Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
LaudaWisz 1673-1732 wydanie wtórne
Lauda wiszneńskie 1673 - 1732

http://www.polona.pl/dlibra/doccontent?id=11914&from=FBC
Odnotowano 7 cytatów z tego źródła
– Mają się o to pp. Posłowie starać aby constitutione publica zawarta była droga instygatorowi koronnemu i komukolwiek, który [by] [...] chciał akty komisarskie wedle prawa uczynione [...] labafektować i wzniżać z założeniem peny piąciu set grzywien. LaudaWisz I, 270.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– [Uchwalamy:] Asygnacye oschłe aby były wypłacone z retent podatków wszelkich sub militari executione. LaudaWisz II, 477.
– Iniungimus pp. Poborcom naszym, aby [...] sami asygnacye skarbowe, stosując się do uchwały rzptey wypłacali. LaudaWisz II, 53.
– Wypłacanie zaś z podatku [...] pieniędzy za assygnacyami IMci p. marszałka koła naszego IMciom pp. assygnataryuszom ducta proportione importancyi uspakajać mają IMcie pp. exaktorowie. LaudaWisz II, 593.
– A że zachodzą IMció pp. assygnataryuszów kwerymonie na IMCiów pp. egzaktorów o niewypłacenie asygnacyey [...] tedy [...] cokolwiek pokaże się delat niewypłaconych, te IMciom pp. asygnataryuszom aby IMcie pp. egzaktorowie wydali zlecamy. LaudaWisz II, 518.
– Mają się o to pp. Posłowie starać aby constitutione publica zawarta była droga instygatorowi koronnemu i komukolwiek, który [by] [...] chciał akty komisarskie wedle prawa uczynione [...] labafektować i wzniżać z założeniem peny piąciu set grzywien. LaudaWisz I, 270.
patrz: INSTYGAROR
– Mają się o to pp. Posłowie starać aby constitutione publica zawarta była droga instygatorowi koronnemu i komukolwiek, który [by] [...] chciał akty komisarskie wedle prawa uczynione [...] labafektować i wzniżać z założeniem peny piąciu set grzywien. LaudaWisz I, 270.
patrz: KOMISARSKI