Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
RelRyg 1701 oryginał
Krótka á Prawdziwa Relátia O Akcyi Woięnney y otrzymáney Victoryey Krolá I. M. Szweckiego nád Woyskiem Sáskim pod Rygą 9. Julii Roku 1701 styli veteris.

https://cbdu.ijp.pan.pl/id/eprint/12640/
Odnotowano 34 cytatów z tego źródła
– Dnia 8. ejusdem, resolwował się Krol I. M. iść przez Dzwinę do Nieprzyiacielá, y znim się męsko y adważnie [!] potkác, á lubo przez wszystkie dni od przybycia Krolá I. M. wielkie Grzmoty, Deszcze y Szturmy pánowáli, iednák Krol I. M. trzymał się raz záwziętey u siebie resolucyey, y kázał się Wojsku ruszáć do Rzeki Dzwiny po cichu, á Piechotę ordinował áby do Batow y Promow wnocy wsiadáli y czekáli ná Ordináns, á máłęmu Bacikowi kázał się zátrzymác dla Osoby swoiey. RelRyg 1 nlb.
patrz: BACIK
– Tym czasem I. M. Pan Feld-Marszałek y Generał Gubernátor per Livoniam Graf Dahlberg, zosobliwego swego y wczesnego Stárania jako wierny Consiliarz, I. Krol, M. miał wszystkie Kapry, Lodigi, Strugi, Baty y insze tym podobne do przepráwy Woyská Promy, na pogotowiu, ktore dobrze Dziáłámi polnymi obwárowáne y opátrzone byli, y ták przygotowáne, że rázem kilká tysięcy Woyska piechotnego przepráwić się mogło. RelRyg 1.
patrz: BAT, BATA
– Dniá 9. Iulii ráno iák tylko dzien nástał o trzeciey godzinie, nakázał kilkunástu Batom się ruszyć, y tám y sám po Rzece Dzwinie iezdzić, áby Nieprzyiaciel niemiárkował, ná ktorym mieyscu Wojsko Szweckie wysiádác miáło. RelRyg 1-2 .
patrz: BAT, BATA
– Dnia 8. ejusdem, resolwował się Krol I. M. iść przez Dzwinę do Nieprzyiacielá, y znim się męsko y adważnie [!] potkác, á lubo przez wszystkie dni od przybycia Krolá I. M. wielkie Grzmoty, Deszcze y Szturmy pánowáli, iednák Krol I. M. trzymał się raz záwziętey u siebie resolucyey, y kázał się Wojsku ruszáć do Rzeki Dzwiny po cichu, á Piechotę ordinował áby do Batow y Promow wnocy wsiadáli y czekáli ná Ordináns, á máłęmu Bacikowi kázał się zátrzymác dla Osoby swoiey. RelRyg 1 .
patrz: BAT, BATA
– [...] ani zywego Duchá niebyło ále zboiazni pouciekáli Szaniec opusciwszy [...]. RelRyg 4.
patrz: BOJAŹŃ
– [...] Sásowie kupami y Pułkami po Polách, Gorách, y Chroscinách uciekáli [...]. RelRyg 4.
– Támże ználazł Szpiklerz z Zywnosciámi, wktorym było Osmset Purow Zytá, Czterystá Purow Mąki, sto pięćdziesiąt Purow owsá, Czterdziesci osm sztuk Dział Czterystá dwádziesciá sztuk Gránatow nápełnionych y dwanascie beczek Prochu. RelRyg 7.
patrz: CZTERYSTA
– Drabanci záś Krolewscy y Leibgwárdya ktorey choć niewiele było, bo wszystká Iázdá Szwecka iészcze z drugą stronę Dzwiny stałá, wytrzymuiąc záwsze męsko Ognie Nieprzyiacielskie, niedáiąc ná nich Ognia szpadámi tylko sámym zábiiáli y náplácu kłádli, takze Nieprzyiaciel z Polá ustępowáć musiał. RelRyg 4.
patrz: DRABANT
– Mieszczánom Mitáwskim przykázał Pan Generał Máior Imięniem Krolá I. M. áby wszystkie u siebie wschowániu máiiące [!] lub Sáskie lub Moskiewskie rzeczy, powydáwáli co wszyscy zmiłą chęcią uczynili, y káżdy cokolwiek wschowániu u siebie miał ták we Złocie y wpięniądzách iáko y w Fantách, Rysztunkách y inszych tym podobnych Ruchomosciách zrádoscią wydał, oczym ieszcze pewney specifikácyi niemász. RelRyg 7-8.
patrz: FANT
– [...] resolwował się [król] w Imię Boskie przepráwić do Nieprzyiaciela ná drugą stronę Rzęki [!], ktory się był bardzo dobrze y fortelnie nád tąż Rzeką obwarował [...]. RelRyg 1.
– A zmiárkowawszy Szwedzi że ych Sásowie będą incommodowali z Bátteryi Diáłámi [!], záraz kawalerya Szwecka choć iey máłoco było, bárdzo nátárli ná Sasow [...]. RelRyg 3.
– Tym czasem I. M. Pan Feld-Marszałek y Generał Gubernator per Livoniam Graf Dahlberg, zasobliwego swego y wczesnego Stárania jako wierny Consiliarz, I. Krol, M. miał wszystkie Kapry, Lodigi, Strugi, Baty y insze tym podobne do przepráwy Woyská Promy, na pogotowiu, ktore dobrze Dziáłámi i polnymi obwárowáne y opátrzone byli, y ták przygotowáne, że rázem kilká tysięcy Woyska piechotnego przepráwić się mogło. RelRyg 1.
patrz: KAPER
– Tym czasem I. M. Pan Feld-Marszałek y Generał Gubernátor per Livoniam Graf Dahlberg, zosobliwego swego y wczesnego Stárania jako wierny Consiliarz, I. Krol, M. miał wszystkie Kapry, Lodigi, Strugi, Baty y insze tym podobne do przepráwy Woyská Promy, na pogotowiu, ktore dobrze Dziáłámi polnymi obwárowáne y opátrzone byli, y ták przygotowáne, że rázem kilká tysięcy Woyska piechotnego przepráwić się mogło. RelRyg 1.
patrz: KAPRA
– [...] po drogách gdzie Nieprzyiaciel uchodził, bárdzo siłá pobitych y ránionych leży, kirysiow y Pancerzow tákże siłá sie wála. RelRyg 6.
– [...] ani zywego Duchá niebyło ále zboiazni pouciekáli Szaniec opusciwszy, do ktorego Krol I. M. Commenderował iednego Kapitáná skilkudziesiąt Zołnierzy [...]. RelRyg 4.
– Było też tám bárdzo siłá sukna y gotowych sukien naymniey ná siedm álbo osm tysięcy Zołnierzá, tudziesz było bárdzo siłá Muszkietow krzosowch [!] y Pistoletow. RelRyg 7.
patrz: KRZOSOWY
– Tym czasem I. M. Pan Feld-Marszałek y Generał Gubernátor per Livoniam Graf Dahlberg, zosobliwego swego y wczesnego Stárania jako wierny Consiliarz, I. Krol, M. miał wszystkie Kapry, Lodigi, Strugi, Baty y insze tym podobne do przepráwy Woyská Promy, na pogotowiu, ktore dobrze Dziáłámi polnymi obwárowáne y opátrzone byli, y ták przygotowáne, że rázem kilká tysięcy Woyska piechotnego przepráwić się mogło. RelRyg 1.
patrz: ŁODYGA
– Wszyscy záś zapátruiąc się ná tákie Męstwo Krolá I. M. nietylko Generali, iáko to Generał Leutnánt Liwen, Generał Leutnánt Reinszyld, Generał Maior Steinbok y Officerowie wszyscy ták wielkiego iáko niskiego stánu, ale y Zołnierze pospołu bárdzo Męsko y odwaznie przy Krolu I. M. stáwáli, iákoby się sprzysięgli álbo zginąć, álbo Zwycięstwo otrzymáć. RelRyg 5.
patrz: MĘSKO
– Támze w Zámku ználezli Szwedzi magnam qvantitatem Mąki y inszych Zywnosci, iáko to Mięsiwá, słoniny, krup, Grochow, y Másłá ták że cáłe Woysko Szweckie áż do Bożego Národzęnia Subsistere może. RelRyg 7.
patrz: MIĘSIWO
– Dnia 11. Julii Styli veteris Pan Pułkownik Klingspor wyiszedszy ná Podiazd, y záwziąwszy Iezyká, że Podiazd Nieprzyiacielski z Diámentu wyszedszy áż pod Szlok, się sciągnął, zá nięmi poszedł przez Rzekę Bulderá we dwuch set Koni Ráytáryi y piąciudziesiąt Koni Drágánij ktorzy przez pomienioną Rzekę przepłynęli, y nátráfił ych sto wiedney Chłopskiey Cháłupie dobrze opárkánioney [...]. RelRyg 6.
– Crterystá [!] Moskwy przepráwiło się na ieden Ostrow ktory názywáią Lucensholm. y tám pochowáli się po száncách ktore Sásowie krotko przed tym dobrze palsadami obwárowali y porobili, ále y tám ych dobra diskrecya potkáłá, bo ych następuiącego dnia cale pobito oprocz kilkunastu ktorym Krol I. M. żywot podárował. RelRyg 4-5.
patrz: OSTRÓW
– Crterystá [!] Moskwy przepráwiło się na ieden Ostrow ktory názywáią Lucensholm., y tám pochowáli się po száncách ktore Sásowie krotko przed tym dobrze palsadami obwárowali y porobili, ále y tám ych dobra discrecya potkáłá, bo ych następuiącego dnia cale pobito oprocz kilkunastu ktorym Krol I. M. żywot podárował[.] RelRyg 4-5.
– [...] Nieprzyiaciel nád brzegiem Rzeki Dzwiny niektore Szánce y Baterye porobił, dobrze palsadámi obwárował [...]. RelRyg 2.
– Támże ználazł Szpiklerz z Zywnosciámi, wktorym było Osmset Purow Zytá, Czterystá Purow Mąki, sto pięćdziesiąt Purow owsá, Czterdziesci osm sztuk Dział Crterystá [!] dwádziesciá sztuk Gránatow nápełnionych y dwanascie beczek Prochu. RelRyg 7.
patrz: PUR
– [...] Krol I. M. trzymał się raz záwziętey u siebie resolucyey, y kázał się Woysku ruszáć do Rzeki Dzwiny po cichu, á Piechotę ordinował áby do Batow y Promow wnocy wsiadáli y czekáli ná Ordináns, á máłęmy Bacikowi kázał się zátrzymác dla Osoby swoiey. RelRyg 1.
patrz: REZOLUCJA
– [...] resolwował się [król] w Imię Boskie przepráwić do Nieprzyiaciela ná drugą stronę Rzęki [!], ktory się był bardzo dobrze y fortelnie nád tąż Rzeką obwarował [...]. RelRyg 1.
– [...] tu [pod Lucensholmem] dáleko większa resistentia była Nieprzyiacielska, iáko pod Nárwą [...]. RelRyg 5.
– Mieszczánom Mitáwskim przykázał Pan Generał Máior Imięniem Krolá I. M. áby wszystkie u siebie wschowániu máiiące [!] lub Sáskie lub Moskiewskie rzeczy, powydáwáli co wszyscy zmiłą chęcią uczynili, y káżdy cokolwiek wschowániu u siebie miał ták we Złocie y wpięniądzách iáko y w Fantách, Rysztunkách y inszych tym podobnych Ruchomosciách zrádoscią wydał, oczym ieszcze pewney specifikácyi niemász. RelRyg 7-8.
– Támże ználazł Szpiklerz z Zywnosciámi, wktorym było Osmset Purow Zytá, Czterystá Purow Mąki, sto pięćdziesiąt Purow owsá, Czterdziesci osm sztuk Dział Crterystá [!] dwádziesciá sztuk Gránatow nápełnionych y dwanascie beczek Prochu. RelRyg 7.
– [...] Zołnierze pospołu bárdzo Męsko y odwaznie przy Krolu I. M. stáwáli, iákoby się sprzysięgli álbo zginąć, álbo Zwycięstwo otrzymáć. RelRyg 5.
– Tym czasem I. M. Pan Feld-Marszałek y Generał Gubernátor per Livoniam Graf Dahlberg, zosobliwego swego y wczesnego Stárania jako wierny Consiliarz, I. Krol, M. miał wszystkie Kapry, Lodigi, Strugi, Baty y insze tym podobne do przepráwy Woyská Promy, na pogotowiu, ktore dobrze Dziáłámi polnymi obwárowáne y opátrzone byli, y ták przygotowáne, że rázem kilká tysięcy Woyska piechotnego przepráwić się mogło. RelRyg 1.
patrz: STRUG
– Potym Nieprzyiacielnátárł znowu zwielką furyą ná Szwedow, co pięć rázy tentował, ále Szwedzi stoiąc iako Mur y wytrzymuiąc Ognie Nieprziacielskie zawsze dobry Odpor dali. RelRyg 3-4.
patrz: TENTOWAĆ
– Wedle iednego Młyná ktory zowią Marycnmyhle, gdzie Sásowie Oboz swoy mieli, stánęli Sásowie znowu wszyku chcąc się z Szwedámi ieszcze raz potkáć, ale, że Szwedzi zwielką furyą ná nich nácieráli, znowu porzuciwszy, y opusciwszy Oboz zwielką Confusią uciekli Wszystkie ych Wozy, Namioty niektore Znáczki y Chorągwie, Działa w Báteryách, Záháry álbo Mágácyny ze Zbożem, Chlebami, Mąkámi, Owsámi y inszymi Zywnosciami, to wszystko się wzdobycz Szwedom dostáło. RelRyg 4.
patrz: WÓZ
– Nieprzyiáciel wprawdzie począł ná Szwedow poteżnie y zwielką furią nácieráć dáiąc Ogniá ták Piechotá iáko y Ráytarya ále Szwedzi zásádziwszy Szpansreitery, Działka polne y Piki á wytrzymawszy Nieprzyiáciélski Ogien bárdzo dobry y męski Odpor dali Nieprzyiácielowi [...]. RelRyg 3.
patrz: ZASADZIĆ