Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
PersOb 1666 oryginał
PERSPECTIVA NA OBIASNIENIE NIEWINNOSCI TEGOZ IEGO MOŚCI P. LVBOMIRSKIEGO MARSZAŁKA WIELKIEGO y HETMANA POLNEGO KORONNEGO

https://polona.pl/item/11636245/164/
Odnotowano 12 cytatów z tego źródła
– Chybá tákeś miał rzec, iż potrzebá było do dokończenia Wolnośći, oddáć Bułáwę tákiemu, ktoryby był złośći niecnotliwych instrumentem, y Práwá oppresorem. To naylepsza, że mowisz zárázem et Populi. PersOb 74-75.
patrz: DOBRA
– Poiedźiemy z Polski, odstąpiemy ćię. z Gábinetu záś Krolowey Iey Mośći przęchodźili się od Pániey do Páná, kocháiące Oyczyzny Subiecta. PersOb 68-69.
– Zem ták długą Wm. M. M. Páná zábáwił legendą, proszę o przebaczenie, bo ták wielkiego ćiężaru Máteria, ná iednym listku zmieśćić się nie mogłá. PersOb 58.
patrz: LEGENDA
– Proszę áby vznáłá Rzeczpospolita przyczyny nienawiśći y rozruchow, y álbo winnego pámętnym przykłádem karáłá, álbo Máchinatorow wywroconey Spráwiedliwości. PersOb 61.
patrz: MACHINATOR
– Wprowádźić Generálne Seymiki Máłopolskie, y Wielgopolskie, bo to iest iedyny sposob łácnić Seymy, iedność animorum vtrzymáć. PersOb 65.
– Ná to niewidzę żadnego skutecznieyszego, tylko w Cnoćie dobrych Oyczyzny Synow, remedium. Iuż táka, złośliwość, powinná bydź ostrzeyszemi sposobámi poskromiona. PersOb 66.
– Pewienem że Wm. Moi Mośćiwi Pánowie wziąwszy pod uwagę, dla iákiego końcá te się nádemną y Przyiaćiołmi memi dźieią okrućieństwá, áby się podobne y ná drugich nie szerzyły, podániem ręki, swey mnie vciążonemu Szláchćicowi, Brátu y słudze swemu, zábieżeć zechcećie, y niedaćie ták ćięszko nádemną temu Brytanowi, á potym powoli y nád sobą pastwić się, ktory od nienáwisnych instrumentem iest Oppressorow. PersOb 33.
patrz: UCIĄŻONY
– Mniey ná tym Szláchćicá vciążyć, niż Máiestatu Krolewskiego nádwereżyć. PersOb 61.
patrz: UCIĄŻYĆ
– Pierwsza Plenypotencya dána Senatowi, nie máłą vczyniłá vráżę, że w niey dołożono wyráźnie ten Artykuł. Ze gotow ácceptowáć P. Márszałek, coby z sumnieniem y z honorem się zgadzáło. Dał tedy drugą y bez tego Artykułu. powierzywszy krwiey, y ufnym Przyiaćiołom obudwu tych kleynotow, y to postáremu nie przyięto zá przysługę. PersOb 28.
patrz: UFNY
– Broniąc swoiey vporczywości Pánowie Posłowie partium Regiarum, wnośili, że Sądow bronić nikt niemoże, ktore są ex lege et aequalitate status Libertatis. PersOb 2.
– Czás naylepszy rzeczy rządzcá, co expedit, pokaże, y poda rádę Synow Koronnym, cáłośc Oyczyzny żárliwie kocháiącym. PersOb 66.
– Szczęście moie y nieszczęście tym więcey do Rzeczypospolitey należy, im więcey áby o szwank wrożnych okazyách, y w tey sámey o ktorą cierpię, nie przychodziłá, z Vrzędu mego, ále y z żárliwey ku niey miłości, pilnie prowidowałem. PersOb 45.
patrz: ŻARLIWY