Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
DiarKwarKoniec 1626-1628 wydanie wtórne
Diariusz ALBO SUMMA SPRAW I DZIEŁ WOJSKA QUARCIANEGO W PRUSIECH NA USŁUDZE J. K. MŚCI PRZECIWKO GUSZTAWOWI XIĄŻĘCIU SUDERMAŃSKIEMU BENDĄCEGO

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=8615&from=DLF
Odnotowano 3 cytaty z tego źródła
– Z szańców P. Winterowych u baszty narożnéj od Wisły w zamku, [...], wierzch zbito. DiarKwarKoniec 28.
– Z szańców P. Winterowych u baszty narożnéj od Wisły w zamku, [...], wierzch zbito. DiarKwarKoniec 28.
– Czeladź zpod chorągwi, żadnego porządku nieprzestrzegając, ani surowości wojskowej się nieobawiając, dla zdobyczy, po Żuławskich wsiach puściła się, i na łupie padła; [...]. DiarKwarKoniec 17.
patrz: ŻUŁAWSKI