Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
KołTron 1707 oryginał
Kołudzki Augustyn, Thron oyczysty abo palac wiecznosci w ktotkim [!] zebraniu monarchow, xiazat y krolow polskich z roznych approbowanych autorow, od pierwszego Lecha az do teraznieyszych czasow [...]

http://polona.pl/item/11328480/283/
Odnotowano 5 cytatów z tego źródła
– Ani wiele auxiliarna na ten czas Szwedzka wskorała potęga. KołTron 158.
– Wiktoryey tey przyczyną bydź może, że się żadnemi niedał nakłonić supplikami, ani mediacyámi, żeby dekret przećiw Aryanom uczyniony, miałbył kiedy odmienić, ale im odpowiedział gdy mu się proźba przykrzeli pod czas Processyi Bożego Ciałá idącemu, Lex imperat, non disputat, ieżeli Rewokować niebędziećie, precz wędruyćie z Polski. KołTron 187.
patrz: MEDIACJA
– Zaczym to ostatnia tylko zostaie, plagi te ználeżytą pokora z ręki iego odebrawszy, w nieograniczoney iego Wszechmocności y sprawiedliwośći nadzieię pokładać, bo tęn ktory iednym palcem wszystkiemi świata Mocarstwami władnie onęż z ostatniego upadku wyrwać, gdy zechce może. KołTron 200.
patrz: OSTATNIA
– Gdy iednak sam zá zdrowie Krolewskie pił do swego Brata, ledwie co do ust Kielich przyłożył, zaraz od siebie odchodzić, y na zięmię upadać począł, przypadli Panowie chcąc mdleiącego ratować, aż ći iakoaś straszna poczwara tam weszła, czym przestraszeni wszyscy ućiekać poczęli, á w tym też straszydło do świętokradce przystąpiwszy szyię zákręćiło y strasznie zadusiło. KołTron 183.
– Zaczym zlecił [król] Hetmanom wynaleść sposob do oblezęnia, y głodem Miasta wymorzęnia. KołTron 311 [312].
patrz: WYMORZENIE