Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
InwSienBęt 1601 wydanie wtórne
Inwentarz rzeczy Krzysztofa Siennika, obywatela krakowskiego.

Odnotowano 3 cytaty z tego źródła
– Dwie prześcieradle paczesne. InwSienBęt 78.
– kopieniak stary, czarny, pochodzony InwSienBęt 78.
patrz: POCHODZONY
– Kocieł z dynarem do prania chust. InwSienBęt 78.
patrz: PRANIE