Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
UrfeRubJanAwan 1741 wydanie wtórne
Awantura albo Historya swiatowe rewolucye y niestatecznego alternatę szczęścia zamykaiąca

http://polona.pl/item/982741/2/
Odnotowano 13 cytatów z tego źródła
– Urodźiłam się w Oyczyźnie Włoskiey między Gorami Alpeyskiemi, gdźie rzeka Doára w morze od wschodu wpada, á rzeka Po, od południa, od Záchodu y pułnocy kraina gorámi y skałámi opasana. UrfeRubJanAwan 2.
– Tym czasem Bellarys ućiekłszy, lubo w wielu mieyscách od gęstwiny oney podrapany, ledwo się przedarłszy, wszytek ze strachem do Páná swego przybiegł, ktory się nie mniey tey nowinie zadźiwował. UrfeRubJanAwan 197.
patrz: PODRAPANY
– Wźiąwszy tákową deklaracyą sekretną, słowka mi nie mowiąc, do exekucyi przystąpiła, y postrzegłszy do tego, żem ia nie krzywym okiem ná Arymanta poźierała, ktoremu pewnieby mię była nie broniłą, gdyby cnoćie y Szláchectwu Iego substancya się rowniáła; ále tey skąpo widząc myśliła ze czás y odmiáną mieysca, przyiáźń nászę porożnić miała. UrfeRubJanAwan 50.
– Wszyscyśmy osądzili że ták potrzebá było, y iam się ták pilno ubráłá, że niżeli konie pośiodłano, iam też iuż ze schodow zeszła. UrfeRubJanAwan 185.
– Trochęś rozprawnisia, rzekę jej, tylko mię bajeczkami bawisz, a tym czasem czas upływa, który czekającemu na niego nieznośnie długi zdać się musi. UrfeRubJanAwan 33.
– A lubom iá temu sprzeczna była, przymuśić mię rezolwował się, tusząc, że slub z nim wziąwszy, ułagodźić się miałam. UrfeRubJanAwan 201.
– Rzec mogę, że zamknięto, bo nas ták śćiśle trzymał, straź máiący nád námi, żeśmy ledwo dźień y swiatło widźiec mogli, gdźieśmy ták, przez czás nieiaki trwáli, ále ná koniec miłą konwersacyą y przyiemnośćią ułagodzony Straznik ow, obietnicami potym nászemi zmiękczony, ześmy mu to na koniec, czasu swego zawdźięczyć obiecali, dopuśćił, ábym iá wyszedł traktowáć z Bellimarem, bo znać dáno, że iuż Gondebál z Woyskiem swoim powracáł. UrfeRubJanAwan 164.
– [...] procz tego dla wielkiey słabośći moiey, mało co mowić mogłam, y prawie wszytko, iakobym mżała; to ze mną dwa, abo trzy dni dźiało się, w ktory czás o chustce, ná ktorey palcem we krwi umaczanym pisałam, cale ani wspomniałam; iednak raz rano, gdym iuż czerstwieysza była, przyszło mi to ná pamięć: A że Kláryná, ktora iuż przy mnie byłą westchnienie moie słyszáła pytáć mię poczęła, czy się zle mam? UrfeRubJanAwan 77.
patrz: UMACZANY
– Krol ktory się tego po mnie nigdy się nie spodźiewał, widząc mię ták odwazną, y Grobu się trzymaiącą, co czynić, nie widźiał; ná wolą mi dać, niechćiało mu śię; uprzywileiowaniá mieysca onego zgwałćić, nie smiał; ábo się Boskiego gniewu, ábo gminu obáwiáiąc. UrfeRubJanAwan 211.
– SŁusznieybym ia się ná ćię skarzyc miałá, gdyby przyiáźń y miłość moiá, do uskarzenia się drogi mi nie zágrádzała; y owszem gdyby twoiá miłośc moiey się rowniáłá, nie miáłbyś o co ná pogárdę moię lamentowáć, áni iey zá zły znak przyiáźni tłumáczyć; ponieważ taż sámá pogarda moiá pochodźi z tego, że honorem moim y twoim pokoiem lepiey száfowáć myślę. UrfeRubJanAwan 22.
– Medyk, ktory miał osobliwe sekreta swoie dał mu maśći pewney, ktora położona pod nosem usypiaiącego człowieka, twardo go usypiała, że choćby z dźiał nad nim strzelano; odecknąc się nie mogł, poki by oney maśći pod nosem śpiący wąchał. UrfeRubJanAwan 29.
– Doznał nieraź Swiat Polski w Senatorskich Radach, drugiego Likurga; w utrzymańiu Publiczych Iteressow, mądrego Cyneasza; Sercem Kawalerskim Achillesa, za Wolność Oyczystey Troi niezwyciężnego Hektora. UrfeRubJanAwan 10nlb-11nlb.
patrz: UTRZYMANIE
– Ale gdy ze wszytkim Woyskiem przyćiągnął, widząc niepodobną obronę mieszkańcy, muśieli się rádźi, nie radźi, dosyć wstydliwie poddać, te ledwo użebrawszy kondycye: áby, ponieważ się wszytkie Biáłogłowy w niewolą dostáć miáły; przynaymniey Ich nie gwałcono, áni Kośćiołow nie rabowano, iako winnych miástách uczyniono, z ostátkiem oddawszy sie ná dyskrecyą żołnierstwa. UrfeRubJanAwan 134.
patrz: UŻEBRAĆ