Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
ChełHGwar 1630 oryginał
Gwar leśny

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=48952&from=FBC
Odnotowano 14 cytatów z tego źródła
– Aty wstań/ iedz z drugiemi srokáta owieczko/ Oto przyszło do ciebie ssać twe iágniąteczko. Day mu mleczká twoici to báráś/ twoie dziecię. ChełHGwar [nlb. 13].
– Záwszeć świeżą rowniánkę uwiłá Aegle twoiá/ gdyś pasał w choyniku kożlętá. ChełHGwar [nlb. 7].
patrz: CHOJNIK
– Y bywa tám nie dobrze gdzie w garść białeygłowy Męski nos wpádnie/ rowna sie to Iudaszowi. Ieszcze trochę znosznieysza kiedy w Swieczkowego/ Zboku druchná poziera ná kmoszká swoiego. Lub gdy z ręki mágierkę iemu wyszárpywa/ A on iey wtę y w owę stronę uskákiwa. ChełHGwar B3.
patrz: DRUCHNA
– Słuchayciesz wy przynamniej leśni Faunusowie/ Słuchaycie skoczne Druydy/ dzicy Sátyrowie. ChełHGwar [nlb. 15].
patrz: DRUJDA
– Miłe Druydy vciesznym krokiem postępuycie. ChełHGwar [nlb. 16].
patrz: DRUJDA
– Iuż sie wálą kámienie/ iuż leżące drzewá Wstáły/ iuż sie y młody listek ná nich wiewá. Druydy skoczne iuż idą Napaeae zá nimi/ Graywá im/ Sátyrowie poydą wtaniec z nimi. ChełHGwar [nlb. 14].
patrz: DRUJDA
– Lácno durowáć (mowią) komu czás po woli/ Ale się temu niechce ktorego co boli. ChełHGwar A3v.
patrz: DUROWAĆ
– Słuchajcież wy przynamniej leśni faunusowie, słuchajcie, skoczne drujdy, dzicy satyrowie. ChełHGwar [nlb. 15].
patrz: FAUN, FAUNUS
– Te látorostki piękne/ przezrzocżyste zdroie Wzywáią do weselá: Fáunow dzikich roie Tu igráią: á wá też cżem długo mile żywá/ Nasći to do ućiechy ten kwitły lás wzywá. ChełHGwar C2v.
patrz: LATOROSTKA
– Wrobliku/ możesz się ty tu nie przelátywáć: Dopuść dziś Atálánćie po tym zdroiu pływáć. Leć ty dáley kiedyś sie nápił/ leć co pręcey: Ani mi się tu wára/ iuż náwiiay więcey. ChełHGwar C3v.
patrz: LECIEĆ
– Masz dziki zwierz w tym leśie/ wyćiągay łuczynę/ Masz ku cżemu/ idz tylko w tę gęstą lescżynę. ChełHGwar C3v.
patrz: ŁUCZYNA
– Glaucys moiá kędyś w lás poszłá zá kozámi: Kozlętá w domu wrzeszczą/ nie szły z máćiorámi. ChełHGwar B2v.
patrz: MACIORA
– Prziydzie tańcem poskocznym ku mnie z tymi słowy/ Gánimede/ czy iużeś do piosnek gotowy. ChełHGwar A2v.
patrz: POSKOCZNY
– Lecż Pelaea wyprzedzi odemnie rzecz práwi/ Gospodarz z gospodynią tuż uchá nádstáwi. ChełHGwar A4v.
patrz: TUŻ