne y lekkomyślne postępki iego/ że się z młodey płochośći swey dał buntownikom námowić/ áby się ná cudze Páństwo porwał/ y bezecną rebellią wysokie vrodzenie swoie zmázał; vprządszy sobie koniecznie krolem być/ ktorym mu snadź ledwo ná Komediey być przystało. RelBit A3v.
patrz: UPRZĄŚĆ
– [...] sámych koni zdobytych od nászych w tey bitwie ráchuią pięć tyśięcy/ á więtszą [!] część przy Kozakách się zostáło. RelBit A3.
patrz: WIELIKI, WIELKI
– RELATIA BITWY Y zvvyćięstvvá Cesarzá I. M. Chrześćiánskiego nád Czechámi, y Prági wzięćia. RelBit A.
patrz: WZIĘCIE
– [...] dogonił ich Kśiążę Báwárskie około dzieśiąty ná pułzegárzu názáiutrz/ y spráwiwszy Woysko/ wiesżał się nád nimi/ zábawiáiąc ich hárcámi/ áż też y Buquoi z swymi ludźmi nádszedł. RelBit A2v.
patrz: ZABAWIAĆ
– Wydał Bog wszechmogący dekret swoy/ á poniżył kárki złośliwych. RelBit A4.
patrz: ZŁOŚLIWY
– Y podobno ták mu groźił P. Bog/ zá buyne y lekkomyślne postępki iego/ że się z młodey płochośći swey dał buntownikom námowić/ áby się ná cudze Páństwo porwał/ y bezecną rebellią wysokie vrodzenie swoie zmázał [...]. RelBit A3v.
patrz: ZMAZAĆ
– [Nieprzyjaciel] [...] práwe skrzydło rośćiągnął áż ku murowi ktorym źwierzyniec obtoczony/ y miał z niego z tey tám strony dobrą obronę. RelBit A2v.