Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
KsGrotUl 1601-1719 wydanie wtórne
Księga gromadzka wsi Grotniki…

http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=288&dirids=1
Odnotowano 5 cytatów z tego źródła
– [...] tych tedy kartownikow 30 plag postronkiem ostrem skarac przy gromadzie [...] KsGrotUl II, 400.
patrz: KARTOWNIK
– Stał się pewny a nieodmienny zapis do xiąk ławnickich Grotnickich między uczciwym Ianem Skałeckim a miesczaninem Grodziskim, ktory przedaie młyn t. j. wiatrak uczciwemu Iakubowi Wackiemu wiecznemi czasy służącemu y dziatkom iego [...]. KsGrotUl 679.
patrz: ŁAWNICKI
– To tesz sobie obwarowawszy y taki zakład uczyniwszy, aby ten nieszczesny exces nie samy dobry woli ale z dany przyczyny tak od oyca iako y synow y krewnych nieboszczykoskich nigdy temu Balcerowi kaczmarzowi Grotnickiemu na oczy ani dziatkom iego zarzucony nie był, pod zakładem winy: naprzod I. M. Panu dziedzicznemu owsa puł małdra, kościołom Dłużynskiemu wina kwart 5 y wosku funtow 5, Włoszakoskiemu trzy kwarty wina y trzy funty wosku, ktorą winę powinien oddac na przyszłe święta Wielkanocne. KsGrotUl 678.
patrz: MAŁDR
– Katharzyna [...] odprzedała to szołectwo y powzdała uczciwie urodzonemu Pawłowi synowi swemu za summę pieniedzy ukupienia pierwszego y według powzdanku przywileiu Panskiego. KsGrotUl I, 678.
patrz: POWZDANEK
– Walenty Ubiorka wyliczeł lakubowi Wilczkowi pieniędzy 90 tynfow y pułbeczki piwa y zasz znowu przy zapisie wszystkiemu gminowi beczkę na świadztwo wszystkiego. KsGrotUl 680.
patrz: ŚWIADZTWO