Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
RadziwBAut 1666 wydanie wtórne
Autobiografia.

Odnotowano 26 cytatów z tego źródła
– Postanowiłem tedy wziąć Roda i wprowadziłem kilkaset muszkieterów kryjomo do zamku, ale antrepryza nie poszła, bo go chromy Szymelfenig ostrzegł. RadziwBAut 150.
patrz: ANTREPRYZA
– To najdziwniejsza, że w tej sprawie [o zabicie żołnierza przez księdza] najlepiej mi duchowieństwo stawało, czegom się nie spodziewał, chociam arcy miał sprawiedliwą. RadziwBAut 132.
patrz: ARCY
– Postąpiwszy potem pod Bychów Nowy Służczyński, książę J. M. pan Brat, niesposobnego będąc zdrowia, zordynowawszy atakę do Bychowa tego, dał mi prawe skrzydło, a J. M. panu Gosiewskiemu [...] z panem Wolfem [...] lewe, i kazał, abyśmy do niego szturmowali. RadziwBAut 135.
patrz: ATAKA
– Jam w przedniej straży stojąc, bo tego dnia jam miał awangardę [...] broniłem przejścia przez rzekę Tatarom. RadziwBAut 140.
– Tamże [w Krakowie] balet z Królem J. M. na zapusty u nieboszczyka pana Kazanowskiego, marszałka koronnego, tańcując, nader się zgrzawszy, wpadłem w straszną gorączkę. RadziwBAut 128.
– Tenże Hil za ordynansem moim die 9 octobris pod Elblągiem wziął szanc nazwany Bolwerk. RadziwBAut 142.
– Ostatek blankietów, co zostały, odeślę J.M.panu podstolemu podług wolej W. Ks. M. RadziwBAut 209.
– Rode funt w państwie zaczął, który przez półtora lata trwał, tak żem musiał miasto [Królewiec] jazdą i dragoniją blokierować i jakoby w oblężeniu trzymać. RadziwBAut 164.
– Circa hoc tempus przyszła wiadomość o narodzeniu daufina francuskiego. RadziwBAut 123.
patrz: DAUFIN
– Zaraz mię potem do J. M. pana Gosiewskiego zaprowadził, który condolendo kilką słów sorti meae, opatrzyć mię cerulikowi kazał. Tam zaraz tacy się naleźli konsyliarze, którzy svadebant, aby mię dobito, ale że się szczęściem książę J. K. pan podczasy [!], brat mój, trafił w wojsku, wziął mię do siebie, i sub jego custodia zostawałem, jednak non sine periculo. RadziwBAut 140.
patrz: DOBIĆ
– Naszego wojska było doboru effective ośmdziesiąt tysięcy. RadziwBAut 130.
patrz: DOBÓR
– Wsiadłszy na okręt płynąłem do Diepu, gdzie nas dunkierkowie atakowali, ale gdyśmy się mieli ad arma, prosequi nas nie chcieli. RadziwBAut 158-159.
patrz: DUNKIEREK
– [...] te okręty, które tu z Lubeku wychodzą, już nqa miejscu od kupców są fraktowane [...]. RadziwBAut 202.
patrz: FRAKTOWANY
– Tamże [w Krakowie] balet z Królem J. M. na zapusty u nieboszczyka pana Kazanowskiego, marszałka koronnego, tańcując, nader się zgrzawszy, wpadłem w straszną gorączkę. RadziwBAut 128.
patrz: GORĄCZKA
– 15 novembris. Posłało Miasto Królewieckie deputatów do kurfirszta J. M., gratulując kurfirstzowi J. M. superioritatem i przyznawając supremum dominium. RadziwBAut 151.
– [...] intentował mi akcyją na Trybunał Piotrkowski o inkarceracyją [...]. RadziwBAut 132.
– Doznawszy ja nie po jedenkroć miłosciwej łaski W. K. M. [...]. RadziwBAut 196.
patrz: JEDENKROĆ
– U stołu kurfirsztowskiego na wielkiej sali królewieckiej tylko osób sześć siedziało; między dwoma posłami królewskimi kurfirszt, poseł hiszpański, ja i poseł księżny landgrafowej heskiej. RadziwBAut 151.
– [...] Bratjan, Golub, Szenek do sustencyjej mojej mi dano, nuż i ożenienie z siostrą królowej, albo [siostrą] samego króla, wdową lancgrafową, z włością dobrą w ziemi pomorskiej. RadziwBAut 186.
– W Prusach ci oberszterowie byli pod moją komendą: La Cave, Golz, Schönek, Walrad Martin, Walrad, brat landesmistrza [...]. RadziwBAut 173.
– [...] musi przecie podobno Książę J.M. owe worki i łaszki Jankowskiego, co koło pasa wisiały, nasypać czerwonymi, jeno in absentia z Ojczyzny takie rzeczy robić i sług skórkę narażać, nie wiem, co za consilium [...]. RadziwBAut 206.
patrz: ŁASZEK
– Cztery dni potem przyjechał sam król Jacobus z Szkocyjej, który mię także mile przyjął, merowi londyńskiemu częstować kazał i w pole z sobą brał. RadziwBAut 159.
patrz: MER
– Pilnie około tego chodziliśmy [...] i takich dróg i sposobów szukali, jakoby honor W.Ks.M. in integro zostawał [...] i Jankowskiemu per graves personas perswadując, żeby w dalsze nieprzyjaźni z W.Ks.M. nie chciał się zaciągać [...]. RadziwBAut 204.
– Przyszedłem tedy, brzegiem wysokim Dniepru się okrywając, po lodzie aż pod same parkany; także nasza dragonija w dziury parkanowe muszkiety kładąc ognia dawała, ale bez breszy i bez siekier trudno się było włamać do parkanu. RadziwBAut 135.
patrz: PARKANOWY
– ...w kilka dni potem tego pewną wziąłem wiadomość, że książę J.M. in februario życząc sobie przysługi u królewica J.M. Kazimierza i z onym powidania do Francyjej się udał... RadziwBAut 202.
patrz: POWIDANIE
– Przyjechałem umyślnie do Wilna dla powidania się z książęciem J.M. panem wojewodą wileńskim i zniesienia się w pilnych sprawach. RadziwBAut 154.