Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
WołłWTestBork 1727 wydanie wtórne
[testament]
Odnotowano 6 cytatów z tego źródła
– Żegnam Kochanego koligata mego [...], a osobliwie nie tak siostrę, jako macierzyńskie mnie, synom i córkom moim świadczone beneficencyją, wielmożną jejmość panią Annę z Wołłowiczów Urbanowiczową. WołłWTestBork 204.
– Żegnam kochanego koligata mego, wielmożnego jegomości pana Krzysztofa Urbanowicza [...], a osobliwie nie tak siostrę, jako macierzyńskie mnie, synom i córkom moim świadczone beneficencyją [!] [beneficjencyja?], wielmożną jejmość panią Annę z Wołłowiczów Urbanowiczową. WołłWTestBork 204.
– Interpretować się wola moja ojcowska tak powinna: że kiedy tak liczną sumę, mnie jednemu z działu i domiarkowania z rodzonym moim [...] należącą ze skarbu koronnego, ustąpiłem i in vim exsolutionis za posag odebrałem, należało natenczas zrzeczenie według prawa sporządzone odebrać [...].. WołłWTestBork 196.
– Dzieląc zatym i według możności naznaczając dyspartymenta fortuny mojej między syny i córki pierwszego małżeństwa, resztę fortuny mojej na dwie córki powtórnego małżeństwa, to jest na wielebną w Bogu jejmość pannę, bywaszą na świecie Franciszkę Wołłowiczównę, referendarzównę WXL, a teraźniejszą Annę, zakonniczkę wielkiego patriarchy Benedykta świętego konwentu wileńskiego, i na niedorosłą jeszcze, w młodych leciech będącą i w świeckim stanie zostającą, na imię Petronelę Ludgardę Wołłowiczównę, referendarzównę WXL, naznaczam majętność Bożyn, w województwie mińskim leżącą, i ex nunc z datą tej mojej ordynacyi ustępuję, tym sposobem. WołłWTestBork 198-199. WołłWTestBork 198-199.
– I na ostatek żegnam wszystkich ichmość panów krewnych, koligatów in consanguinitate et affinitate ze mną skompaniowanych [...] którym wszystkim ostatnią oddaję waletę, wszystkich do wzajemnej zachęcam przyjaźni, a gdy bliskiego śmierci przez czas ulatywający dojdę terminu i z tym się rozstanę światem, aby za duszę moję pamiętnymi byli, suplikuję. WołłWTestBork 204.
patrz: PAMIĘTNY
– Dzieląc zatym i według możności naznaczając dyspartymenta fortuny mojej między syny i córki pierwszego małżeństwa, resztę fortuny mojej na dwie córki powtórnego małżeństwa, to jest na wielebną w Bogu jejmość pannę, bywaszą na świecie Franciszkę Wołłowiczównę, referendarzównę WXL, a teraźniejszą Annę, zakonniczkę wielkiego patriarchy Benedykta świętego konwentu wileńskiego, i na niedorosłą jeszcze, w młodych leciech będącą i w świeckim stanie zostającą, na imię Petronelę Ludgardę Wołłowiczównę, referendarzównę WXL, naznaczam majętność Bożyn, w województwie mińskim leżącą, i ex nunc z datą tej mojej ordynacyi ustępuję, tym sposobem. WołłWTestBork 198-199.