Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
AwAct oryginał
Awizy Actorum ná Seymie w Wárszáwie wydane z Krákowá Maij. 1698

https://cbdu.ijp.pan.pl/14480/
Odnotowano 18 cytatów z tego źródła
– Awizy Actorum ná Seymie w Wárszáwie, wydáne z Krákowá 23. Maij. 1698. AwAct 1.
patrz: AWIZA, AWIZY
– [...] wziął Głos I. M. P. Poseł Powincyi [!] Litewskiey z Powiátu Witepskiego in hunc sensum [...] Ażeby [...] Ich Mość PP. Posłowie [...] o determinácyą konnego Seymu prośili [...]. AwAct 1-2.
– [...] dość się nam swoiemi przechodámi, y exorbitancy[a]mi ná przeszłey Elekcyey naprzykrzyli [...]. AwAct 4.
– [...] Trybunał swoy w Wilnie fundowáli [...]. AwAct 4.
patrz: FUNDOWAĆ
– [...] ześli się Ich Mość Pánowie Posłowie [...] do Izby Poselskiey, ktorych compárycya dość in pauco numero byłá, bo nád piętnastu Posłow więcey nie było [...]. AwAct 1.
patrz: KOMPARYCJA
– PO odpráwionej Solenney Wotywie [...] ná ktorey [był] Naiáśnieyszy Krol I. M. in assistentia I. I. W. IchMćiow PP. Senátorow, y Vrzędnikow W. Koronnych Krzesłowych [...] poszedł Krol I. M. cum Poto Comitatu tàm ex Senatorio, quàm Equestri Ordine ná Zamek, gdźie w mármurowym pokoiu w oknie stoiąc, ná Dziedźiniec Zamkowy conferencyami się zábawiał [...]. AwAct 1.
– [...] wziął Głos I. M. P. Poseł Powincyi [!] Litewskiey z Powiátu Witepskiego in hunc sensum [...] Ażeby [...] Ich Mość PP. Posłowie [...] o determinácyą konnego Seymu prośili [...]. AwAct 1-2.
patrz: KONNY
– [...] tu Ich Mośćiom z nas żaden Coaequationi Iurium niekontradykuie [...]. AwAct 4.
– [...] o determinácyą konnego Seymu prośić będźiemy powinni, od czego się żadnemi obietnicámi, cotrupcyámi [!]; álbo iákiemikolwiek respektámi odweść [!] niedamy [...]. AwAct 2.
patrz: KORUPCJA
– PO odpráwionej Solenney Wotywie [...] ná ktorey [był] Naiáśnieyszy Krol I. M. in assistentia I. I. W. IchMćiow PP. Senátorow, y Vrzędnikow W. Koronnych Krzesłowych [...] poszedł Krol [...] ná Zamek [...]. AwAct 1.
patrz: KRZESŁOWY
– Ták tedy I. M. Pan Márszałek náznáczył Ablegatos do nich z Wielkiey Polski, Posłá iednego, drugiego z Máłey, á trzećiego z Prowincyey Lit. chćiał tedy I. M. Pan Márszałek niesolwowáć Sessyey, áżby názad powroćili Ich Mość cum relatione [...]. AwAct 4.
patrz: NAZAD
– [...] mogli sobie szczerze w oczy weyrzeć w czym z Protestácyą wychodźiemy y do niczego9 nieprzystępuiemy [...]. AwAct 3.
– [...] o determinácyą konnego Seymu prośić będźiemy powinni, od czego się żadnemi obietnicámi, cotrupcyámi[!]; álbo iákiemikolwiek respektámi odweść [!] niedamy [...]. AwAct 2.
patrz: RESPEKT
– [...] wziął Głos I. M. P. Poseł Powincyi [!] Litewskiey z Powiátu Witepskiego in hunc sensum [...] Ażeby [...] Ich Mość PP. Posłowie [...] o determinácyą konnego Seymu prośili [...]. AwAct 1-2.
patrz: SEJM
– PO odpráwionej Solenney Wotywie [...] ná ktorey [był] Naiáśnieyszy Krol I. M. in assistentia I. I. W. IchMćiow PP. Senátorow, y Vrzędnikow W. Koronnych Krzesłowych [...] poszedł Krol [...] ná Zamek [...]. AwAct 1.
patrz: SOLENNY
– [...] on [sejm] instanti zerwáć, et cum protestationibus wyniść powinnismy, co ninieyszą przyśięgą [...] ták ná nás, iáko y successorách nászych ztwierdzamy [...]. AwAct 2.
patrz: SUKCESOR
– PO odpráwionej Solenney Wotywie [...] ná ktorey [był] Naiáśnieyszy Krol I. M. in assistentia I. I. W. IchMćiow PP. Senátorow, y Vrzędnikow W. Koronnych Krzesłowych [...] poszedł Krol [...] ná Zamek [...]. AwAct 1.
patrz: WOTYWA
– [...] wziął Głos I. M. P. Poseł Powincyi [!] Litewskiey z Powiátu Witepskiego in hunc sensum [...] Ażeby [...] Ich Mość PP. Posłowie [...] o determinácyą konnego Seymu prośili. á ieżeliby się affectationi Ich in toto niestáło zádosyć, tedy áżeby in instanti ten Seym zerwać, et cum protestationibus z Izby Poselskiey wyniść [...]. AwAct 1-2.
patrz: WYNIŚĆ