Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 24 cytatów z tego źródła
– A iesliby kto temu się co ia tobie obiawię sprzeciwił/ wszytkim tym i każdemu z nich anathema. SkarMes 2.
patrz: ANATEMA
– Pan M[oskorzewski] czyni się Apostołem Mahometowym. SkarMes A4v.
patrz: APOSTOŁ
– Naprzod powiáda/ że wierzy w Chrystusá wtorym względem/ ále nie wierzy pierwszym względem: druga/ że wierzy w Chrystusá/ ále nie wierzy iáko w cel ostáteczny: trzećia/ że wierząc w Chrystusá/ nie wierzy w Chrystusá/ ále przez Chrystusá: czwartá: że w Chrystusá wierzy iáko w człowieká/ iż Bog kazał/ ále nie wierzy iáko w Bogá/ ktory nawyzszą zwierzchność ma. SkarMes 55.
patrz: CZWARTA
– Abo niechay powie P. M. ktory Papież to wprowádźił/ ábo ná ktorym Conciliu[m] to postánowiono? A iesli nie może pokázáć/ niechayże ták bárzo Papieżámi/ ábo Conciliámi gęby nie wymywa. SkarMes 10.
patrz: GĘBA
– Biádá im iż się drogą Kaimową vdáli. SkarMes 29.
– Tákiey Ewángeliey Zydowskiey ma P. M. áż názbyt/ y tą ná Páná Iezusá ćiska/ temiż go słowy kámienuie/ bluźni/ y kiedyby mogł ieszczeby vkrzyżował/ wołáiąc z onemi Zydámi: wedle zakonu nászego ma vmrzeć, że się czynił Synem Bożym. SkarMes 37.
– Otoż tu one plotki y łápáczki iego muszą vstáć/ gdy mowi: Iesli rowność iest w náturze/ toć syn sobie sámemu będźie rowien [...]. SkarMes 54.
patrz: ŁAPACZKA
– Ktożby to był rzekł/ żeby się z onych cnych Polakow/ tácy Máhometani mieli vrodźić? ktorych nigdy száblá Turecka zniewolić Máhometowi nie mogłá/ ći oto száble nie widząc Tureckiey szyie swoie w niewolą Máhometáńską podáią. SkarMes 4 nlb..
– Tákich y innych gadek ma áż názbyt/ iákoby też ktory Máhometan mowił: á nie tylko sam/ ále y drudzy mu pomagáią. SkarMes 28.
– Pan M[oskorzewski] czyni się Apostołem Mahometowym. SkarMes A4v.
– Kiedyż wżdy wam wierzyć? czyli teraz kiedy się Bogá przyćie/ czyli kiedyśćie go wyznawáli? mowćie co chcećie/ ále ábo teraz/ ábośćie przedtym matáli/ ábo ráczey iáko przedtym ták y teraz. SkarMes 8.
patrz: MATAĆ
– Więc powiádá/ iż po wykład pismá ś. chodźić do Apostołow mamy/ iż więtsza iest powagá Apostolska niż wszytkiego świátá/ á przećię ták obelżywie mowi: bárzo słyszę vczćił tę powagę Apostolską/ kiedy ich Káthedry zowie straszydłámi: toć to oná Christiáńska modestia/ owo nie zátái się szydło w worze. SkarMes 23.
patrz: MODESTIA
– A przećię się obłudą pokrywa: náłáiawszy/ nábluźniwszy/ powiáda: zákazał P. Iezus oddáwáć złym zá złe/ własnie śćiąwszy chłopá/ dopiero po ortel. SkarMes 23.
– Więc powiádá/ iż po wykład pismá ś. chodzić do Apostołow mamy/ iż więtsza iest powagá Apostolska niż wszytkiego świátá/ á przecię ták obelżywie mowi: bárzo słyszę vczcił tę powagę Apostolską/ kiedy ich Káthedry zowie straszydłámi: toć to oná Christiáńska modestia/ owo nie zátái się szydło w worze. SkarMes 23.
patrz: OBELŻYWIE
– Było záwżdy od początku Apostołow wyznánie o Bogu w Troycy iedynym/ y będźie do skończenia świátá/ Verbum Domini manet in aeternum. A plotki y wymysły Heretyckie że przećiw słowu Bożemu są/ z czásem poniszczáły y niszczeią/ iáko sam P. M. powiedźiał. SkarMes 11.
– Nie Papież/ nie Concilia, iáko to P. M. niepewny powiádácz powiáda/ ále Apostołowie/ czego swiádkámi są wszyscy Chrześćiánie od czásow Apostolskich. SkarMes 10.
– NIe wierzy P. M. żeby syn Boży był wćielony/ y ták o tym mowi: że to niepodobna áby istność Boska z człowieczą ziednoczyć się w iednę osobę miáłá: że Bog nie może żadney nátury inszey przyiąć: że to niepodobna y rozumowi przećiwna dwie náturze przećiwne ziednoczyć. SkarMes 41.
patrz: PRZECIWNA
– A nie tylko się o bráterstwo przymawia/ ále się y Confederácia y kápturámi iákimiś chce okrywáć. SkarMes 5 nlb.
– Nie możem tego lepiey poszlákowáć/ iáko kiedy się iego rozumom wydwornym przypátrzymy. SkarMes 29.
– Czymżeby ći nowotni lepszy byli? choćiać się ten duch zły ináczey vbrał/ y pismem się przypstrzył/ ále by się y w Anyołá świátłośći przewierzgnął/ przećięć tego ptaszká znáć po głośie... SkarMes 27.
– [...] trzebáby P. M. spytać/ iesli on lepszy rozum ma niż Apostołowie? Podobnoby się ráczey miał od nich rozumu vczyc/ áby o rzeczách Boskich nie mowił iáko bydło: że Bog nie ma żony/ nie ma żywotá człowieczego/ że Bogu nie przystoi rodzić. SkarMes 31.
– A iákożby nie miał błądźić? trzebáby to pokázáć/ że boskim człowiekiem iest/ ále to trudna y twárda nań. SkarMes 42.
patrz: TWARDA
– Abo niechay powie P. M. ktory Papież to wprowádźił/ ábo ná ktorym Conciliu[m] to postánowiono? A iesli nie może pokázáć/ niechayże ták bárzo Papieżámi/ ábo Conciliámi gęby nie wymywa. SkarMes 10.
patrz: WYMYWAĆ
– Czwarty rozum Aryáński iest/ rozumem swoim przyrodzonym pismá ś. rozumieć y wykłádáć/ áni im do tego trzebá wiáry/ iáko w pierwszym znieśieniu nápisał/ że y Turczyn y Zyd nie wierząc w Bogá Chrześćiáńskiego/ mogą pismá rozumieć. SkarMes 32.
patrz: ZNIESIENIE