Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
SkarMes 1612 oryginał
Mesjasz Nowych Arianow wedle Alkoranu tureckiego..., Kraków 1612.

http://polona.pl/item/30937772/18/
Odnotowano 9 cytatów z tego źródła
– A iesliby kto temu się co ia tobie obiawię sprzeciwił/ wszytkim tym i każdemu z nich anathema. SkarMes 2.
patrz: ANATEMA
– Pan M[oskorzewski] czyni się Apostołem Mahometowym. SkarMes A4v.
patrz: APOSTOŁ
– Naprzod powiáda/ że wierzy w Chrystusá wtorym względem/ ále nie wierzy pierwszym względem: druga/ że wierzy w Chrystusá/ ále nie wierzy iáko w cel ostáteczny: trzećia/ że wierząc w Chrystusá/ nie wierzy w Chrystusá/ ále przez Chrystusá: czwartá: że w Chrystusá wierzy iáko w człowieká/ iż Bog kazał/ ále nie wierzy iáko w Bogá/ ktory nawyzszą zwierzchność ma. SkarMes 55.
patrz: CZWARTA
– Biádá im iż się drogą Kaimową vdáli. SkarMes 29.
– Otoż tu one plotki y łápáczki iego muszą vstáć/ gdy mowi: Iesli rowność iest w náturze/ toć syn sobie sámemu będźie rowien [...]. SkarMes 54.
patrz: ŁAPACZKA
– Pan M[oskorzewski] czyni się Apostołem Mahometowym. SkarMes A4v.
– Kiedyż wżdy wam wierzyć? czyli teraz kiedy się Bogá przyćie/ czyli kiedyśćie go wyznawáli? mowćie co chcećie/ ále ábo teraz/ ábośćie przedtym matáli/ ábo ráczey iáko przedtym ták y teraz. SkarMes 8.
patrz: MATAĆ
– Było záwżdy od początku Apostołow wyznánie o Bogu w Troycy iedynym/ y będźie do skończenia świátá/ Verbum Domini manet in aeternum. A plotki y wymysły Heretyckie że przećiw słowu Bożemu są/ z czásem poniszczáły y niszczeią/ iáko sam P. M. powiedźiał. SkarMes 11.
– [...] trzebáby P. M. spytać/ iesli on lepszy rozum ma niż Apostołowie? Podobnoby się ráczey miał od nich rozumu vczyc/ áby o rzeczách Boskich nie mowił iáko bydło: że Bog nie ma żony/ nie ma żywotá człowieczego/ że Bogu nie przystoi rodzić. SkarMes 31.