Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
ChesMinFilozof wydanie wtórne

http://www.polona.pl/item/11660596/8/
Odnotowano 21 cytatów z tego źródła
– Nie nadymay się iednak twym własnym mniemaniem, ani się chełp rozumem wyższym. Naywiększa, iaką tylko mieć człowiek może, rozumu bystrość, ślepotą iest zgoła y dziecinnością. ChesMinFilozof 42.
– Przydatek Edytora, albo Powieść Moralna, wybrana z księgi Mikołaja Reja z Nagłowic. ChesMinFilozof 79.
patrz: *EDYTOR
– Przydatek Edytora, albo Powieść Moralna, wybrana z księgi Mikołaia Reia z Nagłowic. ChesMinFilozof 79.
patrz: EDYTOR
– Na pograniczu Chin ku zachodowi, znayduie się kray obszerny Thibetu, który Kraiopisowie niektorzy nazywaią Bergusola. ChesMinFilozof 5.
patrz: KRAJOPIS
– Dano mu gospodę na poświętnym, y przydano mu iednego z naybiegleyszych Lamow ku pomocy szukania, czego żądał. ChesMinFilozof 7.
patrz: LAMA
– Wiedzże iż y w tym sprawiedliwy sąd Pański: bo ten Człowiek był tak święty y pobożny, poki mu się był ten syn nie urodził; y pilnie nań patrzyło oko Pańskie, á gdy mu się urodził, iuż był począł lichwić, y innemi sposoby łakomemi nabywać dobrego mienia, aby z czasem synka spanoszył. ChesMinFilozof 73.
patrz: LICHWIĆ
– Gdy choruie, gdy ią co dolega, uprzeymym sercem słodż iey przykrości. Spoyrzenie litosne á niemniey miłosne, z strony twoiey ulgę iey większą przyniesie, iak dziesięciu lekarzow. ChesMinFilozof 36.
patrz: LITOSNY
– Są ktorzy mniemaią y nie bez przyczyny, że to dzieło iest Milorda CHESTERFIELD naylepszego[...] Piśmiennikow Angielskich. ChesMinFilozof 5.
– Nie będę cię MILORDZIE, trudził osobnemi podroży iego okolicżnościami: wydał On długą historyą rożnych przypadkow ledwie do wiary podobnych pełną, ktorą za powrotem moim do Anglii, może bydź że y przełożę. ChesMinFilozof 6.
– Atoli nie bierz nic nigdy od pysznego, strzeż się obowięzywać tym, co się fałszywą wspaniałością szczycą, iako y owym ktorzy przywarą łakomstwa słyną: ponieważ chełpliwa wyniosłość prędkoli pożnoli na wstyd cię poda, á chciwe łakomstwo nie będzie nigdy nasycone. ChesMinFilozof 57-58.
patrz: NASYCONY
– Gospodynią iest domu, obchodż się tedy z nią uczciwie, aby domownicy twoi powinne ku niey zachowali poszanowanie. Nie sprzeciwiay się iey chęci bez przyczyny, wszakże się twemi troskami dzieli, niechże się y uciechami twemi paiuie. ChesMinFilozof 36.
– Zdrowiem się ona nazywa: á corką iest pracy ciała y powściągliwości; dziatki iey mieszkaią na gorach, ktore wysoki wierzch swoy wznoszą w kraiach połnocnych San-Ton-Hoe. Smiałe są y rzeżwe, paiuią się wszystkiemi wdziękami swey Matki: żyły ich, kości ich, są pełne mocy y czerstwości, á praca ich czyni im rozrywkę od poranku do wieczora. ChesMinFilozof 18.
– Tedy oni poszli precz, á odszedłszy mało daley, potkali pastuchę á on bydło pedzi, y spytał go Anioł, czyie by to było bydło? powiedział: iż tu z tego dwora bliskiego. ChesMinFilozof 71.
– Dano mu gospodę na poświętnym, y przydano mu iednego z naybiegleyszych Lamow ku pomocy szukania, czego żądał. ChesMinFilozof 7.
– dy ci ona delikatnie potrawy stawia, gdy winem przednim kieliszki napełnia, gdy ci się przymilać zdaie, y gdy cię w humor wesoły chce wprawić; owoż iuż chwila niebespieczna nadchodzi: niechże twoy rozum ma się na baczności, bo ieżeli usłucha swego przeciwnika, toś ty zdradzony y na sztych podany. ChesMinFilozof 16.
patrz: PRZYMILAĆ
– Przeznaczenie twoie nie tylko iest nasycać zmyślne iego chuci, ale też pomagać mu w trudach y pracach życia, przymilać mu się przez uprzeyme do niego przywiązanie, y nadgradzać mu iego starania, przez swoie słodkie z nim pieszczoty. ChesMinFilozof 31.
– Dni swoie trawi w ustawnym przyniewoleniu, ięzyk iego y serce iego nie są nigdy w zgodzie. ChesMinFilozof 60.
– Ktoż ta iest, co podbiia serce męża y panuie samowładnie nad iego duszą? ChesMinFilozof 31.
– Białość iey piersi przechodzi śnieżystość liliy, uśmiech iey roskosznieyszy nad ogrod rożany. ChesMinFilozof 30.
– W ostatnim liście, ktorym miał honor do W.M. pisać d. 23. Grudnia 1758. zdaie mi się żem to wszystko wypełnił, comkolwiek miał mowić o Topografiy, albo opisania mieysc każdych z osobna, y o Historyi Naturalney tego tak wielkiego y rozległego Państwa. ChesMinFilozof 5.
– Niech oczy twoie zawsze będą otwarte na chęci iego y skłonności: udoskonalay go w iego młodości, nie dopuszczaiąc aby żaden zły nałog rosł z nim razem z laty. ChesMinFilozof 37.