Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
KochPsalTur 1693-1695 wydanie wtórne
Trybut należyty wdzięczności wszystkiego dobrego dawcy Panu i Bogu albo Psalmodia polska
Odnotowano 13 cytatów z tego źródła
– A wyprawnego serca śpiewajcie psalm Bogu; i między alarmem rycerskim, dajcie chwałę temu, który wstąpił na zachód, a Pan jest Imie jego. KochPsalTur 42.
– W długą rzecz nie wiodąc, szalonym impetem na przednią antygwardyą uderz [wojsko tureckie]; a poparłszy niegotowych z luźnej gawiedzi krwi nieco utoczy. KochPsalTur 55.
– Niemasz tam [wśród dysydentów] zakonu ani ofiary, według prawidła apostolskiego; a kto temi ścieszkami idzie, ten niechybnie zginie. KochPsalTur 13.
– W nawróceniu Polski pierwszym niewiasta apostołem [Dąbrówka]. KochPsalTur 9.
patrz: APOSTOŁ
– Godna wiecznej pamięci Jadwigo, pani nasza, która jako Dąbrówka Polsce, takeś i ty apostołowała Litwie. KochPsalTur 10.
– Jako arcychwalebna sercem i ręką tłumić niewolniczej Agary plemie, które się dobrego Izraela krwi, nigdy nasycić nie może. KochPsalTur 43.
– Daj [Boże] głowie naszej asystentkę sądów Twoich, mądrość. KochPsalTur 19.
patrz: ASYSTENTKA
– Bo lubo Pan [Bóg] w sądach skryty, w sprawiedliwości groźny; ma jednak trybunału swego asystentkę, nad upadłymi politowanie. KochPsalTur 4.
patrz: ASYSTENTKA
– Darmo się o tem [sekretach boskich] u etruskich Augurów badać; ani tego chaldejscy minucyarze nie zgadną. KochPsalTur 47.
patrz: AUGUR
– Oto, który wróblika na dachu sadzasz, a pod stropami budynków gnieździć się jaskółce pozwoliłeś, i mnieś też, Panie, udzielił kawałek ziemie, którym bym się gnarował. KochPsalTur 558.
– Bo lubo Pan [Bóg] w sądach skryty, w sprawiedliwości groźny; ma jednak trybunału swego asystentkę, nad upadłymi politowanie. KochPsalTur 4.
patrz: GROŹNY
– A wyprawnego serca śpiewajcie psalm Bogu; i między alarmem rycerskim, dajcie chwałę temu, który wstąpił na zachód, a Pan jest Imie jego. KochPsalTur 42.
patrz: RYCERSKI
– A wyprawnego serca śpiewajcie psalm Bogu; i między alarmem rycerskim, dajcie chwałę temu, który wstąpił na zachód, a Pan jest Imie jego. KochPsalTur 42.
patrz: RYCERSKI