Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
PotSyloret 1674-1691 oryginał
Syloret …,(1674 – 1691)

http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=6017&from=FBC
Odnotowano 7 cytatów z tego źródła
– Chciał iezcze mowić: iak ią długo niesła, Ale mogł w nocy doyrzeć fala morska, Lecz że na to spadł Eumeneś [!] z krzesłá, Przeięłá serce nowina mu gorská, Rzucą Doktorzy, do swego rzemiesłá, Owego wziąwszy Archandya dworska, Niosą na Pałác, y kładą w namiecie, Choć niewie ieśli był kiedy na świecie. PotSyloret 345 (Ss3).
– W grubej bai Często sie rádość y pociecha tai. PotSyloret 471.
patrz: BAJA
– W grubej bai Często sie rádość y pociecha tai. PotSyloret 471.
– W grubej bai Często sie rádość y pociecha tai. PotSyloret 471.
patrz: GRUBY
– W grubej bai Często sie rádość y pociecha tai. PotSyloret 471.
patrz: POCIECHA
– W grubej bai Często sie rádość y pociecha tai. PotSyloret 471.
patrz: RADOŚĆ
– W grubej bai Często sie rádość y pociecha tai. PotSyloret 471.
patrz: TAIĆ SIĘ