Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 17 cytatów z tego źródła
– Bomba: iest sfera dęta żelazna, lub zinnego metalu odlana, prochem suchym napełniona. BystrzInfArtyl P2v.
patrz: BOMBA
– Działa leią się z zelaża przedniego, albo spiżu. Pospoliciey z máteryi zmięszaney z cyny, miedzi y mosiądzu. BystrzInfArtyl O3v.
patrz: CENA, CYNA, CYNA, CZYNA
– Według upodobaney imaginacyi każ z drzewa powyrabiać tábulaty. Ná nich dać pierwsze lineamenta czyli charakterow czyli iakich chcesz figur. BystrzInfArtyl Q2.
– Ognie tryumfalne ktorych Indzinierowie zażywaią w Feierwerkách są Race, młynki [...] kule iáśnieiące charaktery, cherby lub inne hieroglifiki się palące. BystrzInfArtyl P4.
– Mozdzierz w ten sposob się nábiia. Wymiar prochu proporcyonálny ciężarowi ná przykład bomby, sypie się w mozdzierz. I reszta mieysca dla prochu w mozdzierzu naznaczonego, ieżeli prożna zostaie? sianem się wypełnia. A potym darniem według wewnętzney [!] cyrkumferencyi mozdzierza, dobiia. BystrzInfArtyl P2.
patrz: DOBIJAĆ
– Ták zmięszaną materyą wylei ná stoł kámienny lub iáką blachę, y wystudzoną granizui wielkością orzecha láskowego. BystrzInfArtyl P3.
– Saletry siarki y węgli według proporcyi włoz w garnek, nálei wody, warz przez trzy lub cztery godziny, poki woda nie wywre.Tę massę ták wysusz, áby nieco wilgoci w niey zostáwiwszy, mogła się przez sito granizowáć. BystrzInfArtyl O3.
– Ten proch iest massa z saletry, siárki i węgli zmięszana, pod pewną tych trzech ingredyencyi miarą, ugranizowana. Záczym cáły sposob robienia prochu záwisł, ná należytym wyczyszczeniu saletry y siárki, wypaleniu sposobnych węgli, pod pewną wagą tych trzech materyi zmięszaniu, y granizowaniu. BystrzInfArtyl O2.
– Do Artyleryi álbo Jndzinieryi náleżą trzy náuki. Pirotechnia: o robieniu prochu. Tormentorologia: o działách y innych instrumentach woiennych. Pirobologia; o ogniach woiennych y tryumfalnych. PIROTECHNIA O prochu strzelniczym. BystrzInfArtyl O2.
– Działá dwoiakiey są denominácyi: iedne co się zowią kanony álbo kartany [...] Drugie co się zowią kolubryny, álbo węzownice. BystrzInfArtyl O3v.
– Według upodobaney imaginacyi każ z drzewa powyrabiać tábulaty. Ná nich dai pierwsze lineamenta czyli charakterow czyli iákich chcesz figur według należytey wielkości y od siebie odległości: áby lubo w ogniu mogły być dostatecznie rozeznane. BystrzInfArtyl Q2.
patrz: LINEAMENTA
– Tyle bowiem drugie prochu armatnego potrzebuie naboi armaty, á niżeli tęgiego tego, ktory służy do naboiu ręczney strzelby. BystrzInfArtyl O3.
patrz: NABÓJ
– ...ná kołkách ták ie [race] pozawieszawszy rozporządzić by należało, y zapały iednostainą nicią pirotechniczną popodwodzić, áby z iednego końca nić zápalona pożar záwzięła y wszystkie race podpaliwszy, rázem w gorę wysadziłá. BystrzInfArtyl Q2v.
– Tym sposobem się wyczyścia y wbiały proszek pulweryzuie saletra. BystrzInfArtyl O2v.
– Wydrożone litery lub figury inne, cienko rozciągnioną bawełną ponakłádai. Siarką utartą ponátrząsai, y prochem tartym spiritu vini rozprawnym powiedź. BystrzInfArtyl Q2.
patrz: ROZPRAWNY
– Gdy iuż do wierzchu, nie co zostawuiąc mieysca, nábiiesz łádunek, tálerzykiem z drewna, lub tektury według dyametru łádunku wyrobionym, y we srzodku dziurawym przykryi racową máteryą, dobrze go ná klei osadziwszy. BystrzInfArtyl Q.
patrz: TEKTURA