Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
MorszZWikTur oryginał
SŁAWNA VICTORIA, NAD TVRKAMI. OD WOYSK KORONNYCH: Y WIELKIEGO XIĘSTWA LITEWSKIEGO: Pod CHOCIMEM OTRZYMANA. W dźień SWIĘTEGO MARCINA, w Roku 1673

https://cbdu.ijp.pan.pl/id/eprint/9240/
Odnotowano 21 cytatów z tego źródła
– Lubo y Turcy nam od powiádáli/ Z dźiał nas y z nosnych Iánczárek mácáli [...]. MorszZWikTur A4v.
– Nie mnieysze męstwo/ ydolá iednáká Y Stádnickiego dobrego Ionáká/ Bo go z Iánczárki gdy swoich przywodźił Turczyn vgodźił. MorszZWikTur B4v.
– Ale tego naprzod trzebá/ Żeby nam Niebá Krolá mężnego dáły: Bo bez Głowy Oyczyźnie naszey vpadek gotowy/ Nieprzyiaćiołom nie ták straszna oná Ośieroconá. Mieymy się wszyscy do zgody dla Bogá/ Dla Swiątnic iego/ dla Wiáry/ bo srogá Chmurá nád nami/ radzmy wskok o sobie/ W ták ćięszkiey dobie. MorszZWikTur D2v.
– Ale y w ten czás choć własne niezgody/ Ostátniey máło nie przyniosły szkody/ Bog nas rátował/ że przez mocne wstręty/ Serce mu w pięty. Poszło: bo kiedy Márszałek z wybránym Rycerstwem/ szczęśćiem do tąd niesłychánym Gromił Tátáry/ że ich większa śiełá/ Cále zginęłá. Cofnął się názad/ y widząc złą spráwę/ Zá Dniestrową się pośpieszył przepráwę/ Y nie opárł się áż w Wołoskiey Ziemi/ Z woyskámi swemi. MorszZWikTur A2v.
patrz: DNIESTROWY
– O hospodárze potym nam nowiny Wołoskim przyszły/ że do Bukowiny/ Vszedł z swoimi/ lubo ich niemáło/ Ná rzeź zostáło. MorszZWikTur A3.
patrz: HOSPODAR
– Wźiętá y wszytká Turecká Armátá/ Poszłá w łup Woysku wszytkiemu bogátá Pompá Azyey/ poszły świetne stroie Kity/ Záwoie. Kobierce Złotem tkáne/ y Káftány/ Rzędy/ Wśiedzenia/ z Bułatu Kałkány/ Konie Tureckie/ Wielblądy y Muły/ Przytym Szkátuły/ Cięszkie od Srebrá/ á drngie <drugie> od Złotá [...]. MorszZWikTur B2v-B3.
– Było co widźieć gdy Woiewodowie/ Trocki z Połockim nieśli swoie zdrowie/ Mogą Szwágrowie ći iść ná srogiego/ Lwá Libiyskiego. MorszZWikTur Cv.
patrz: LIBIJSKI
– Mnie záś niech by to vrázy nie niosło/ Ze moiey Łodki niedołężne wiosło/ Niemáiąc Zaglow do lotnego biegu/ Trzymá się brzegu. MorszZWikTur Dv.
patrz: LOTNY
– Gdy Wodz Litewski murem był obronnym/ Śćiánom Koronnym. MorszZWikTur C2v.
patrz: MOR, MUR, MUR
– Ty śmierći szukász zacny Korybućie/ A niewiesz ieszcze o feralney nućie/ Ktorey toń smutny zánośi Koroná Ośieroconá. MorszZWikTur B2.
patrz: NOTA, NUTA, NUTA
– Rozumiał że nas iuż cále pochłonie/ Y że w Báltyckim zmordowáne konie/ Tám kędy wiślne w pádáią powodźi/ Morzu podbrodźi. MorszZWikTur A2v.
– Pác Cánclerz wielki choć był pogotowiu<!> Niemogł Oyczyźnie służyć w słabym zdrowiu/ Lecz tám od niego mężne ręce były/ Co Turkow biły. MorszZWikTur D.
– Tám iedni zbići/ drudzy potopieni/ Rzeká się od krwie Pogáńskiey rumieni/ Płyną pospołu z trupy purpurowe Nurty Dniestrowe. MorszZWikTur B2v.
patrz: POTOPIONY
– Potym záś nászych pobitych szukáno/ Ktorych pod pięć set wszytkich ráchowáno/ Drudzy záledwie byli poznawáni/ Ták porąbáni. MorszZWikTur B3.
patrz: POZNAWANY
– Tám iedni zbići/ drudzy potopieni/ Rzeká się od krwie Pogáńskiey rumieni/ Płyną pospołu z trupy purpurowe Nurty Dniestrowe. MorszZWikTur B2v.
– Ale ktoż wszytkich tych tu wspomnieć może/ Którzy nie groby máią/ ale łoże Sławy/ y ktorzy między tymi szránki Odnieśli szwánki. MorszZWikTur Dv.
– Ty śmierći szukász zacny Korybućie/A niewiesz ieszcze o feralney nućie/ Ktorey toń smutny zánośi Koroná Ośieroconá. Płácząc swoiego y Páná y Syná/ Ktorego sroga wźięłá Libityná/ Tyś stráćił oraz y Páná y Brátá/ Wielká twá strátá. Więc tedy ze krwie Pogáńskiey ofiáry Krolewskim iego ćieniom pośli w dáry/ Toć żal vśmierzy/ teć poćiechy pewne Otrą łzy rzewne. MorszZWikTur B2.
patrz: TEDY
– Wraz też poczęłá gráć Artylerya/ Gęsty żelázny grad się z niey vwija/ Huczą Mozdżerze/ Gránaty trzáskáią/ Turkow mieszáią. MorszZWikTur A4v.
patrz: TRZASKAĆ
– Czárnecki Pisarz Polny swego Stryiá/ Wieczniepámiętney sławy się dobiia/ Przywodząc pieszo ludźi Koronnego/ Wodzá Polnego. MorszZWikTur C2.
– Tak Bog poszczęśćił/ że zá czás dość máły/ Piechoty násze w száńce się włamáły/ Y berdyszámi tych co nie vćiekli/ Okrutnie śiekli. MorszZWikTur B.
– Iákoż przykłádu tego y w Kroynikách/ O nasławnieyszych niemász woiennikách/ Insza dobywáć Fortec/ wielkich/ máłych/ Insza Woysk cáłych. MorszZWikTur A4.
patrz: WOJENNIK