Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
RadziwUDiar 1749 oryginał
Diariusz podjazdu mego na Hajdamaków z Berdyczowa..., b.m. 1749.
Odnotowano 16 cytatów z tego źródła
– Życzę W. X. Mci wziąc Swoię Piechotę z Berdyczowa, harmatek ze dwie lekkich, y zebrać, co tylko można ludzi. RadziwUDiar Av.
– W tym ściganiu za niemi Ataman z Kotelni Kozacki wziął spisą od Haydamaki koło ucha. RadziwUDiar B3.
– Zyczę Dobrodziejowi moiemu y daley awantażować, siebie nieustanney, y stateczney oddaię łasce [...] Stanisław Sługocki. RadziwUDiar B4.
– Tenże J. O. X. JMci nielituiąc zdrowia y fatygi na ażard życie niosąc z ludzmi swemi Nadwornemi [...] poszedłszy za rabuiącemi Haydamakami podiazdem [...] tychże Haydamakow [...] rozgromił. RadziwUDiar B4-B4v.
– W godzin kilka przybiegł P. Rott Wirzbicki z obiazdzki ktory dotarł do Kamionki Rudni, zastał tam [...] dezelacyą [...]. RadziwUDiar B.
patrz: DEZELACJA
– Iá ná dotarczkę komenderowałem P Rotmistrza Wirzbickiego w dziesiąciu koni aby do tarł do Smołowki. RadziwUDiar A4v.
patrz: DOTARCZKA
– [...] teraz oczekiwać będę żebym słuzył W. X. Mci. ktoregom się respektowi Pańskiemu insunuiąc iestem z powinnym upadnieniem do nog Antoni Suszczewicz [...]. RadziwUDiar A2.
– Życzę W. X. Mci wziąc Swoię Piechotę z Berdyczowa, harmatek ze dwie lekkich, y zebrać, co tylko można ludzi. RadziwUDiar Av.
– Tenże J. O. X. JMci nielituiąc zdrowia y fatygi na ażard życie niosąc z ludzmi swemi Nadwornemi [...] poszedłszy za rabuiącemi Haydamakami podiazdem [...] tychże Haydamakow [...] rozgromił. RadziwUDiar B4-B4v.
patrz: NIEŚĆ
– Tenże J. O. X. JMci nielituiąc zdrowia y fatygi na ażard życie niosąc z ludzmi swemi Nadwornemi [...] poszedłszy za rabuiącemi Haydamakami podiazdem [...] tychże Haydamakow [...] rozgromił. RadziwUDiar B4-B4v.
patrz: O.
– P. Boykowski [...] niechciał rzeczy wydać, powiadaiąc, że to ná gruncie powinno zostać, ale mi podał P. Murzyński Regestr tych rzeczy co Lesko wziął w Paju, między inszemy rzeczami, było, kocioł miedziány, siekiera, futer dwoie [...]. RadziwUDiar Bv.
patrz: PAJ
– [...] ten Wanaszczuk iadł, pił, zniemi, y zárowno zrabowanemi rzeczoma się paiował. RadziwUDiar Bv.
– Ale gdy z pułtory mile Haydamacy odstrzeliwaiąc się uchodzili, wtedy ich naylepiey doieżdzáli JMćP. Jáckowski Podczászyc Kijowski, JMć P. Rotmistrz Wierzbicki [...]. RadziwUDiar B3.
patrz: PODCZASZYC
– Podle stołu Przyiáciele moi ná sośni wyrznęli inskrypcyą, á ten Plác Wiktoryi Stołem Rádziwiłowskim názwano, y wszystkie Gromády Poliskie okrzyknęły; niech ten plác odtąd názywa się Stoł Radziwiłowski. RadziwUDiar B3.
patrz: WYRZNĄĆ
– Ná ták Heroiczne W. XC. Mci, zápátrzywszy się dzieło każdy ex convincibus pewnie wiązać się będzie wraz z W. X. M Dobrodziejem ad fortia agendà, y na zatłumienie tego szerzącego się iadu [buntu]. RadziwUDiar A.
– Tenże J. O. X. JMci nielituiąc zdrowia y fatygi na ażard życie niosąc z ludzmi swemi Nadwornemi [...] poszedłszy za rabuiącemi Haydamakami podiazdem [...] tychże Haydamakow [...] rozgromił. RadziwUDiar B4-B4v.
patrz: ŻYCIE