Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
HackPrawWron 1761 wydanie wtórne
Hackenberg J.J., Prawdziwa Jedzina..., [za:] J. Wronicz, Słownictwo..., Kraków 1992.
Odnotowano 31 cytatów z tego źródła
– [...] jako przeciwnicy falesznie [!] wykładajom [...]. HackPrawWron 359.
patrz: FAŁESZNIE
– Człowiek [...] jednoci sie Miłościom z BOgem. HackPrawWron 242.
– [...] jedno pewne, prawdziwe Hebreyskimu, a Greckimu Originalnemu Textu w wszytkim jednozgodne Lacynski przełożeni Vulgata nazwane [...]. HackPrawWron 81.
– Pokuta jest jedzinki Posrzodek, mocom ktorego Grzesznik usprawiedliwiony bydź może. HackPrawWron 242.
patrz: JEDZINKI
– Machomet [...] z Pogaństwa, Zydowstwa, Ariaństwa et. c. Kacerstwow swojom przewrotnom sekte zebrał. HackPrawWron 423.
patrz: KACERSTWO
– Kiedy Lichwie ginie, nieodstempujom go, ratujom jako mogom, a Czlowiek [...] niema Ratunku ani Pociechy HackPrawWron 46.
patrz: LICHWIE
– toć podwodny Szatan jako Małpica dzieja Krystusowe zawistnie naśladując [...] niepoliczone psewdo-Apostoły zawsze miał HackPrawWron 407.
patrz: MAŁPICA
– Przypuścił Rozłonczeni Manżołow HackPrawWron 50.
– [...] majentność nie już pokrewni Umarłego, ale do cała cudzy [...] rozrywajom, a marniom. HackPrawWron 50.
patrz: MARNIĆ
– [...] niemożno jest, aby Kościoł kiedy ustał [...]. HackPrawWron 327.
patrz: NIEMOŻNO
– Przez to ciało wyrozumiewa Ludzki Rozum, ktory te Tajemnice niepochopuje, ale Duch ktory przez Wiare oświecony jest. HackPrawWron 292-3.
– Jeżeliby [chory] miał w Wiarze pochybować, potrzeba by go było w niy upewnić. HackPrawWron 79.
– Aby [...] z Magdalenom sobie zasłużył usłyszeć pocieszytelne od Zbawiciela Słowa: Odpuszczone som tobie Grzechy twoje. HackPrawWron 80.
– Rozważey nieskonczone Miłoserdzi jego/ ktore cie kiedys przez Grzech Adamow zginuł/ zpoddaności szatanskiy wybawił/ a Syna swego neymileyszego JEzusa Krystusa wydał na Smierć [...].. HackPrawWron 561.
– [Grzechem jest] Bliźnigo w czym złym bez prawego Gruntu w Podeyzrzałości mieć, jego niebacznie posondzać. HackPrawWron 188.
– Z Osobom ropwnom jedney Pełci, abo Pohławi Niecnoty czynić. HackPrawWron 184.
patrz: POHŁAW
– Diabeł Konajoncych neywiencey we Wiarze pokuszuje. HackPrawWron 84.
– Ja ale też muszem szczyrze wyznać, żech tych Rzeczy pisał nie Panom Protestantom na wzgarde, abo jeich Osob k Polechczeniu, abowiem według Przystojenstwa mam ich we wszelkim Poszanowaniu. HackPrawWron 454.
– ...gdy tylko szczyrze pokutuje, a Żywota polepszuje. HackPrawWron 96-97.
– Prawdać, że sie jeszcze nienarodził, ktoryby każdemu był wygodził, bo y na neywzacnieysze Ksiengi powstajom Zoillowie a Pomowacze, trzebaś[!] sami nic podobnego na Swiatło niewydawajom. HackPrawWron 84.
patrz: POMOWACZ
– Ma Kościoł Włade do Narzondzenia, y do Porenczenia? Odp.W Rzeczach, ktore Wiary, y dobrych Obyczjow sie tykajom ma Kościoł zupełnom Moc, a Włade. HackPrawWron 85.
– Porenczeni sie BOgu przed Spanim. HackPrawWron 85.
– Dusza sie posiluje. HackPrawWron 86.
– Krystus swoy Kościoł poświencuje. HackPrawWron 87.
– Potrzebno też, żeby Modlitwa była stała. HackPrawWron 88.
– Melchisedech jako powiadomo jest z Gen 14.V.14 nieoffirował krwawych Offiar. HackPrawWron 89.
patrz: POWIADOMO
– Powiarki, y insze z czartem Umowy. HackPrawWron 89.
patrz: POWIARKA
– Matke Pana naszego tak pozdrawujemy. HackPrawWron 91.
– O moy JEzu [...] pozdrow mnie w moiey chorobie. HackPrawWron 91.
patrz: POZDROWIĆ
– Kiedy podczas Służby Boskiey [...] proznemi, a rozterżytemi Myślonkami, Rozprawkami, Obglondaniem, a innymi Nieprzystoynościami sie kto bawi. HackPrawWron 168.
patrz: ROZPRAWKA
– ktoremi Słowy przednie Krystus ubespeczuje Piotra, że Wiara jego nigdy nieustanie HackPrawWron 124.