Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
KoniecZRod 1651 wydanie wtórne
Rodowód domu Koniecpolskich, herbu Pobóg, to jest krzyż na podkowie, pisany w roku 1651, przez Zygmunta Stefana Koniecpolskiego, sędzię województwa sieradzkiego, starostę będzińskiego.

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=8615&from=DLF
Odnotowano 27 cytatów z tego źródła
– Remigian, trzeci syn wojewody sieradzkiego, brat rodzony dziada wmci, długo i duchownym będąc sekretarsko królowi jmci służył. Posłem od króla jmci Zygmunta III. był do ojca świętego. Konferował mu król jmść opactwo andrzejowskie, potem biskupem chełmskim został. KoniecZRod 183.
– Alexander trzeci syn, opat andrzejowski [...] Teraz jest w cudzych krajach, studia traktuje, nie balety francuzkie. KoniecZRod 187.
– Półtrzecia lata w tej wieży [w Czarnej Wieży] siedział [hetman polny Stanisław Koniecpolski]; na dzień godzin dwie wolni byli, jednak w okowach, na banię to jest na salę nad morzem wychodzić. KoniecZRod 174.
patrz: BANIA, BANIA, BANIJA
– Ten basza gdy gromił Raduła, chcąc się zalecić cesarzowi tureckiemu, widząc chłopa dorodnego, wygoliwszy go, kaftan piękny włożył, udał go za zacnego Beja w Polszcze i oddał go cesarzowi; którego do tejże Jedykuły zasłano było. KoniecZRod 172-173.
patrz: BEG, BEG, BEJ, BIEJ
– Alexander umarł posłem w Warszawie, bezżenny, w Przecławiu pochowany. KoniecZRod 190.
patrz: BEZŻENNY
– Czwarty syn Krzysztof, ten w Wilnie leży, bezżenny. KoniecZRod 164.
patrz: BEZŻENNY
– Wsadził przez moc starca na konia, okrywszy go deliją hajducką; skoczył między kupę Żółkiewski, tam od Czerkiesa zabity. KoniecZRod 169.
patrz: HAJDUCKI
– A gdy pokój stanął, aby niezależał w domu, wyprawiłem go na służbę cesarza jmci z panem Krzysztofem, obersterem cesarskim, ale nie po lisowsku. Tam był lat dwie; dał mu był kapitaństwo węgierskie. KoniecZRod 194.
– Piotr albo Zygmunt, dwoje imion miał, był Franciszkanem, a potém apostatą, jako umarł? niewiedzieć, opinija, że gdzieś w karceresie ojców Franciszkanów. KoniecZRod 202.
patrz: KARCERES
– Tę małżonkę jego urodziła księżna Zasławska; a druga siostra tej Herbutownej poszła za Czernego. Z tą spłodził Stanisława, który teraz jest oberszterem j. k. mści przeciwko Kozakom; panię Stanisławskę kasztelankę kamieniecką primi , a secundi nuptus Szczawińskę wojewodzicowę brzeską; drugą córkę panię Krasińskę kasztelankę ciechanowską, starościnę płocką, od tej jest potomstwo. Pierwsza z Stanisławskim tylko córkę miała, którą jej pan Bóg wziął. KoniecZRod 162.
– Sejm zatém nastąpił w Warszawie, na który, jako to już w ogniu pałającej rzeczypospolitej, każdemu było potrzeba w potęgę się zabierać, pradziad wmci też jachał, miał kopijnika koni 200, gdzie i ja wtenczas najpierwiej na koń z kopią wsiadłem pod chorągiew jego; miał piechoty 100, Kozaków 100. KoniecZRod 165.
patrz: KOPIJNIK
– W klasztorze dwie ich siostry było, nabechtano ich aby zakonnicami zostały, a to ktoś względem sukcessij. KoniecZRod 163.
patrz: NABECHTAĆ
– Za jego powodem kilkanaście razy byłem posłem do Radomia, dwa razy deputatem na trybunał koronny, raz surrogatorem wieluńskim, lat dwie rotmistrzem powiatowym za przypowiednim listem króla jmci byłem, aż i sędzią; to wszystko dzieło jego było, do czego jmść wojewoda dzisiejszy, brat mój miły, Jan Koniecpolski z jmcią panem Marcinem Walewskim, podkomorzym sieradzkim, dobrze mi dopomogli, żem na elekcij kandydatem na sęstwo stanął. KoniecZRod 195.
– Rzecze mu wezyr: „Obieraj sobie, albo na muzułmańską wiarę przystań, a pan mój da ci zaraz 50000 wojska, pójdziesz do Persij, co kosztem pana mojego zdobędziesz, to twoje będzie; jeżeli tego nie uczynisz, w niewoli żywota dokończysz.” KoniecZRod 172.
patrz: PRZYSTAĆ
– Krzysztof, ten przy panu krakowskim dziadu swoim młodość trawił; jak z wojska przyjachał pojął panienkę skromnych i przystojnych obyczajów Bratkowskę, mają już potomstwo. KoniecZRod 196.
patrz: PRZYSTOJNY
– Małżonkę moją urodziła Wyleżyńska, herbu Trzaska. KoniecZRod 193.
patrz: TRZASKA
– Andrzej kasztelan połaniecki, wtóry syn pana rospierskiego, roty wadzał a potém ożenił się się: KoniecZRod 189.
patrz: WADZAĆ
– Więc jeszcze pierwiej pod Haliczem na popławnickich polach dobrze Tatarów wezbrał. KoniecZRod 178.
patrz: WEZBRAĆ
– Trzecia siostra Życieńska, ta miała synów i córki, AIbrychta sterilem; Wawrzyńca, ten z Socygniewską Elżbietę Popławskę sterilem, Zamojskę, ta synów i córek, Jana, ten z Sulimowską miał syny, pomarli; Bernard ożenił się był, pojął Dobieckę, wnuczkę wojewody sieradzkiego Laskowskiego, z tą córka jest, umarł;... KoniecZRod 201.
patrz: WNUCZKA
– ...Karolowi z Będlina Będlińskiemu, jedynemu swemu od córki wnukowej, dobrego zdrowia w długi życząc wiek... KoniecZRod 161.
patrz: WNUKOWY
– Pan Stefan potém, ale już był książę umarł, pojął zacną dziewkę, pannę Marcijannę Daniłowiczównę, wojewodzankę ruską, którą urodziła Krasicka, rodzona siostra wojewody podolskiego i starosty dolińskiego, białogłowę bardzo dobrą, pana Boga się bojącą. KoniecZRod 190.
– Z tą spłodził Stanisława, który teraz jest oberszterem j. k. mści przeciwko Kozakom; panię Stanisławskę kasztelankę kamieniecką primi, a secundi nuptus Szczawińskę wojewodzicowę brzeską; drugą córkę panię Krasińskę kasztelankę ciechanowską, starościnę płocką, od tej jest potomstwo. KoniecZRod 162.
– Półtrzecia lata w tej wieży [w Czarnej Wieży] siedział [hetman polny Stanisław Koniecpolski]; na dzień godzin dwie wolni byli, jednak w okowach, na banię to jest na salę nad morzem wychodzić. KoniecZRod 174.
– Ten hajduk wrotnym umarł w Ruścu, majętności Jana Koniecpolskiego, wojewody sieradzkiego, brata rodzonego dziada wmci. KoniecZRod 176.
patrz: WROTNY
– [...] u mostu pewnego z Moskwą pułk Arciszewskiego rozprawował [się], a tak że z 1200 ludzi tylko Arciszewskiemu zostało 500, lubo i Moskwy wiele polęgło, on we wszystkim ogniu z chorągwią się uwijał, a drugę, gdy chorążego zabito z kompanij pana Pacławskiegn w tym regimencie, porwał i tak z dwiema się uwijał, aż za wskazaniem króla jmci, (który rzekł: „Ej tego czerwonego ratujcie!”) skoczył Jakub Madaliński z chorągwią i wsparł Moskwę. KoniecZRod 193.
patrz: WSKAZANIE
– Gdy Smoleńska dobywano pan starosta żarnowiecki postrzelony i mury przywaliły go były; z tego postrzału w Jacynie umarł, do Koniecpola przywiezion, tam honorifice pochowan. KoniecZRod 167.
– Panie Boże daj mu wieczny pokój! a ty z wnukami jego żyj jako najżyczliwiej, jako przynależy bratu dobremu, usługuj im. KoniecZRod 195.
patrz: ŻYCZLIWIE