Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
WitkWol oryginał
Zlota wolnosc koronna seymom y ziazdom na potomne czasy słuząca: z deklaracyą krotką [...] uczyniona przez Stanisława Witkowskiego [...]

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=22066&from=FBC
Odnotowano 40 cytatów z tego źródła
– Iestći w práwdźie gniew dobry/ ktory Achilowe Mężne serce zápalił do bitwy gotowe. WitkWol D.
– Nie zna iuż powinnośći przysięgłey Krolowi/ Broń niesczęsną podnośi przećiwko brátowi. WitkWol F4.
patrz: BRAT
– Zá pługáwą wszeteczność doznał [Dawid] káry mściwey/ Aż ledwie zá pokutą ręki zápálczywey Zátrzymał: A grzechy żáś buynychSodomczykow/ Kradźieżney lubieznośći onych wszetecznikow. WitkWol E4v.
patrz: BUJNY
– Nie bywáło v Przodkow wászych tákich stroiow. Tákich łbow wygolonych ták wymyślnych kroiow. Száty v nich bywáły nie zbytne kárwatki/ Kámizele/ Sáiany/ nie długie kábatki. WitkWol F.
– Sami sobie przywiedzćie z Zakonu stárego Dawidá/ ktory poniosł gniew Boga kárnego. WitkWol E4v.
patrz: KARNY
– W potkániu z ACHILLESEM kopią przegnány/ Dał gárdło zacny Hetman od śmiertelney rány. WitkWol G.
patrz: KOPIA
– Iać to oná cna Wolność nád ktorą droższego Nie miał świát długobrzegi/ nic poważnieysze[g]o. Onám ia to dla ktorey zbroie hártowano/ Lekkonośne Páncerze/ szyszaki kowano. WitkWol A3v.
– A grzechy żáś buynych Sodomczykow/ Kradźieżney lubieznośći onych wszetecznikow. Do czego ich przywiodły? ktore przebiiáły/ Niedostępne Niebiosá o pomstę wołáły. WitkWol E4.
– Bo go tępo Minerwá chce opisáć tobie. Mężnobitny Polaku WitkWol E4v.
– Teraz Tatárzy do was często się wrywáią/ A Szwedowie záś Zamki Moyże pośiadáią. WitkWol Gv.
– Złotemi Munimenty Akcye wygrawa/ A prostaczek w prawdźie swey z vbostwá vstawa. WitkWol D2.
– A człowiek zywot tráći márniey nád Bestyie/ Mimo wolą powinnych krew zły Morderz piie, Nie pytał Oycá/ Mátki zábiiáiąc syná/ Niechćiałby zań pieniędzy: áni Práwna winá Nágrodźić mu nie może zguby syná iego/ Y żoná nie bráłáby zá mężá miłego Prędko zgubney mámony: káżdyby snać wolał Aby morderz śmierć odniosł krwią swą ziemię polał. WitkWol E3.
– Lecz niemász spokoynieyszey y lepszey Wolnośći/ Iedno kiedy myśl wolna czuie się bez złośći, Záwsze w weselu żyie záwsze Boskie gody/ Záwsze pieśni opiewá/ y inne Swobody. Odnośi: potáiemny gdy iey Mol nie trapi/ Ale owá zła WOLNOSC co nie spi á sápi. WitkWol C4.
patrz: MÓL, MÓL, MUL
– Pierwey wymyślny NEMROTH to w ludźiách obaczył Ze WOLNOSCIą gárdźili/ lecz sie káżdy raczył NIEWOLą/ wnet Narody niebitne zhołdował/ Poddáństwo im z chwaliwszy Práwá me popsował. WitkWol B4v.
patrz: NIEBITNY
– Gdźie Polskie stopy Przedtym nie były/ ze nim wyniosłego Dowćipu/ wźiąwszy Dawidá śiwego/ IAN KOCHANOWSKI mąż nieśćigłey cnoty/ Przyniosł Rzym złoty. WitkWol Av.
– Y coż bowiem inszego Herkulesá walecznego? co Cirusá: co Alexándrá Mácedońskiego? Scypioná/ Anibalá/ y innych wielu (ktorych dźielnośći nulla abliguriet aetas) do niewytrwáłych prac/ kosztow/ y śmierci przywiodło? Sámá Sława: ktorą vmiłowawszy głośno chćieli mieć v Potomkow swych. WitkWol 6.
– W potkániu z ACHILLESEM kopią przegnány/ Dał gárdło zacny Hetman od śmiertelney rány. WitkWol G.
patrz: POTKANIE
– Sczęśćie bowiem w Niesczęśćie prędko sie przemienia/ Purpurat wielowładny/ obnáżon z odźienia odzienia. WitkWol A4v.
patrz: PURPURAT
– A ono wełbie pustym tylko pełno szumu/ W ięzyku sczebietliwym nie pytay rozumu. WitkWol D4v.
– Czego więc nie rad wytrwa ięzyk sczebietliwy/ Lecz też często odnośi wstyd długo zelżywy. A zwłasczá gdy co komu vsczypliwie rzecze/ Iuż nie iedná przygodá wnet się zá nim wlecze. WitkWol E.
– Jak w śrzedzinie stoi CNOTA stratnych występków/ przeciwnym się zbroi. Tak ja też z obudwu stron mam złe dwie sąsiedzie [...]. WitkWol C.
patrz: ŚRZEDZINA
– Mnimáiąc by Twarz moia oczy w nie wlepili/ A ono w mey postáwie SWAWOLA się sili. Pod Płasczem Swietnostroynym moim przemieszkiwa/ Pod názwiskiem WOLNOSCI złych zbytkow záżywa Przeto byście vználi Wizerunk tey Pániey/ Co w niey są zá postępki/ co zá bárwá ná niey. WitkWol C.
– Co o sobie rozumie że Filozow z niego/ Gdy iedno kęs przekęśi tytlá łáćińskiego. WitkWol F2.
patrz: TYTEL
– Dla ktorey miecz miał straż swą v boku lewego/ Y dla ktorey cnotliwy bolu naywiętszego: Nie litował ponośić: ten srogo zrániony/ Ow vstrzelan/ á ten záś grotem przebodźiony. WitkWol A4.
– Y gdy SIRENES wabne piesczotnie śpiewáią/ Do roskoszy nie trwáłey swym Wierszem wzywáią. Vszy przyiaćiołom mym/ y podłey czeládźi/ Woskiem lepię substylnie głos ich im nie wadźi. WitkWol C2v.
patrz: WABNY
– Nie pomoże choć stráfi brwi w Mieszącne koło/ Choć ie sczerni wąglikiem choć wybieli czoło. WitkWol B.
patrz: WĄGLIK
– A iż CNTOA y PRAWA wątleią oboie/ Gdy WOLNOSCI nie máią więc osobę moię Bog IOWISZ straży oddał krwáwemu MARSOWI/ By mnie bronił tákże siostrom miał sie ku boiowi. WitkWol B3v.
patrz: WĄTLEĆ
– Owo my zgoła Potwory/ chwytamy Słów u tych mężów/ bo łaski nie znamy Waszej o Panny/ której ja swojego Wieku młodego Pragnę i szukam/ wlejcie wenę swoję/ W pióro me/ kiedy Złotą Wolność wiodę/ Wdzięczną swobodę. WitkWol A2.
patrz: WENA
– Ięzyk vczę by prawdę sczegulnie miłował/ Kłamstwá y słow pochlebnych áby się wiárował. WitkWol C3v.
– Kwitniesz wiecznopámiętny Kleynocie w Koronie, Obmysláiąc swym Męstwem o zwykłey obronie. WitkWol 4.
– Pisorym do Muz WOLNOSC KORONNA/ NIe NVME Pogáńskiego dawcę pobożnośći/ Ni LIKVRGA práwne[go] do moiey żáłośći Wzywá ná to vznánie Prawdy wiecznotrwáłey Y Sármátow przećiwnych owo z wiáry stałey. WitkWol A3.
– Twarz v niey zápáłczywa/ wstydem pogárdźiła/ Vfność w mocy pokáłda chcąc by w gwałćie żyłá. V tey Pycha nagorna w sercu roskázuie/ Wielkomyślność nie pewna do złego kieruie. WitkWol Cv.
– Wolą gibką Wierzbinę wolą bluscz w Wolnosći: Wolą twárde wyspánie/ by nie żyć w ćięszkośći. WitkWol B.
– Miłość Krolewska przećiw poddánym Zlota Swáwola pod plasczem Wolnośći vkrywa się Sprawiedliwość strożem Wolnośći Plato Paenam et Praeminumin Repub:necessaria esse docuit Wolność Vrodzeni Wolnosći Mars Wiry Wolnośći Málowánie Pokoiu Zlota Pallas y Astrea śiostry Wolnośći Wolność wstáwáć nie może gdźie Práwá y Cnotá wątleią Wiek złoty. WitkWol G2v.
patrz: WIR
– Wten czás IVPITER władny gniewem pobudzony/ Troy w osobách istotą iedną wyráżony. WitkWol B4.
patrz: WŁADNY
– Pokoy obok mi śiadał z vgłaskáną głową Oliwny wieniec nosąc/ á wonnośćią nową Skronie swe sperfumował włosy ochędożył/ W miárę ie rozczesáwszy po sobie położył. WitkWol B3.
patrz: WONNOŚĆ
– Monárchá/ Krol potężny/ często żyie w nędzy/ Ten co worki nábiiał/ postradáł pieniędzy W niewoli: bo nietylko złotem swym nie władni/ Lecz y sam nie swoim iest/ ták mu żyć iák pádnie Wola nieprzyiaćielska/ ktory plon ma iego/ Práwá dáie y sfuka iák nie ná wolnego. WitkWol A4v.
patrz: WOREK
– Vszy przyiaćiołom mym/ y podłey czeládźi/ Woskiem lepię substylnie głos ich im nie wadźi. WitkWol C2v.
patrz: WOSK
– Co ieśli dawną dumą będźiesz mu szkodźić chćiał/ Cżyń co chcesz nie Doktorem wrzesczem cię będźie zwał. WitkWol G3.
patrz: WRZESZCZ
– Co owo mysl zła czyni wskroś gryźie sumnienie/ Przywodźi oszukánie przywodźi złe mienie. WitkWol C4.
patrz: WSKROŚ