Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
KałKośOg 1671 wydanie wtórne
Kałaj Daniel, O kościele bożym, [w:] Rozmowa przyjacielska ministra ewanielickiego, b.m. 1671, [za]: Kałaj Daniel, Luteranie, kalwini i katolicy stanowią jeden wspólny Kościół boży, [w:] Filozofia i myśl społeczna XVII wieku, opr. Z. Ogonowski, cz. 1, Warszawa 1979, s. 716-734.

Odnotowano 4 cytaty z tego źródła
– Wszak samemu Antykrystusowi, człowiekowi grzechu i synowi zatracenia, który miał świat za sobą pociągnąć skutkiem swego oszukania, tedy miejsce naznacza Duch Święty w kościele bożym. KałKośOg 728.
– Pisma apostolskie. KałKośOg 724.
– Kredo albo Symbolum apostolskie. KałKośOg 716.
– Pisma apostolskie. KałKośOg 724.
patrz: PISMO