Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
BiałłozorList 1605 wydanie wtórne
LIST O oblężeniu zamku Dynámentskiego w Jnflanćiech, Do Iásnie Wielmożnego Páná CHRISZTOPHA MONIWIDA ná Dorostáiách, Márszałká Naywyzszego W. X. Litewsk: Wołkowiskiego, Szereszowskiego, Dynámentskiego, &c. Stàrosty: Od Namiestniká Ie° Mśći Dynámentskiego, Páná GABRIELA BIALOZORA, Dźierżawce Nowomłyńskiego, Dniá 22. Mieśiącá Octob. w Roku 1605. pisany.

http://cbdu.ijp.pan.pl/2910/
Odnotowano 7 cytatów z tego źródła
– [...] ptástwo też niewiedzieć skąd się wezbrawszy / leciáło przeciwko nim/ á okoliwszy woysko ich wrociło się/ y nád Zamkiem się wieszáiąc / długo gráło. BiałłozorList A3v.
patrz: LECIEĆ
– A im więcey nieprzyiaciel ná fortele swe się zdobywał/ tym bárziey Pan Bog nász spráwą dziwną / przez ręce násze tłumił nieprzyiacielá/ iż ze wstydem y háńbą/ násycony krwią trupow swoich / od nas odstępowáć musiał. BiałłozorList Av.
patrz: NASYCONY
– Aczći w prawdźie tylko sto piechoty było/ á moich kozakow dźieśięć/ iednákże zá spráwą Naywyższego/ á zá niespodźianym podpádnieniem nieprzyiaćielskim/ Chłopkowie Zamkowi y obcy/ pod Zamek się sprowádźili/ rozumieiąc iż iáko pierwszych rázow/ nie długo miał trwáć nieprzyiaćiel: á w tym od Rygi zástąpiono/ iż rádźi nie rádźi muśieli się z námi záwrzeć. BiałłozorList Av.
– Co iesliby od was zráżono /y nie dozwolono/ macie wiedzieć/ że zá doskonále wziętą wiádomością/iáko słábą opátrzność/ w prowiáncie y w municiey wy przy sobie macie/ że wszelką przynależną srogością/ tego się iąć chcemy: żadnego kámieniá ná drugim ná tym zamku/y z was żadnego przy żywocie nie zostáwić/ że zátym poznacie / iáko w krnąbrności wászey zátwárdziáłey/ ofiárowáne miłosierdzie wzgárdzáć macie. BiałłozorList B.
– Tegoż dniá przedał się do mnie z ich woyská ieden Inflantczyk/ dáiąc mi znáć/ że pewnie ku szturmowi się gotuią/ y dźiáłá do trzećich szańcow záprowádzono/ z ktorych rozumieli/ iż nas z wáłow zbić mieli: iákoż wszystko pod przywáłek bili. BiałłozorList A2v.
patrz: PRZYWAŁEK
– A z tym prágniemy od was zárázem woley wászey/ śpieszną y niezádźierżáłą odpowiedź. BiałłozorList B.
patrz: ŚPIESZNY
– Zá dźiewiętnastym rázem Graff Mánsfeld/ ze czteremá tyśięcy ludu co celnieyszego/ w piąćidźieśiąt piąći okrętow/ podiáchawszy nas obległ/ pięćiory szańce tuż zá stárą Dźwiną dosyć mocne/ y bászty w nich cztery wysokie vsypawszy/ z sześćiu kárton cáłą pięć niedźiel do nas strzelał/ trzykroć o szturm do brany nászey się kusząc. BiałłozorList Av.
patrz: TUŻ