Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
BiałłozorList 1605 wydanie wtórne
LIST O oblężeniu zamku Dynámentskiego w Jnflanćiech, Do Iásnie Wielmożnego Páná CHRISZTOPHA MONIWIDA ná Dorostáiách, Márszałká Naywyzszego W. X. Litewsk: Wołkowiskiego, Szereszowskiego, Dynámentskiego, &c. Stàrosty: Od Namiestniká Ie° Mśći Dynámentskiego, Páná GABRIELA BIALOZORA, Dźierżawce Nowomłyńskiego, Dniá 22. Mieśiącá Octob. w Roku 1605. pisany.

http://cbdu.ijp.pan.pl/2910/
Odnotowano 28 cytatów z tego źródła
– Abowiem naprzod ná morzu Niewody nam z batami pobráli/ potym chłopskie domy wszędzie popalili. BiałłozorList Av.
patrz: BAT, BATA
– Tym czásem z száńcow bez przestánku z dział bili w Zamek: y w prawdzie/ by nie osobliwe miłosierdzie Páńskie nas chroniło/ niemáłąby szkodę w nas czynili/ gdyż kule po wszystkich blánkách/ y po zawálu strychowáły [...]. BiałłozorList Aij.
– [...] z sześciu kárton cáłą pięć niedziel do nas strzelał/ trzykroć o szturm do brany nászey się kusząc. BiałłozorList Av.
– Hakownice wziąwszy z sobą/ puścili się ku onym Galerom/ chcąc szczęścia probowáć/ gdyż bárzo bespieczni byli/ y przyiezdżáiąc blisko/ ięli pieśni Szwedzkie śpiewáć. BiałłozorList A4.
– [...] z sześciu kárton cáłą pięć niedziel do nas strzelał/ trzykroć o szturm do brany nászey się kusząc. BiałłozorList Av. BiałłozorList Av.
– Dniá 11. Augustá/ nád wszystkich mniemánie/ gdy się nieprzyiacielá naybárziey pod Białykámień spodziewano/ álić on pod Dynáment/ y ácz nie spodziewánie/ lecz krom sámego napoiu/ we wszystkim nas gotowymi zástał. BiałłozorList Av.
patrz: KROM
– [...] z sześciu kárton cáłą pięć niedziel do nas strzelał/ trzykroć o szturm do brany nászey się kusząc. BiałłozorList Av.
– [...] ptástwo też niewiedzieć skąd się wezbrawszy / leciáło przeciwko nim/ á okoliwszy woysko ich wrociło się/ y nád Zamkiem się wieszáiąc / długo gráło. BiałłozorList A3v.
patrz: LECIEĆ
– [...] ile mogło konnych y piechoty się zebráć/ wypadszy do nichesmy się vdáli: tych co ná szkućie byli/ połápáli/ cosmy mogli w tákim ráźie prędkim zábráć/ winá/ piwá/ y miodow/ do dwu łásztow zábrawszy/ inne beczki porozśiekáli. BiałłozorList Av-Aij.
patrz: ŁASZT
– Dniá 21. Septembrá/ pod Dynámentem woysko monstrował sam Xiążę Károlus/ ná dwie częśći rozdźielone/ Gęśiego ćiągnąc cáłych sześć godźin szli [...]. BiałłozorList A3v.
– A im więcey nieprzyiaciel ná fortele swe się zdobywał/ tym bárziey Pan Bog nász spráwą dziwną / przez ręce násze tłumił nieprzyiacielá/ iż ze wstydem y háńbą/ násycony krwią trupow swoich / od nas odstępowáć musiał. BiałłozorList Av.
patrz: NASYCONY
– Abowiem naprzod ná morzu Niewody nam z batami pobráli/ potym chłopskie domy wszędzie popalili. BiałłozorList Av.
patrz: NIEWÓD
– Aczći w prawdźie tylko sto piechoty było/ á moich kozakow dźieśięć/ iednákże zá spráwą Naywyższego/ á zá niespodźianym podpádnieniem nieprzyiaćielskim/ Chłopkowie Zamkowi y obcy/ pod Zamek się sprowádźili/ rozumieiąc iż iáko pierwszych rázow/ nie długo miał trwáć nieprzyiaćiel: á w tym od Rygi zástąpiono/ iż rádźi nie rádźi muśieli się z námi záwrzeć. BiałłozorList Av.
– Przywodźce z dziáłá im zbito/ Kápitanáprzedniego/ y inszą ich strzelbę rozerwano/ iż ieden drugiego nie czekáiąc/ co wskok do batow vchodzili: My w pogonią zá nimi/ żywcem czterech więźniow dostálismy/ szkut dwie z Pułkártonia vderzonych/ z ludem nád Dźwiną zátonęło. BiałłozorList Aij.
– Co iesliby od was zráżono /y nie dozwolono/ macie wiedzieć/ że zá doskonále wziętą wiádomością/iáko słábą opátrzność/ w prowiáncie y w municiey wy przy sobie macie/ że wszelką przynależną srogością/ tego się iąć chcemy: żadnego kámieniá ná drugim ná tym zamku/y z was żadnego przy żywocie nie zostáwić/ że zátym poznacie / iáko w krnąbrności wászey zátwárdziáłey/ ofiárowáne miłosierdzie wzgárdzáć macie. BiałłozorList B.
– Tegoż dniá przedał się do mnie z ich woyská ieden Inflantczyk/ dáiąc mi znáć/ że pewnie ku szturmowi się gotuią/ y dźiáłá do trzećich szańcow záprowádzono/ z ktorych rozumieli/ iż nas z wáłow zbić mieli: iákoż wszystko pod przywáłek bili. BiałłozorList A2v.
patrz: PRZYWAŁEK
– Przywodźce z dziáłá im zbito/ Kápitanáprzedniego/ y inszą ich strzelbę rozerwano/ iż ieden drugiego nie czekáiąc/ co wskok do batow vchodzili [...]. BiałłozorList Aij.
– Wtym Károl z sześciu działek polnych/ zátoczywszy zá págorek/ iął do nas strzeláć: przeciwko ktorym iákosmy vderzyli ze trzech dział burzących/ że się wszyscy piaskiem okryli/ y puszkarz ná plácu został/ wskok one odwieziono do obozu. BiałłozorList A3v.
– Ráytárom też ktorzy vpiwszy się/ ták śmiele pod sámy przekop podpadáli/ z łáski Bożey znácznie się strzelbą chłostá dáłá/ koni szesnastu im vbito/ Pułkowniká zábito/ pod sámym Graffem Mánsfeldem koniá postrzelono. BiałłozorList A2v.
patrz: RAJTAR
– Przywodźce z dziáłá im zbito/ Kápitanáprzedniego/ y inszą ich strzelbę rozerwano/ iż ieden drugiego nie czekáiąc/ co wskok do batow vchodzili [...]. BiałłozorList Aij.
patrz: SKOK
– Tym czásem z száńcow bez przestánku z dział bili w Zamek: y w prawdzie/ by nie osobliwe miłosierdzie Páńskie nas chroniło/ niemáłąby szkodę w nas czynili/ gdyż kule po wszystkich blánkách/ y po zawálu strychowáły [...]. BiałłozorList Aij.
– Teyże nocy drugi szturm przypuścił/ ktory ieszcze gorzey się im száńcował: bo iż wietszą kupą tumultuosè, do nas szli/ tym trudnieyszy do nas przystęp mieli/ y strzelbá więtszą w nich szkodę czyniłá [...]. BiałłozorList Aij.
patrz: STRZELBA
– Teyże nocy drugi szturm przypuścił/ ktory ieszcze gorzey się im száńcował: bo iż wietszą kupą tumultuosè, do nas szli/ tym trudnieyszy do nas przystęp mieli/ y strzelbá więtszą w nich szkodę czyniłá [...]. BiałłozorList Aiij.
– Trzeciego dniá oblężenia nászego/ Károlus posłał z Pernáwy wielką szkutę winá/ miodow/ y piw zamorskich/ Graffowi Mánsfeldowi [...]. BiałłozorList Av.
patrz: SZKUTA
– A z tym prágniemy od was zárázem woley wászey/ śpieszną y niezádźierżáłą odpowiedź. BiałłozorList B.
patrz: ŚPIESZNY
– Zá dźiewiętnastym rázem Graff Mánsfeld/ ze czteremá tyśięcy ludu co celnieyszego/ w piąćidźieśiąt piąći okrętow/ podiáchawszy nas obległ/ pięćiory szańce tuż zá stárą Dźwiną dosyć mocne/ y bászty w nich cztery wysokie vsypawszy/ z sześćiu kárton cáłą pięć niedźiel do nas strzelał/ trzykroć o szturm do brany nászey się kusząc. BiałłozorList Av.
patrz: TUŻ
– Oni rozumieiąc iż do nich wycieczkę czynimy/ zásádzili się chcąc nászych wpuściwszy miedzy się/ ogárnąć [...]. BiałłozorList A2.
patrz: WYCIECZKA
– Tym czásem z száńcow bez przestánku z dział bili w Zamek: y w prawdzie/ by nie osobliwe miłosierdzie Páńskie nas chroniło/ niemáłąby szkodę w nas czynili/ gdyż kule po wszystkich blánkách/ y po zawálu strychowáły [...]. BiałłozorList Aij.
patrz: ZAWALE