Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
PropKanRzecz 1718 wydanie wtórne
Propozycyja a maiestate do izby poselskiej ore jm. pana kanclerza wielkiego koronnego miana
Odnotowano 3 cytaty z tego źródła
– Aby tak od postronnych jako od domowych agresorów i turbatorów ze wszytkich stron przezornie i fundamentalnie obwarowana [...] [Polska] równo z drugiemi narodami o sobie mówić mogła: nemo me ab hinc impune lacesset. PropKanRzecz 249.
patrz: AGRESOR
– Skarb koronny w prowenta swoje zwykłe dosyć ubogi, teraz zaś w tychże samych i kredycie cale upadły, prenumeratami i awansami znacznych sum obciążony, aby mógł powstać, długi zaciągnione bonifikować i przyść ad primaevos creditus na suplementowanie ustawicznych ekspens, na potrzeby i ekspedycyje publiczne J.K.M., p.m.m., życzy przeszkadzające impedimenta per rigores legum tollere, pomagające zaś remedia jako najdoskonalsze providere et circumscribere. PropKanRzecz 252.
patrz: AWANS
– Aby tak od postronnych jako od domowych agresorów i turbatorów ze wszytkich stron przezornie i fundamentalnie obwarowana [...] [Polska] równo z drugiemi narodami o sobie mówić mogła: nemo me ab hinc impune lacesset. PropKanRzecz 249.
patrz: DOMOWY