Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
BohFStar 1766 wydanie wtórne
Staruszkiewicz : komedya.

http://polona.pl/item/21412319/127/
Odnotowano 10 cytatów z tego źródła
– W nocy naylepsza pora do kompanii, assamblow, gry y rożnych, awantur. BohFStar .
patrz: GRA
– Co za niecnota. Maluteńko mię nie zdradził! BohFStar 120.
patrz: MALUTEŃKO
– Trzeba wyznać, żem widział tu w Warszawie dosyć godnych y maniernych Kawalerow, ale z taką iak Wm Pan układnością, grzecznością, y powagą żadnego nie widziałem. BohFStar 31.
patrz: MANIERNY
– Ia przyznam się Wm Pani Dobrodzice pod sekretem, że mię wstyd był y patrzeć w Paryżu na tych Polaków, którzy tam razem ze mną byli. Iedni z nich z Akademikami się wiązali, drudzy na experymentach Fizycznych czas drogi trawili; inni manufaktury rożne ustawicznie oglądali, y Mechaniczne instrumenta kopiowali. BohFStar 99.
– Bo Polacy ieszcze iak sobie uważam nie wszyscy umieią swe żony tak szanować, iak należy. Są troszkę podeyrzliwi, gniewaią się, kiedy postrzegą iż ich żony maią do drugich dobre serce, y z niemi poufale postępuią postępują. BohFStar 85.
– I. Panu Bywalska iest dzikich sentymentow, uparta, y podeyrzliwa. BohFStar 29.
– Dla[ho]noru [?] narodu naszego powinniśmy wszelką ludzkość, y grzeczność przybyłym do nas Cudzoziemcom oświadczać, ale ślepo do nich się przywiązywać, y im zaraz wierzyć niepowinniśmy. Nie ieden tego żałował, że zbyt skwapliwie do nich się przywiązywał. BohFStar 7.
– Nie każdy który woiażuie, powraca do Oyczyzny umeblowawszy dobrym gustem swóy rozum. BohFStar 98.
patrz: UMEBLOWAĆ
– Uroił sobie w głowie nie potrzebnie... BohFStar 51.
patrz: UROIĆ
– Oto wnet, y WmPani poprawię fryzurę. BohFStar 61.
patrz: W.M., WM, WM, WM.