Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
JagDworz wydanie wtórne
DWORZANKI Ktore Z Dworskiemi á rożnemi Epigrammatámi, pod Protekcyą łáski, y direkcyą Laski, Iásnie Wielmożnego Páná/ I. M. P. ŁVKASZA ZE BNINA OPALINSKIEGO, MARSZALKA KOronnego Nadwornego, Lezáyskiego etc. Stárosty Wszędźie idą bespiecznie

brak w internecie 30.06.2023.
Odnotowano 31 cytatów z tego źródła
JagDworz Dv.
patrz:
– Ach ách. Ach/ ách/ á cháchá/ są to rzeczy rozne: Ach/ ách/ przymusne/ cháchá bywa prozne. A możeć iedno z drugiego śię złożyć/ Przetożby śmieszkom potrzebá powrożyć. Czy nie wywroći ách/ ách/ z chá chá chuda/ Bowiem tá chuda mawia iák śię vda. Nie chychocże cháchá/ gdy áchách drugi wzdycha/ Gdźie vstąpi chichotá/ tám lichotá lichá. JagDworz Aii.
patrz: ACH, ACH, AH
– Xięża świeccy. Kiedy mowią o Kśiężey/ iáki kśiądz pytáią? Zakonnik/ ábo świecki/ ná to powiádáią. Za Xiądz świecki/ inakszy xiądz/ niżli Zakonny? Y sam szafarz zakonu/ á zász bezzakonny? Tákći/ y gdźie we dworách obroki rozdáią/ Za obrocznikow Páná/ y starszych niemáią. JagDworz E.
patrz: BEZZAKONNY
– Toż tylko w zysku biedak z kobietką poymuie/ Ze go nigdy nic á nic nędza nie kosztuie? JagDworz Av.
– Tyś tych wodek napalił/ o wśćiekły Wulkánie/ Za mieć nie mogłeś Aetny ná áptekowanie? Y z Wilna drugą Aetnę uczyniłeś/ Ná wodki wierzam Wulkanie godźiłeś. Zá temiż to wodkami chromotę twą goisz? Zá niemi opał ogniow Lemnonskich ukoisz? JagDworz Ciiv.
patrz: LEMNOŃSKI
– Graszki/ fraszki/ pieszczoty z Dźiećmi wszyscy stroią. Znać wszyscy tych lubuią/ ktorych śię nie boią. JagDworz Aivv.
patrz: LUBOWAĆ
– Kśiądz Ian Lewalt iezierski/ Pan y Kapłan báczny/ Ták to miłośći ludzkiey był chętny y łaczny. Ze często mawiał/ Gdybych o iarmarku wiedźiał/ Gdźieby kto miłość ludzką przedáiący śiedźiał. Połowicę ważywszy ná to maiętnośći/ Radbych nákupił ludzkiey co więcey miłośći. JagDworz Bivv.
– Ieden łaian/ że zalot nie poprzestał z postu/ Odpowiedźiał po prostu/ niet postu u chwostu. JagDworz Ev.
patrz: ŁAJAN, ŁAJANY
– Mogła kiedy żelázną żołnierka być zwána/ Dźiś rzemienna/ á potym snadź będźie łyczána. JagDworz Eii.
patrz: ŁYCZANY
– Co po tym żeś wielmożny Pan/ á máłoczynny/ Lepszy choć máłomożny/ Dobrodźiey uczynny. JagDworz Div.
– Wielmożność. Co po tym żeś wielmożny Pan/ á máłoczynny/ Lepszy choć máłomożny/ Dobrodźiey uczynny. JagDworz Divv.
– Na co nędzę klepiećie mizerni nędznicy/ Zbić nędze/ á bić grosze szedszy do Minicy. Ale że materiey też tám potrzebuią/ Y tám dármo nie dáią groszy/ gdźie ie kuią. JagDworz Cv.
– Mowisz/ że szczęśćia nie masz/ y probuiesz snádnie/ Że to ludźie poznáią/ co twa mość ukrádnie: Będźiesz miał szczęśćie/ że nic więcey niepoznáią/ Podź/ gdźie koniec nieszczęśćia/ co krádną/ miewáią. JagDworz Diiv.
patrz: MOŚĆ
– Ręká rękę myie. JagDworz Dv.
patrz: MYĆ
– Bądźćie wszyscy myśliwi śláchetni Pánowie/ Bo niemyśliwych zedrwią/ bá/ y záiączkowie. JagDworz Ev.
– Nieszczęśćie to záięcze nábiec myśliwcowi/ Ale szczęśćie myśliwcze zábiec záiączkowi. JagDworz Ev.
patrz: MYŚLIWCZY
– Woli to miey á nie pśie/ nie lwie/ ni ták mężne/ Abyś námniey mogł gromić Kordaki potężne. Y ták nieszczęśćie záiąca spotkać leniwemu/ A szczęśćie/ y z pożykiem rozkosz myśliwemu. JagDworz E.
patrz: MYŚLIWY
– Nieszczęśćie to záięcze nábiec myśliwcowi/ Ale szczęśćie myśliwcze zábiec záiączkowi. JagDworz Ev.
patrz: NABIEC
– Nowokrzczeńcy. Kożdać śię Haeresia może zwáć kácerstwo/ Lecz Nurkowska/ swe káczki nurząc y káczerstwo. JagDworz Cv.
patrz: NURKOWSKI
– Biedna bieda gdzie Bieda k biedzie się przysiądzie/ Gdzie biedak biedkę pojmie wszytko to tam będzie. . [.:interp] JagDworz A.
– Zmyliłby tám pono y ow szyki, co śię miedzy grzędámi Rhetoryki uczył, á w ordynku kápusty ná presencyą zdobywał, poznałby że to nie do Ogrodu, wńiść do Dworu, á insza ludzkie, insza kápustne głowy. JagDworz 3nlb..
patrz: RETORYKA
JagDworz Dv.
patrz: RĘKA
– Ręká rękę myie. JagDworz Dv.
patrz: RĘKA
– Włoskie delicye. Chleb czarny iáko ziemia/ syr iák kámień twardy/ Kápustá kwaśna w Polszcze/ przymawia Włoch hárdy/ Włochu iedz ty robaki/ żáby y ślimaki/ W Polszczeć potráwy/ głodne we Włoszech przysmáki. JagDworz Div.
– Krew Páńska. Czysta krew Páńska/ toć rąk niezmazali/ Ci ktorzy Páná/ bili/ krzyżowali. Kołko wieńcowe. Ieśli prawdá iák mowią/ Sczęśćie chodźi kołem/ Przydźieli do mnie z tobą/ vderzę mu czołem. JagDworz Biiv .
patrz: WIEŃCOWY
– Co dźień bych śię upiiał/ gdybych ieno sprostał/ A co godźiná w łáźni winnikiem śię chwostał. JagDworz Div.
patrz: WINNIK
– Miał śię dobrze w Gośćinie Ruśin v swey Wnuki/ Y mowił: było co ieść/ tylko niebyło przynuki. JagDworz Aiii .
patrz: WNUKA
– Kaźimierzá Wolskiego/ znam że on iest wpoły/ Ale iż nog niewidzę poszły snadź do szkoły. JagDworz Aiiv .
patrz: WPOŁY
– Ciáło twym niewolnikiem/ á Swiát też podnożkiem/ Czárt záś niższy podnożka/ choć piekielnym wrożkiem. JagDworz Diiiv .
patrz: WRÓŻEK
– Przeto zową pochlebstwo/ iż po chlebie idźie/ To zła gdy przed pochlebstwem po prawdźie nie wydźie. JagDworz C4.
patrz: ZŁA
– Mogła kiedy żelázną żołnierka być zwána/ Dźiś rzemienna/ á potym snadź będźie łyczána. JagDworz Eii.