Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
OstrorMyśl1618 1618 wydanie wtórne
Myślistwo z ogary

https://polona.pl/item/11682100/34/
Odnotowano 49 cytatów z tego źródła
– A to dosyć o dochowániu się i wpráwie psow. OstrorMyśl1618 14.
– A ná sámym doganiániu y dokonywániu źwierzęcia iuż zmordowánego/ koło czego nawiętszy wrzask y wrzáwá bywa/ (bo y trud źwierzęciá zmordowánego/ iż y słábszym węchom czuyny/ co żywo głosow podnosi/ y czás sam pospolicie psy skupi/ choć drudzy przy popędzeniu y ná początkách gonienia nie byli) w tylkiej wrzáwie i zámięszániu/ w ktorym zaiąc iuż vstáwicznie przypada/ Myśliwiec powinien wiedzieć o nim/ że co iedno psi w onym huku y przypádániu zmylą/ to on ich z nowu záraz rektifikuje/ áż do vgonienia. OstrorMyśl1618 47.
patrz: DOGANIANIE
– A ná sámym doganiániu y dokonywániu źwierzęcia iuż zmordowánego/ koło czego nawiętszy wrzask y wrzáwá bywa/ (bo y trud źwierzęciá zmordowánego/ iż y słábszym węchom czuyny/ co żywo głosow podnosi/ y czás sam pospolicie psy skupi/ choć drudzy przy popędzeniu y ná początkách gonienia nie byli) w tylkiej wrzáwie i zámięszániu/ w ktorym zaiąc iuż vstáwicznie przypada/ Myśliwiec powinien wiedzieć o nim/ że co iedno psi w onym huku y przypádániu zmylą/ to on ich z nowu záraz rektifikuje/ áż do vgonienia. OstrorMyśl1618 47.
– A Wpráwá sczeniąt dwoiáka iest/ álbo wprawuią sczeniętá gromadą/ kiedy ich rowiennikow nie máło/ álbo ie przysádzáią do stárych psow kiedy ich nie wiele. W oboiey w práwie trzebá pilnowáć żeby im gwałtu nie czynić/ á żeby przecię záwżdy sobie dopracowáły. OstrorMyśl1618 13.
– Przeto skoro iuż te guziki bárzo máłe będą/ trzebá szczenięciu viąć obroku/ y rzadko y chudo mu zácieráć/ żeby spádło z ciáłá (w ktorym áż do tego czásu iáko w nawiętszym bydź ma) y ták żeby mniey niż średnie/ ciało miał ná sobie ná sámym dorastániu/ y ná początek w práwy. OstrorMyśl1618 12.
patrz: DORASTANIE
– A pospolicie ná przodek pies drápsi/ ná táką chromotę/ czásem ná obie nodze iednáko/ czásem choć ná obie/ ále bárziey ná iednę/ czásem tylko ná iednę. OstrorMyśl1618 26.
– Ale to naygruntownieysza/ strzedz sie psow z wádámi/ y ktorey prędko nápráwić nie mogę/ koło tey sie długo nie báwiąc/ posłáć psá do pártácżow ná náukę/ bo dobremu Myśliwcowi o inszego bez wády nie trudno. OstrorMyśl1618 41.
patrz: GRUNTOWNA
– Iest ziele drobne/ zowią ie Káletki/ á drudzy Mrzygłod/ tego dawszy psu zieść w czym/ wypadáią robaki samy z rány. Ale y vszyię tylko vwiązawszy zá korzonek/ káżdemu źwierzęciu wypádną. OstrorMyśl1618 28.
patrz: KALETKI
– Kiedy pies ták sie poodbiia/ że rány w piętách ábo pod stopą będą. Látorośli cżarnych Wiśni. Olszowych. Ziela co ie zową Karcżyk. OstrorMyśl1618 26.
patrz: KARCZYK
– Boć też y forman śiłá ieździ/ y ći co z listy biegáią/ bá y owi nie máło co bronę włocżą/ ále cżynią to z musu. y ćiáło wprawdźie pracuie/ ále vmysł żadney poćiechy nie ma: y kto nie muśi tákiey prace podeymowáć/ á nie iest myśliwy/ woli bieśiádowáć/ kosterowáć/ ábo sie iáką śiedźiáną zabáwką/ á cżęsto nie dobrą báwić/ á po prostemu legártowáć: y ták o ćiężeie zgnuśnieie. OstrorMyśl1618 5.
– Przysmáżyć tego bárzo lekkim ogniem/ á ieśli rzadka máść będzie/ przydáwáć wosku/ áż do subsistentiey/ y tym smárowáć. OstrorMyśl1618 22.
– Kto tákiego psá nie ma/ latáć sie muśi/ y zkilku psow/ toż sobie vcżynić/ złożywszy ich misterstwá w iedno/ y mieć ma iednego/ co y dawny trop przeymie/ drugiego co áż większy/ trzećiego co áż v mieyscá/ y ták ich wszytkich vżyć/ y ták sie po nich znácżyć/ iáko po owákim iednym co sie nim mowiło. OstrorMyśl1618 30.
– [Przejemca] Ten ma mieć táki rozum y cżuch/ żeby nietylko cżuł y rozeznał trop záięczy świeży od dawnego/ bądź w pászy/ bądź w chodzeniu/ ábo łażeniu: bądź nocny/ bądź dźiśieyszy/ y káżdy z tych opowiedźiał/ ále żeby inacżey krzycżał ná dawnieyszym tropie/ inácżey ná świeższym [...]. OstrorMyśl1618 29.
patrz: ŁAŻENIE
– Bywáią też temu psu weszki w stopách/ te wytráći/ dźierżąc mu nogi álbo stopy nad gorącym rzeżewiem: tedy mu będą wypadáły. A znák kiedy iuż wypádną ten iest/ że łuskáć ná rzeżewiu przestáną. OstrorMyśl1618 25.
patrz: ŁUSKAĆ
– Choć niepoprawcá/ choc nie ćiekáwa/ choć melánkolicżká mniey ná tym należy/ choć y przemyká/ byle nie báłámućiłá. OstrorMyśl1618 10.
– Iest źiele drobne/ zowią ie Káletki/ á drudzy Mrzygłod/ tego dawszy psu zieść w cżym/ wypadáią robaki samy z rány. OstrorMyśl1618 28.
patrz: MRZYGŁÓD
– Nákoniec lepszy Przeiemcá [sc. jeden z psów myśliwskich] niećiekáwy/ niż swowolny: bo wżdy z nie ćiekáwym zákłádáiąc gdźie chce/ w mieyscá podobne/ śiłá sobie zbroię/ á zátym ieżdząc co niepowolny/ śiłá mieysc podobnych opuszcżáć muszę/ ábo ie bez psow strychowáć/ ktore mnie on/ ná stronę/ swym przeymowániem odwabi. OstrorMyśl1618 30.
patrz: NIECIEKAWY
– Skoro záiącá poznáią[psy]/ ieździć z nimi na obieżne knieie/ á pilnowáć/ żeby w kupie gonili [...]. OstrorMyśl1618 14.
patrz: OBIEŻNY
– Karmić ich jednak niemi [otrębami] inszym czasem nie godzi się, bo po nich psi parszywieją i suchorlawieją. OstrorMyśl1618 17.
– Ale to najgruntowniejsza, strzedz się psów z wadami, i której prędko naprawić nie mogę, koło tej się długo nie bawiąc, posłać psa do partaczów na naukę, bo dobremu myśliwcowi o inszego bez wady nie trudno. OstrorMyśl1618 39.
patrz: PARTACZ
– Kiedy pies tak się podbija, że rany w piętkach albo pod stopą będą, latorośli czarnych wisni, olszowych, Ziela co je zową karczyk. Warz to w Krynicznej wodzie. OstrorMyśl1618 25.
– Odprawować psów niepowinna rzecz za każdym zającem, aż kiedy sobie dobrze podmordują. I kiedy już rozumiesz że je czas odprawić, wytrąbże je z lasa. OstrorMyśl1618 51.
– A iż do mnie od wszystkich myśliwych/ iął być wielki o te Kśiążki náćisk/ á przepisowáć ie co raz/ ćiężka rzecż byłá/ y nikcżemnośćią pisárzow złych bárzo sie fáłszowáły: námyśliłem sie dárowáć ie drukiem/ y zbáwić z śiebie tylkiego niewcżasu/ á kśiążek pofałszowánia. OstrorMyśl1618 6.
– Kiedy pomieniony myśliwczyk tak przy myślistwie pojeździ, i pojmie z przypatrzenia się rzemiesła onego, co przy nim nade psy jeździł, i dojeżdżał ich, każąc onemu, a on młody ma wziąść jego trąbkę. OstrorMyśl1618 48.
– Dobrze i dystylowanym olejem te miejsca ponamazywać, [...] bo i wyjada złość, i wysusza, a pies tam żadną miarą gryść się nie może, bo to olej przykry. OstrorMyśl1618 23.
– Stopa ma być podługowata, bo pies z krótką stopą każdy się poobija, co wada wielka, i nic mu po wszystkiem. OstrorMyśl1618 8.
– Kiedy pies ták sie poodbiia/ że rány w piętách ábo pod stopą będą. Látorośli cżarnych Wiśni. Olszowych. Ziela co ie zową Karcżyk. OstrorMyśl1618 26.
patrz: POODBIJAĆ
– Poprawca jest, który zająca przypadnionego umie poprawić; mięszany jest z wyprawce o popądźce [...] A jako popądźca jeden rozumem, drugi pilnością popądza, tak i on poprawuje... OstrorMyśl1618 33.
– ...kiedy popądźca zacierając daleko, albo głosu nie ma, albo uporu, tedy jego popądzanie nietylko nie jest pożyteczne, ale szkodliwe bardzo. OstrorMyśl1618 30.
– Poprawca jest, który zająca przypadnionego umie poprawić; mięszany jest z wyprawce o popądźce [...] A jako popądźca jeden rozumem, drugi pilnością popądza, tak i on poprawuje... OstrorMyśl1618 33.
patrz: POPĄDŹCA
– Parzenie. Zatarłszy, w kupę ją zbić, w jeden koniec kopyta, i umuskać parzenią, i nakryć wormi, żeby pod tem przała [tłucz] tak długo, aż poskorupieje. OstrorMyśl1618 16.
– Máią też y scżwacże w tenże cżás kiedy psow nie słycháć potrębowáć: żeby y pśi rychley zá trąbámi nástępowáli/ y żeby sámi o sobie wiedźieli. OstrorMyśl1618 49.
– Mają też i szczwacze [...] potrębować [...] A takie szczwackie potrębowanie ma być wesołe z przebieraniem oktawy. OstrorMyśl1618 49.
– Potrzebna to/ y cżęsto tego potrzebá przypada. OstrorMyśl1618 26.
patrz: POTRZEBNA
– ...wytrąbż je [psy] z lasa. A wtenczas trzeba trabić powłokiem, co najdłuższym tonem. OstrorMyśl1618 52.
patrz: POWŁOK
– ...kto psy, którzy się w nędzy nauczyli rzadko jadać, gęsto nakarmi, pozapiekają się, i jesli nie zabieży, pozdychają. OstrorMyśl1618 16.
– Kiedy iuż [szczenięta] pocżną dobrze iádáć/ y trawić/ przestáć tłucżey śiać/ á názbyt gęsto nie záćieráć/ dla wydymánia: á żeby sytniey im było/ chlebá przydrábiáć/ bo potym sie niewydmie/ bo go strawi... OstrorMyśl1618 2.
– popawca jest, który zająca przypadnionego umie poprawić... OstrorMyśl1618 33.
– To też pospolita w tym przysadzaniu scżęniąt do stárych psow/ iż zprzodku tácy pśi bywáią bárzo dobrzy/ potym kiedy pocżną bydź nalepsy/ popsuią sie barzo/ y záś zá kilká niedźiel znowu ksobie przyidą/ y będą iescże lepsy/ niżli pierwey. OstrorMyśl1618 13.
– KIedy pies zwycżáił sie w gonieniu w przodku chodźić/ á náwiodą náń psow nowotnych rętszych/ bądź z przysádzonych scżeniąt/ bądź dostánych od ludźi/ tedy on (iesli sie nie zwycżái/ dawszy przodkowi pokoy/ gonić we środku ábo pozad) pocżnie przebiegáć one rącże psy ćicho/ mocą zawod biegáiąc/... OstrorMyśl1618 37.
– Táki chłopcżyk naprzod ma sie náucżyć domá/ ná polu nie bywáiąc/ psow karmić/ z woźnicą pśiárskim/ choć drudzy myśliwcy ná polu są: w kotle tłuste wárzyć/ záćieráć/ rozbiiáć: żeby to dobrze vmiał... OstrorMyśl1618 48.
patrz: PSIARSKI
– KIedy pies iest złych nog/ á sam dobry/ szkodá go porzucáć/ lecżyć go może tym sposobem: Ieśli mu stopy puchną/ puśćić mu krew z łyżek/ ktore káżdy pies ma znácżne/ ná goleniách v przednich nog/ miedzy kolánem á stopą: iesli to niepomoże/ tedy żadna rzecż. OstrorMyśl1618 25.
patrz: PUCHNĄĆ
– BYwa też pies co wspák ábo suka záiącá/ ábo goni/ przychodźi mu to ze dwu rzecży: ábo z głupstwá przyrodzonego/ że nieumie zgádnąć/ że w tę stronę záiąc poszedł/ w ktorą sie świeższy trop ćiągnie: ábo ze złego cżuchu/ że nie może rozeznáć prędko ktory świższy trop/ ktory dawnieyszy/ ábo z oboygá że y źle cżuie/ y zle rozsądza. OstrorMyśl1618 39.
– Z tych trzech rzecży/ iesliby pierwszego niemiał/ to iest szukánia/ á to dwoie dobrze odpráwował/ to iest/ żeby nie przemykał/ co też y vkrádániem zową/ á dźierżal krzepko popędzonego/ może go do ogárzyc puscżáć. OstrorMyśl1618 8.
patrz: UKRADANIE
– W sworách iednák kiedy pśi idą/ nie trzebá im nic ćiskáć/ bo sie vśiepáią/ powiklą/ y ćisnąć sie/ pod konia cżęsto wpádną/ y zdepce ie [...]. OstrorMyśl1618 46.
– A ná sámym doganiániu y dokonywániu źwierzęćiá iuż zmordowánego/ koło cżego nawiętszy wrzask y wrzáwá bywa/ (bo y trud źwierzęćiá zmordowánego/ iż y słábszym węchom cżuyny/ co żywo głosow podnośi/ y cżás sam pospolićie psy skupi/ choć drudzy przy popędzeniu y ná pocżątkách gonienia nie byli) w tylkiey wrzáwie y zámieszániu... OstrorMyśl1618 47.
patrz: WĘCH
– ...kiedy pies wybije nogę [...] smarować maścią wielogłowską, umieszczawszy w nię połowicę maści, jaka się na spleć i tuczec koński wypisała, tem wyleczy każdego. OstrorMyśl1618 26.
– Wády też we psiech rozne/ á osobliwie pięciore: Zasadźca/ Wskopeczny/ Postronny/ Zabáwcá/ Bydlarz. OstrorMyśl1618 36.
patrz: ZABAWCA
– Zabawca ZAbawia sie też pies w paszey; á pospolicie przeiemcá/ ktory przyszedszy w paszą/ á nie mogąc zgadnąć ktorędy z niey záiąc wylazł/ odyść go niechce/ á tráfić zá nim nie może/ y wrzeszczy wszystko ná iednym mieyscu: co mu z niedostatku czuchu przychodzi/ że paszą dobrze czuiąc/ śládu ktorym wylazł/ niemoże poczuć: y z głupstwa/ że nie może sie domyślić/ że tám záiąca iuż pewnie niemász/ choć go czuć gdzie on ták długo i ták pilno wártował: OstrorMyśl1618 41.
patrz: ZABAWCA