Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 5 cytatów z tego źródła
– Bog brzydzi się wszeláką nieczystością/ dla tego chce ábysmy się tez koniecznie tym brzydzili/ [...] á w czystości/ wstrzemieźliwości/ y powściągliwości się/ ták w stanie małźenskim/ iáko y w stanie bezżeńskim chowáli. RybMKat 45.
– Abym y namnieyszą poządliwością y pomyśleniem sercá násze nie były gabáne/ ktoreby się z przykazániem ktorym Bożym zgádzáć nie miáło: ále ráczey ábysmy szczyrze á vstawicznie grzech káżdy sobie brzydzili a wsprawiedliwości się wszelákiey kocháli. RybMKat 47.
patrz: GABANY
– Dźieci bądźcie posłuszne rodzicom wászym w Pánu/ boć to iest spráwiedliwa. RybMKat 91.
– Iákowymże się sposobem przy Krzćie vpominasz/ y vtwierdzasz/ o vcześnictwie iedyney oney ofiáry Páná Krystusowey? RybMKat 30.
– Kto iest vstawcą Krztu świętego? Pan nász Iezus Krystus/ iáko o tym świadczy Mattheusz S. w ostáteczney Kápitule/ mowiać: Mowił Pan Iezus zwolennikom swoim: Dáná mi iest wszytká moc ná niebie y ná ziemi/ Idąc tedy/ vczćie wszytkie narody/ Krzcząc ie w imię Oycá/ y Syná/ y Duchá S. vcząc ie strzedz wszytkiego/ com wam przykazał. RybMKat 8.
patrz: USTAWCA