Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 16 cytatów z tego źródła
– Męka Pańska komu największy pożytek czyni [tytuł]. Mniemam, że nalepszy zysk żacy z tego mają, Bo oni pewne kwartniki w Piątki odbierają. Choćby oni Tenebrae [pieśń wielkopostna] i sto razy beczeli, By był nie cierpiał, toby wizyty nie mieli. FraszSow A4[?].
– Ja łáię/ po dyableście mnie wydrukowáli/ Vrtámi wam będę płácił/ dyabli mi was dáli. FraszSow C2.
patrz: DAĆ
– Ja łáię/ po dyableście mnie wydrukowáli/ Vrtámi wam będę płácił/ dyabli mi was dáli. FraszSow C2.
– Miałem ia Axámitną [czapkę]/ wieręć dáłá gárdło/ Y Axáamit v dyabłá/ y futro się zdárło. FraszSow D1.
– WIele tákich niewiastek co przysobie máią/ Diabłá/ iedno go w sobie czásem cicho táią:[...] FraszSow B1.
– Káżdy się bowiem wzdrygnął kto był ciebie świádam/ Záwsześ ty bywał groźny przeciwnym sąsiádam. Bogdaybyś był nie zchodźił rátszey z tego świátá/ Albo przetrwał przynamniey teráźnieysze látá. Gdy się ledwie káżdy z nas może ostać w domu/ Bronićby się/ niewiedzieć gdzie drzewiey/ y komu. FraszSow D3.
patrz: DRZEWIEJ
– Respons ná Synod Klechow Podgorskich ZZyskiemże do Domini po wászym Synodźie/ Czy poszedł ku lepszemu/ czy ku większey szkodźie? Kśiędzom nic nie vięto wam nie przyczyniono/ Dosyć że was mistrzámi gratys zostáwiono. FraszSow Bv.
patrz: GRATYS
– NIe raz słyszę przy dworze/ niewiem czy żártuią/ Tak listownie/ iák vstnie/ służby ofiáruią. FraszSow C2v.
patrz: LISTOWNIE
– Mój drogi małżoneczku, już ci też mam dosyć! FraszSow B1.
– WIele tákich niewiastek co przysobie máią/ Diabłá/ iedno go w sobie czásem cicho táią:[...] FraszSow B1.
patrz: MIEĆ
– Każeszli jej bez kij skakać aż ona skacze/ Dasz jej w gębę musić wytrwać/ trochę popłacze. FraszSow C4v.
patrz: POPŁAKAĆ
– Więc nákupi migdałow/ Dzwonkow do psow/ cymbałow. Albo iedwabiu świtek/ Motek Wrocłáwskich nitek. FraszSow B4v.
– Miałem ia Axámitną [czapkę]/ wieręć dáłá gárdło/ Y Axáamit v dyabłá/ y futro się zdárło. FraszSow D1.
patrz: U
– Ian z Kiian FRASZKI te wszytkim ofiáruie/ Kto chce mieć/ niech Drukárzá zá pracą dáruie: Kiedy Druku nie było pewnieś się vdyszał/ Aniżeliś Kśiąszkę ku swoiey potrzebie spisał. FraszSow tyt..
– Drugi na kuropatwy poszedł na usadkę, Ubrawszy się jako koń, a zastawił siatkę. FraszSow 200.
patrz: USADKA
– To Zydźiętá szárpáią/ Tákie wolnośći máią. FraszSow Cv.