Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 7 cytatów z tego źródła
– Cosi na Albertusa to ruszenie poszło [...] Sam chłop goły iák bęben/ iák dyabeł odárty. DzwonRusz k. tyt..
patrz: BĘBEN
– Zak chudziná nie ma nic chudy/ blády/ nági/ W Szkole niemász nic tylko łatáne biesági. DzwonRusz A4v.
patrz: BIESAG, BIESAGA
– Nuż owi biesczadnicy co pasáli kozy/ Ow złodziey wnet vkrádnie rychley niż położy. DzwonRusz A3.
– Zak chudziná nie ma nic chudy/ blády/ nági/ W Szkole niemász nic tylko łatáne biesági. DzwonRusz A4v.
patrz: CHUDZINA
– Szláchcic [...] zdrowiasmy nátyráli pochromili konie/ Bogday więcey nie bywáć W tak dálekiey stronie. DzwonRusz A2v.
patrz: POCHROMIĆ
– Iescze drudzy potyli ná Podolskim miedzie/ Teraz káżdy z kopią do swey miłey iedzie. DzwonRusz A4v.
patrz: POTYĆ