Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
OzimSzturm 1611 wydanie wtórne
Sztvrm pocieszny smoleński [...]

http://cbdu.ijp.pan.pl/3110/
Odnotowano 71 cytatów z tego źródła
– Domy záś ich/ á máło nie wszytká posádá/ Andle y kupie drogie/ ktore płochá rádá/ Ludźie boiárscy przedni wśio popalić dáli/ Sámi się też do ognia prętko pośpieszáli. OzimSzturm Bij [Bv].
– Gergi Archiepiskop w ten cżás iest poimány/ Oycowie przy nim Ruscy/ ktorzy swoiey śćiány Ciskáiąc obrazkámi/ ták mocno bronili/ Kędy nászych po cżęśći w głowy poránili. OzimSzturm Biij [Bijv].
– Toż záś w bębny y w trąby wszyscy krzycżą pilnie/ Eudámidowie ktorzy/ ták swoie vśilnie Gárdłá wznoszą ku gorze/ áż się po cne mury Opieráły Smoleńskie ich głosy/ á chmury Sámego prochu wszytek nász oboz okryli/ Ze się zdáło iákoby w obłokách iuż byli. Boiárze/ Cżerncy/ tákże y inszy Moskiewscy Ludźie/ iáko przedańcy/ y więźnie Smoleńscy. OzimSzturm Biijv [Biij].
patrz: BOJARZ
– Lat dwie bez trzech mieśięcy Achilles też zacny/ A Pan wielki Monárchá Krol nász we wszem bácżny/ Smolensk ten w oblężeniu/ y w cżułośći swey miał/ Ktory mu iuż Bog nász sam/ do ręku ták podał: Iák się iuż zápálałá rána ślicżna zorzá/ Bog záś dniu występowáć każał z mgłego morzá/ O krwáwy Mars kiedy iuż wszykách tych wyniosłych Złośnych pocżął szwánkowáć/á but ich podniosłych Europá świádkiem/ że Bog dáley nie mogł ćierpieć/ Yuż bo hárde ich myśli przez swe racżył zetrzeć. OzimSzturm Aiijv.
patrz: BUTA
– Toż záś w bębny y w trąby wszyscy krzycżą pilnie/ Eudámidowie ktorzy/ ták swoie vśilnie Gárdłá wznoszą ku gorze/ áż się po cne mury Opieráły Smoleńskie ich głosy/ á chmury Sámego prochu wszytek nász oboz okryli/ Ze się zdáło iákoby w obłokách iuż byli. Boiárze/ Cżerncy/ tákże y inszy Moskiewscy Ludźie/ iáko przedańcy/ y więźnie Smoleńscy. OzimSzturm Biijv [Biij].
– [...] Ten [ojciec króla] ábowiem w Krolewskich náukách, mądrze W. K. M. záprawia, przykładem śiebie sámego, wszelákiey cźułośći, ná wsze niebespieczeństwá pátrzyć, ćięszkie trudy ná sobie ponośić, zawáśnienia miedzy poddánemi pogłádzáć, vrázy Rzecżypospolitey napráwiáć, niebespiecżeństwom zabiegáć, pożytkow przymnażáć, gránic dostáwáć, y one znácźnie rozszerzáć vcży [...]. OzimSzturm Aijv.
patrz: CZUŁOŚĆ
– Lat dwie bez trzech mieśięcy Achilles też zacny/ A Pan wielki Monárchá Krol nász we wszem bácżny/ Smolensk ten w oblężeniu/ y w cżułośći swey miał/ Ktory mu iuż Bog nász sam/ do ręku ták podał [...]. OzimSzturm Aiijv.
patrz: CZUŁOŚĆ
– [...] Pan Bog naywyższa poćiechá wszytkich vtrapionych, w dostaniu á rekuperowániu zacnego Kśięstwá Siewierskiego, á mocnego w mury nieprzełomitego zamku Smoleńská Krolowi Ie[g]o Mśći Pánu nászemu Miłośćiwemu pobłogosłáwić [...] racżył [...]. OzimSzturm Aij-Aijv.
patrz: DOSTANIE
– Tey to bowiem poćiechy iáko sobie życży [królewicz], miedzy inszemi błogosławieństwy ná źiemi, ták iey przez syny Rycerskie swe nabywáiąc, w dźiwną sławę a chłubę z tąd sámá śiebie nieiáko przyobłoczy. OzimSzturm Aij.
patrz: DZIWNY
– Iák się tám cny Káwáler Bártosz Nowodworski/ Eliar z petardámi Burgrábia Krákowski. Rániuśieńko sam stáwił pod Smoleńskie mury/ Vkázáły to sáme procholetne chmury. OzimSzturm B [Aiijjv].
patrz: ELEAR, ELEAR, ELIAR
– Iákie tám Mánástery wniwecż obrocone/ Elephántowey kośći ná kształt wystáwione/ Dwá tyśiącá y śiedm set tám było Moskalow Záwártych/ ktorzy strzegli pilno swoich wáłow. OzimSzturm Bij [Bv] - Bijv [Bij].
patrz: ELEFANTOWY
– Krol Polski ná koń wśiáda roskazawszy swoiem Rot pewnych Pułkownikom/ by szturmowym boiem/ Opátrzywszy grzbiety swe/ iuż się gotowáli Leść na mur drabinámi/ á swey też kazáli Polskiey krwi cney drużynie/ y inszey cżeládźi/ O iák tám ochocżego poskocżyli rádźi Ludźie wszyscy do szturmu práwie zgotowáni Sármátcy/ a tych w cnoćie żaden nie nágáni. OzimSzturm Aiijj.
– ZYgmunt Trzeći/ Krol Polski á Kśiązę Litewskie Yák Ruskie Mázowieckie/ tákże y Siewierskie/ Gránice własney Polskiey niemniey y Litewskiey/ Mocą práwie iuż dostał męstwem krwie cney Polskiey/ V Moskwy hárdodumney/ ktora w ręku byłá/ Nád sto coś kilká rokow/ á oney zá Krolá Tákże Zygmuntá ná krzćie w polszcże ná pierwszego Táż krew gruba Moskiewska dostáłá [...]. OzimSzturm Aiijv.
patrz: GRUBY
– Eiá prośim rátuy nas/ á ten gruby narod Lud Moskiewski sam potłum y mocny ten Horod. Ktory przedtym v nászych w mocy záwsze bywał/ I teraz niech iuż będźie przy nas záś wiecżnie trwał. OzimSzturm Aiijj.
patrz: HOROD
– A Stephan záś Potocki szedł z Vsarzmi swemi/ Zá ktorym ludźi spolnych z sercy gotowemi: Ey iáko się k obłánkom pośpieszáli/ Litwá oś teper idet Moskwá záś wołáli. OzimSzturm Aiijj.
– Iák się tám cny Káwáler Bártosz Nowodworski/ Eliar z petardámi Burgrábia Krákowski. Rániuśieńko sam stáwił pod Smoleńskie mury/ Vkázáły to sáme procholetne chmury. OzimSzturm B [Aiijjv].
patrz: KAWALER
– [...] O iák tám ochocżego poskocżyli rádźi Ludźie wszyscy do szturmu práwie zgotowáni Sármátcy/ a tych w cnoćie żaden nie nágáni. Ktorym Potocki Iákub wprzody kredencuiąc/ IEZVS głosem záwoła/ zá nim wykrzykuiąc Wszyscy ná mur ochotnie mężnie poskákuią/ IEZV IEZV zwyćięzco spolnie pokrzykuią. OzimSzturm Aiijj.
– Kiedy Kroyniki swoiey dokońcżywáć będźie/ Rozumiem iż w niey káżdy wedłuk zasług śiędźie. OzimSzturm Biij [Bijv].
– [...] Bankiet wielki/ A ták zacny im spráwił [król]/ iż to widźiał wszelki/ W iákich dostátkach práwie tám obfitowáli/ Iż się ludźie w liquorách dobrze nie nurzáli. OzimSzturm Biijv [Biij].
patrz: LIKWOR
– Iákie tám Mánástery wniwecż obrocone/ Elephántowey kośći ná kształt wystáwione/ Dwá tyśiącá y śiedm set tám było Moskalow Záwártych/ ktorzy strzegli pilno swoich wáłow. OzimSzturm Bij [Bv] - Bijv [Bij] [B.
– Lat dwie bez trzech mieśięcy Achilles też zacny/ A Pan wielki Monárchá Krol nász we wszem bácżny/ Smolensk ten w oblężeniu/ y w cżułośći swey miał/ Ktory mu iuż Bog nász sam/ do ręku ták podał: Iák się iuż zápálałá rána ślicżna zorzá/ Bog záś dniu występowáć każał z mgłego morzá/ O krwáwy Mars kiedy iuż wszykách tych wyniosłych Złośnych pocżął szwánkowáć/á but ich podniosłych Europá świádkiem/ że Bog dáley nie mogł ćierpieć/ Yuż bo hárde ich myśli przez swe racżył zetrzeć. OzimSzturm Aiijv.
patrz: MGŁY
– [...] Rázem nic nie mieszkáiąc/ spolnemi śiłámi Zamek Smoleński mury obtocżyli sámi [...]. OzimSzturm Aiijv.
– [...] Rázem nic nie mieszkáiąc/ spolnemi śiłámi Zamek Smoleński mury obtocżyli sámi [...]. OzimSzturm Aiijv.
patrz: MOR, MUR, MUR
– [Do Boga] NAżycż mu [królowi] gránic więcey y day mu ich wiele: SKąd imię twoie święte záwsze chwalić będźié [...]. OzimSzturm Av.
patrz: NAŻYCZYĆ
– [...] Pan Bog naywyższa poćiechá wszytkich vtrapionych, w dostaniu á rekuperowániu zacnego Kśięstwá Siewierskiego, á mocnego w mury nieprzełomitego zamku Smoleńská Krolowi Ie[g]o Mśći Pánu nászemu Miłośćiwemu pobłogosłáwić [...] racżył [...]. OzimSzturm Aij-Aijv.
– I Niemcy pewna ista że się też stáwili/ Ták mężnie w tey szturmowey bitwie w ktorey byli/ Eurus im nie przeszkadzał gdyż rownie z drugimi/ Waier ktorych prowádźił szli że z gotowemi Sżpadámi/ rápirámi/ ńá obłanki weszli: Káko nas (Moskwá mowi) Litwá iuż podoszli. OzimSzturm Aiijj-B [Aiijjv].
– A Stephan záś Potocki szedł z Vsarzmi swemi/ Zá ktorym ludźi spolnych z sercy gotowemi: Ey iáko się k obłánkom pośpieszáli/ Litwá oś teper idet Moskwá záś wołáli. OzimSzturm Aiijj.
– Zamek ten iuż przez Polski miecż Moskwie odięty/ Więźnie tákże społ wszytkie okowane pęty. OzimSzturm Bijv [Bij].
patrz: PĘTO
– [...] kupcy z inszemi Iák Boiáry/ tákże też z przedniemi Mieszcżány/ Ewine cory żony ich/ z drugimi Pány Całkiem práwie się kłádli w prochy zápalone/ Kędy w iednym momenćie duchy záduszone. Iuż ná swe obiecáne mieyscá poszły pędem/ Epeusowy záś płon zdrádliwy swym rzędem. OzimSzturm B [Aiijjv].
patrz: PLON, PŁON
– SZTVRM POCIESZNY SMOLENSKI. Ktory był odpráwowány szcżęśliwie w roku teráznieyszym 1611. 13. dniá. Cżerwcá. OzimSzturm A.
patrz: POCIESZNY
– Lat dwie bez trzech mieśięcy Achilles też zacny/ A Pan wielki Monárchá Krol nász we wszem bácżny/ Smolensk ten w oblężeniu/ y w cżułośći swey miał/ Ktory mu iuż Bog nász sam/ do ręku ták podał: Iák się iuż zápálałá rána ślicżna zorzá/ Bog záś dniu występowáć każał z mgłego morzá/ O krwáwy Mars kiedy iuż wszykách tych wyniosłych Złośnych pocżął szwánkowáć/á but ich podniosłych Europá świádkiem/ że Bog dáley nie mogł ćierpieć/ Yuż bo hárde ich myśli przez swe racżył zetrzeć. OzimSzturm Aiijv.
patrz: PODNIOSŁY
– Iák się tám cny Káwáler Bártosz Nowodworski/ Eliar z petardámi Burgrábia Krákowski. Rániuśieńko sam stáwił pod Smoleńskie mury/ Vkázáły to sáme procholetne chmury. Sam bo pod mur podsádźił prochy zapráwione/ Ktore ták potrzaskáły mury zacne one/ Iż ośmią sążni wielkich wedla śiebie mogły/ Ektorowe woyská iść/ bo prochy pomogły. OzimSzturm B.
patrz: PODSADZIĆ
– [...] Ten [ojciec króla] ábowiem w Krolewskich náukách, mądrze W. K. M. záprawia, przykładem śiebie sámego, wszelákiey cźułośći, ná wsze niebespieczeństwá pátrzyć, ćięszkie trudy ná sobie ponośić, zawáśnienia miedzy poddánemi pogłádzáć, vrázy Rzecżypospolitey napráwiáć, niebespiecżeństwom zabiegáć, pożytkow przymnażáć, gránic dostáwáć, y one znácźnie rozszerzáć vcży [...]. OzimSzturm Aijv.
– Ktorym Potocki Iákub wprzody kredencuiąc/ IEZVS głosem záwoła/ zá nim wykrzykuiąc Wszyscy ná mur ochotnie mężnie poskákuią/ IEZV IEZV zwyćięzco spolnie pokrzykuią. OzimSzturm A4.
– Záraz śpieszą ná on świát/ ktorzy bez wszelkiego Miłośierdźia ták nászych bili/ iż iednego Ostáwić żywo niechcąc w szturmách mordowáli/ Dusz gdźie przedtym nie máło do niebá posłáli. Zá co ich Bog zwyćiężcá sam też ták pogromił/ Ktorym sercá odiąwszy mury ich połomił. OzimSzturm Bv [B].
patrz: POŁOMIĆ
– Otwárł potym swą łáskę y rękę Krol hoyną/ Gdy wszytkę cną drużynę/ száblą/ sercem zbroyną/ Od stárszych ich pocżąwszy áż y do iednego/ S towárzyszow poprośić/ tám do Smoleńskiego Letniego pomieszkania dał/ gdźie Bankiet wielki/ A ták zacny im spráwił/ iż to widźiał wszelki/ W iákich dostátkach práwie tám obfitowáli/ Iż się ludźie w liquorách dobrze nie nurzáli. OzimSzturm B3v.
patrz: POPROSIĆ
– Domy záś ich/ á máło nie wszytká posádá/ Andle y kupie drogie/ ktore płochá rádá/ Ludźie boiárscy przedni wśio popalić dáli/ Sámi się też do ognia prętko pośpieszáli. OzimSzturm Bij [Bv].
patrz: POSADA
– Eiá prośim rátuy nas/ á ten gruby narod Lud Moskiewski sam potłum y mocny ten Horod. Ktory przedtym v nászych w mocy záwsze bywał/ I teraz niech iuż będźie przy nas záś wiecżnie trwał. OzimSzturm Aiijj.
patrz: POTŁUMIĆ
– [...] Rázem nic nie mieszkáiąc/ spolnemi śiłámi Zamek Smoleński mury obtocżyli sámi: Eneasby powstawszy á te mury widźiał/ Cżterdźieści baszt beze dwu/ y grzmot z onych słyszał/ Iák cudowi iákiemu muśiałby się dźiwić/ Ze y podkopem było trudno się przeciwić. OzimSzturm Aiijv.
– Toż záś w bębny y w trąby wszyscy krzycżą pilnie/ Eudámidowie ktorzy/ ták swoie vśilnie Gárdłá wznoszą ku gorze/ áż się po cne mury Opieráły Smoleńskie ich głosy/ á chmury Sámego prochu wszytek nász oboz okryli/ Ze się zdáło iákoby w obłokách iuż byli. Boiárze/ Cżerncy/ tákże y inszy Moskiewscy Ludźie/ iáko przedańcy/ y więźnie Smoleńscy. OzimSzturm Biijv [Biij].
patrz: PRZEDANIEC
– [...] Zá rzecz práwie słuszną być to bacźyłem, Opisánie krotkie dostánia tego zamku przez szturm krwáwy (ktory iáko v postronnych narodow ták y wszytkiey korony nászey wielką sławę, rádosną poćiechę, niemnieyszy postrách nieprzyiaćiołom Koronnym, vtorowáną drogę do dálszey sławy y poćiech tey Koronie od Bogá sámego przeyrzánych Je[g]o K. M. zacnemu Rycerstwu y wszystkiey Koronie Polskiey nieśmiertelnie przynośi) W. K. M. przypisáć y ofiárowáć. OzimSzturm Aijv.
patrz: PRZEJRZANY
– Iáko tám cne Rycerstwo z dźielnośći ich wszelkiey/ Ewandrowego woyská/ ludźie mocy wielkiey. Zálecał Pánu swemu [Jakub Potocki]/ z przewag y z ochoty/ Ochocży bowiem byli do tey cney roboty. OzimSzturm Bijv [Bij].
patrz: PRZEWAGA
– Pan Márszałek záś Wielki Kśięstwá Litewskiego/ Raytáry y Vsarze támże z pułku swego Vszykowawszy poszedł/ przodkuiąc przed nimi/ Stáwił się wtąż potężnie pospołu y z nimi. OzimSzturm B [Aiijjv].
– [...] tám mur był wzmięsz ná troie sążenie/ Eliare Moskiewscy gdźie swoie złożenie Rádźi mieli/ bo ná nich tákie pomieszkánie Spokoyne im bywáło/ bá y przesypiánie: Kędy Básztá od Bászty ná dobre strzelenie/ Iák z naydłuższey ptaszyce swoie położenie/ Ebáńskim kształtem miáły z piękną wyniosłośćią [...]. OzimSzturm Bv [B]- Bij -[Bv].
patrz: PTASZYCA
– Pan Márszałek záś Wielki Kśięstwá Litewskiego/ Raytáry y Vsarze támże z pułku swego Vszykowawszy poszedł/ przodkuiąc przed nimi/ Stáwił się wtąż potężnie pospołu y z nimi. OzimSzturm B [Aiijjv].
patrz: RAJTAR
– Lat dwie bez trzech mieśięcy Achilles też zacny/ A Pan wielki Monárchá Krol nász we wszem bácżny/ Smolensk ten w oblężeniu/ y w cżułośći swey miał/ Ktory mu iuż Bog nász sam/ do ręku ták podał: Iák się iuż zápálałá rána ślicżna zorzá/ Bog záś dniu występowáć każał z mgłego morzá/ O krwáwy Mars kiedy iuż wszykách tych wyniosłych Złośnych pocżął szwánkowáć/á but ich podniosłych Europá świádkiem/ że Bog dáley nie mogł ćierpieć/ Yuż bo hárde ich myśli przez swe racżył zetrzeć. OzimSzturm Aiijv.
patrz: RANY
– I Niemcy pewna ista że się też stáwili/ Ták mężnie w tey szturmowey bitwie w ktorey byli/ Eurus im nie przeszkadzał gdyż rownie z drugimi/ Waier ktorych prowádźił szli że z gotowemi Sżpadámi/ rápirámi/ ńá obłanki weszli: Káko nas (Moskwá mowi) Litwá iuż podoszli. OzimSzturm Aiijj-B [Aiijjv].
– [...] Pan Bog naywyższa poćiechá wszytkich vtrapionych, w dostaniu á rekuperowániu zacnego Kśięstwá Siewierskiego, á mocnego w mury nieprzełomitego zamku Smoleńská Krolowi Ie[g]o Mśći Pánu nászemu Miłośćiwemu pobłogosłáwić [...] racżył [...]. OzimSzturm Aij-Aijv.
– Krol Polski ná koń wśiáda roskazawszy swoiem Rot pewnych Pułkownikom/ by szturmowym boiem/ Opátrzywszy grzbiety swe/ iuż się gotowáli Leść na mur drabinámi/ á swey też kazáli Polskiey krwi cney drużynie/ y inszey cżeládźi/ O iák tám ochocżego poskocżyli rádźi Ludźie wszyscy do szturmu práwie zgotowáni Sármátcy/ a tych w cnoćie żaden nie nágáni. OzimSzturm Aiijj.
patrz: ROTA, RÓTA
– [...] pod mur podsádźił [Bartosz Nowodworski] prochy zapráwione/ Ktore ták potrzaskáły mury zacne one/ Iż ośmią sążni wielkich wedla śiebie mogły/ Ektorowe woyská iść/ bo prochy pomogły. OzimSzturm B []Aiijjv].
patrz: SĄŻEŃ
– [...] Rácżże W. K. M. vniżenie proszę tę błáhą pracą moię (ktorą przed nogi W. K. M. pokornie przynoszę) wdźięcznie przyiąć, á ná czymby w niey schodźiło, łáską y bácżeniem swym ogárnąwszy mnie ze wszech naniższego z sług swych fauore clementer prosequi, y w łásce swey miłośćiwey mieć. OzimSzturm Aijv-Aiij.
patrz: SCHODZIĆ
– Euterpe tákże Kruto Muzy im śpiewáły/ Ná Serbach im cygáńskie dźieći pomagáły. OzimSzturm Biijv [Biij].
patrz: SERBY
– Iák hárdość ich wyniosłą/ vpor krnąbrność onę/ Eleyson imas skroćił/ iż własną obronę Ich tak wniwecż obroćił/ skąd áby wiedźieli/ Ná cżymby mocy wszelkiey grunt zásádźić mieli. OzimSzturm Bv [B].
patrz: SKRÓCIĆ
– Ludźi nászych dwudźiestu spełná nie zginęło/ Ale w grzbiet potłucżonych więcey chorych było. OzimSzturm Biij [Bijv].
patrz: SPEŁNA
– A Stephan záś Potocki szedł z Vsarzmi swemi/ Zá ktorym ludźi spolnych z sercy gotowemi: Ey iáko się k obłánkom pośpieszáli/ Litwá oś teper idet Moskwá záś wołáli. OzimSzturm Aiijj.
patrz: SPÓLNY
– Zamek ten iuż przez Polski miecż Moskwie odięty/ Więźnie tákże społ wszytkie okowane pęty. OzimSzturm Bijv [Bij].
patrz: SPÓŁ
– Yáko iedno z poránku/ ták áż do zmierzkánia/ Cáły dźień tám śiedźieli/ że záśię do stánia Zwracał się káżdy swego/ gdźie przed Pánem wszyscy Yádąc poskákiwáli zwyćiężcy Smoleńscy. OzimSzturm Biijj [Biijv].
patrz: STANIE
– Iest dźiał zdobycżych wszytkich pięć y dźiewięćdźieśiąt/ Co żeláznych śmigownic pod dwieśćie sześcdźieśiąt/ Ołowu/ prochu/ y kul do tego dostátek/ Wątpisz ? od nich nie ieden struskał się nász brátek, Iuż tedy po zwyćięstwie w napierwszą Niedźielę/ Pan nász tryumphy cżynił/ w swym zwykłym kośćiele. OzimSzturm Biijj [Bijv].
– Iest dźiał zdobycżych wszytkich pięć y dźiewięćdźieśiąt/ Co żeláznych śmigownic pod dwieśćie sześcdźieśiąt/ Ołowu/ prochu/ y kul do tego dostátek/ Wątpisz ? OzimSzturm Biij [Bijv].
– Odpráwiwszy iuż obiad wety im roskoszne Dano/ á przy nich winá napoie vćieszne. OzimSzturm Biijv [Biij].
patrz: UCIESZNY
– [...] pod mur podsádźił [Bartosz Nowodworski] prochy zapráwione/ Ktore ták potrzaskáły mury zacne one/ Iż ośmią sążni wielkich wedla śiebie mogły/ Ektorowe woyská iść/ bo prochy pomogły. OzimSzturm B [Aiijjv].
patrz: WEDLA, WEDLE
– Bracłáwskie Woiewodztwo záś Kámienieckiemu Oddawał zacny Kryski ná pułmiskách iemu: Gdźie támże y Stárostwo Kámienieckie zaraz/ A to zá wety przydał/ zá co dźiękował wraz. OzimSzturm Biijv [Biij].
patrz: WET
– Odpráwiwszy iuż obiad wety im roskoszne Dano/ á przy nich winá napoie vćieszne. OzimSzturm Biijv [Biij].
patrz: WET
– Tey to bowiem poćiechy iáko sobie życży [królewicz], miedzy inszemi błogosławieństwy ná źiemi, ták iey przez syny Rycerskie swe nabywáiąc, w dźiwną sławę a chłubę z tąd sámá śiebie nieiáko przyobłoczy. A słusznie, ponieważ Sławá synow Koronnych z sławą Korony złączona iest, gdyż tákowych synow mieć może, ktorzy ią indies práwie w tym więtszą sławę przyozdabiáią. OzimSzturm Aij.
patrz: WIELIKI, WIELKI
– Pan Márszałek záś Wielki Kśięstwá Litewskiego/ Raytáry y Vsarze támże z pułku swego Vszykowawszy poszedł/ przodkuiąc przed nimi/ Stáwił się wtąż potężnie pospołu y z nimi. OzimSzturm B [Aiijjv].
patrz: WTĄŻ
– [...] tám mur był wzmięsz ná troie sążenie/ Eliare Moskiewscy gdźie swoie złożenie Rádźi mieli/ bo ná nich tákie pomieszkánie Spokoyne im bywáło/ bá y przesypiánie: Kędy Básztá od Bászty ná dobre strzelenie/ Iák z naydłuższey ptaszyce swoie położenie/ Ebáńskim kształtem miáły z piękną wyniosłośćią [...]. OzimSzturm Bv [B]- Bij [Bv].
– Lat dwie bez trzech mieśięcy Achilles też zacny/ A Pan wielki Monárchá Krol nász we wszem bácżny/ Smolensk ten w oblężeniu/ y w cżułośći swey miał/ Ktory mu iuż Bog nász sam/ do ręku ták podał: Iák się iuż zápálałá rána ślicżna zorzá/ Bog záś dniu występowáć każał z mgłego morzá/ O krwáwy Mars kiedy iuż wszykách tych wyniosłych Złośnych pocżął szwánkowáć/á but ich podniosłych Europá świádkiem/ że Bog dáley nie mogł ćierpieć/ Yuż bo hárde ich myśli przez swe racżył zetrzeć. OzimSzturm Aiijv.
patrz: WYNIOSŁY
– Iáko tám cne Rycerstwo z dźielnośći ich wszelkiey/ Ewandrowego woyská/ ludźie mocy wielkiey. Zálecał Pánu swemu [Jakub Potocki]/ z przewag y z ochoty/ Ochocży bowiem byli do tey cney roboty. OzimSzturm Bijv [Bij].
patrz: ZALECAĆ
– Iáłowicę też iednę/ po ich żywoćinę Cáłą mieli/ ále záś we wszelką iárzynę Zápáśni dobrze byli/ iáko w mąki/ grochy/ Nuż w ięcżmień/ owies/ żyto/ żołądkowe prochy. OzimSzturm Bijv [Bij].
patrz: ZAPAŚNY
– [...] wszyscy mniemáli by się zápáść miáło Smoleńsko to/ á wrotá do Moskiewskiey źiemie/ Iákowego w murzech swych nigdy zacne plemię Ezechielowe mieć: nie rzekąc by miáło/ Wierę boday y o nim kiedy więc słycháło/ Iákowy tám mur był wzmięsz ná troie sążenie/ Eliare Moskiewscy gdźie swoie złożenie Rádźi mieli/ bo ná nich tákie pomieszkánie Spokoyne im bywáło/ bá y przesypiánie [...]. OzimSzturm Bv [B].
patrz: ZŁOŻENIE
– Iáłowicę też iednę/ po ich żywoćinę Cáłą mieli/ ále záś we wszelką iárzynę Zápáśni dobrze byli/ iáko w mąki/ grochy/ Nuż w ięcżmień/ owies/ żyto/ żołądkowe prochy. OzimSzturm Bijv [Bij].