Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
RybMKat 1619 oryginał
Katechizmy to iest Summowne a Krótkie Wiary S. Krześciańskiey zebranie

http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=7979&from=FBC
Odnotowano 15 cytatów z tego źródła
– Bog brzydzi się wszeláką nieczystością/ dla tego chce ábysmy się tez koniecznie tym brzydzili/ [...] á w czystości/ wstrzemieźliwości/ y powściągliwości się/ ták w stanie małźenskim/ iáko y w stanie bezżeńskim chowáli. RybMKat 45.
– Wierzę iż on wieczny Bog/ á Oćiec Páná nászego Iezusá Krystusá (ktory niebo y ziemię y wszytko co w nich iest z niczego stworzył/ y inne rzeczy wszytki przedwieczną mądrośćią/ y opátrznośćią swą zachowuie y rządźi:) tenże dlá Páná Krystá Bogiem y Oycem moim iest. RybMKat 17.
– Wierzę w Iezu Krystá/ Syná iego iedynego/ Páná nászego/ ktory śię począł z Duchá świętego [...]. RybMKat 5.
– Abym y namnieyszą poządliwością y pomyśleniem sercá násze nie były gabáne/ ktoreby się z przykazániem ktorym Bożym zgádzáć nie miáło: ále ráczey ábysmy szczyrze á vstawicznie grzech káżdy sobie brzydzili a wsprawiedliwości się wszelákiey kocháli. RybMKat 47.
patrz: GABANY
– Toczynćie ile kroć pić będziećie ná pámiątkę moię. RybMKat 9.
patrz: ILEKROĆ
– Wierzę w Iezu Krystá/ Syná iego iedynego/ Páná nászego/ ktory śię począł z Duchá świętego [...]. RybMKat 5.
patrz: JEZUS
– Zony niech będą poddáne mężom swoim/ áby y ci ktorzy nie są posłuszni słowu/ przez obcowánie żon/ bez słowá byli pozyskáni/ obaczywszy czyste wboiáźni obcowánie wásze/ Ktorych ochędostwo niech będzie nie ono zwirzchne/ wsplecieniu włosow/ y obłożeniu się złotem/ ábo wobleczeniu szat/ ále skryty on serdeczny człowiek wnieskáżeniu spokoynego y cichego Duchá ktory iest przed Bogiem kosztowny. RybMKat 90.
patrz: OBLECZENIE
– Napierwey chce/ áby porzadna służbá słowá Bożego záchowána byłá/ tákże y szkoły zeby pomnażane były/ Aby ludźie społem we dni święte zchadzáli śię chętliwie/ ku pilnemu słuchániu słowá Bożego/ y ku vżywániu świątośći/ tákże y ku spolnym á pospolitym modlitwom swoie też przyłączáli... RybMKat 43.
– Dźieci bądźcie posłuszne rodzicom wászym w Pánu/ boć to iest spráwiedliwa. RybMKat 91.
– Iákowymże się sposobem przy Krzćie vpominasz/ y vtwierdzasz/ o vcześnictwie iedyney oney ofiáry Páná Krystusowey? RybMKat 30.
– Kto iest vstawcą Krztu świętego? Pan nász Iezus Krystus/ iáko o tym świadczy Mattheusz S. w ostáteczney Kápitule/ mowiać: Mowił Pan Iezus zwolennikom swoim: Dáná mi iest wszytká moc ná niebie y ná ziemi/ Idąc tedy/ vczćie wszytkie narody/ Krzcząc ie w imię Oycá/ y Syná/ y Duchá S. vcząc ie strzedz wszytkiego/ com wam przykazał. RybMKat 8.
patrz: USTAWCA
– Nie bez przyczyny Pan Bog ták mowi: á toprzeto/ áby nas vpewnił y viśćił tą świętą pieczęcią y vpominkiem/ o wewnętrznym we krwi y w Duchu Krystusowym omyćiu/ y oczyśćieniu grzechow nászych/ ktorego ták pewni bydz mamy/ iáko pozwirzchne á widome omyćie ná Krzćie widziemy/ y czuiemy. RybMKat 31.
– Izali tedy Bog człowieká ták skáżonymy przewrotnym stworzył? Nie: Owszem dobrego/ y na wyobrażenie swe stworzył go/ spráwiedliwośćią ośliáchćionego/ y świętą niewinnośćią obdárzonego: áby Bogá stworzyćielá swego práwie znał/ serdecznie miłował/ á znim scześliwie ná wieki zył/ iego wielbiąc y chwaląc. RybMKat 12.
patrz: WIELBIĆ
– Są święte á widome znáki y pieczęći/ dla tego od Bogá postánowione/ áby przez nie obietnice/ ktore mamy w Ewángeliey/ obiáśnione nam y zápieczętowáne były: o tym iż nietylko wobec wszytkiem wiernym/ ále też y káżdemu z osobná/ dla oney iedyney ofiáry Páná Krystusowey ná Krzyżu spráwioney/ bywa dármo dano odpuszcżenie grzechow/ y żywot wieczny. RybMKat 29.
patrz: WOBEC
– Zoná/ y dźiewicá rozdźielone są: ktora nie szłá zá mąż/ pieczołuie śię o rzeczách Páńskich/ áby byłá święta y ćiáłem y Duchem: á ktora szłá zá mąż pieczołuie śię o rzeczách świętckich/ iákoby śię podobáłá mężowi/ A toć mowię ku pożytkowi wászemu/ nie ábym śidło na was wrzućił... RybMKat 93.