Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
OwsRocz 1680-1748 wydanie wtórne
Roczniki do dziejów Podtatrza i Spiża ...

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=57579&from=FBC
Odnotowano 15 cytatów z tego źródła
– Ztamtąd przyjechali do Starostwa Czorsztyńskiego, miawszy ansę na IMCi pana Starostę, ze trzymał partem Jwgo. Imć. Pana Stanisława Leszczyńskiego; Starostwo Czorsztyńskie w niwecz obrocili. OwsRocz 33.
patrz: ANSA
– Syn Jej Mci Pani Sęndzimirowej służył to jest assystował przeciwnej stronie. OwsRocz 37.
patrz: ASYSTOWAĆ
– Roku tego był przednowek wielki, drogie było zboże, ubogich ludzi wiele chodziło po jałmużnie. OwsRocz 16.
patrz: CHODZIĆ
– Szwedzi [...] rozkazują dawać z każdego dymu [...] po jednym tynfie [...] exekucye Szwedzkie na to po plebaniach chodziły. OwsRocz 1.
patrz: CHODZIĆ
– Zkąd dla oppressyéj wielkiéj i uciążliwości niewypowiedzianéj, jeden człowiek niemogąc wytrzymać, że nie mógł dać na składkę albo na dawkę półtoraków sześć żołnierzowi [..] obwiesił się [...]. OwsRocz 11.
patrz: DAWKA
– Żniwa i grabidła także i siano zbierać, były czasy deszczowne; wiele pogniło. OwsRocz 38.
patrz: DESZCZOWNY
– Roku tego był przednowek wielki, drogie było zboże, ubogich ludzi wiele chodziło po jałmużnie. OwsRocz 16.
patrz: JAŁMUŻNA
– Jadąc przez Łukowice wiele biedy narobili po wsi, gdzie co napadli to brali, z kobietami niewstydy czynili. OwsRocz 41.
– W zwyż pomieniony Imci Pan Wojewoda, zaciągnąwszy tyle cudzoziemskiego wojska pod Kraków, żadnych należących żołnierskich liników nie dawał im, tylko dał im wolność rabować miasta, wsi, wioski, gdzie się komu podoba. OwsRocz 33.
patrz: LINIK
– Jadąc przez Łukowice wiele biedy narobili po wsi, gdzie co napadli to brali, z kobietami niewstydy czynili. OwsRocz 41.
patrz: NIEWSTYD
– Primis diebus Octobris mrozów kilka było i śniegu podosyć, które omroziły sady, na sadach owoce, których lubo nieobficie było, ale i tym szkodziło, osobliwie śliwom. OwsRocz 44.
patrz: PODOSYĆ
– Żyto pomierno kopne, i pomierno plenie. Tak i jarzynne urodzaje. OwsRocz 44.
– Roku tego były urodzaje zboża w polu niepoślednie, to tylko że z Bożego dopuszczenia w niektórych miejscach grady ciężkie zboża potłukły, w inszych miejscach szarańcza zjadła. OwsRocz 14.
patrz: POTŁUC
– W toż święto i tu w Jazowsku Wójt umroził się, jadąc z miasta z jarmarku pijany. OwsRocz 10.
– Zima [...] z początku sucha, mroźna, potém wolniejsza, w śniegi obfitsza. OwsRocz 45.