Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
BolesEcho 1670 wydanie wtórne
Odnotowano 10 cytatów z tego źródła
– Wszyscy się przed trybunał Chrystusów stawiemy, gdzie dobrą albo też złą zapłatę weźmiemy. BolesEcho 4.
– W tym dusza za nim szła płacząca, męki się onej srogiej barzo lękająca. BolesEcho 96.
– Gdzie są łoża kosztowne splendoru świetnego, zioła drogie, korzenia smaku wybornego, statki srebrne lśniące się, w skarbcu ułożone, szaty różne kosztowne, pozornie zrobione? BolesEcho 37.
– W tym domu był płacz, smutek i zębów zgrzytanie, stękania i jęczenia, gorzkie narzekanie, głód wielki, barzo chciwe pokarmu łaknienie, z upału niewymowne napoju pragnienie. BolesEcho 93.
patrz: ŁAKNIENIE
– «Tą katownią – rzekł Anioł – bywają karani ludzie wiarę łamiący, zdrajcami nazwani». BolesEcho 90.
– Nie wierzę, by twa żona, także i syn miły mieli dać pięcioro staj w polu ziemie zgniłej, 85 żebyśmy, którzy z świata żałośnie zniesieni jesteśmy, od srogich mąk byli wybawieni. BolesEcho 37.
patrz: PIĘCIORO
– Mocnoś mię do rozkoszy ciągnęło światowej, ponurzyło, wepchnąwszy, do studnie grzechowej. BolesEcho 40.
patrz: PONURZYĆ
– Wtenczas też gromy wydadzą obłoki, ognie, błyskania, piorunów potoki; ziemia drżeć będzie przed mocą Sędziego przychodzącego. BolesEcho 52.
patrz: POTOK
– Nad tymi zasię wszytkimi duchami i nad niższymi nieba mieszkańcami widać stolicę Matki Jezusowej, Zbawicielowej, blisko samego Syna posadzonej, Panią wszytkiego świata uczynionej – ta jest najbliższa tronu Najwyższego Boga samego. BolesEcho 111.
– Jako żałosno widzieć śmiertelnego człowieka przedtym rozkoszy pełnego, a on umiera zewsząd utrapiony i opuszczony. BolesEcho 8.