Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
RelNar 1640 oryginał
Relacja tryumfu rzymskiego z narodzenia najjaśniejszego krolewica Zygmunta Kazimierza [...]

http://cbdu.ijp.pan.pl/id/eprint/4500/
Odnotowano 17 cytatów z tego źródła
– [...] postánowił [Ciświcki] tedy według moznośći swoiey/ (y owszem iáko mowią/ iż: Audaces Fortuna iuuat timidosque repellit) śmiele biorąc pochop/ miedzy ták wielkimi bogáctyw ánimuszow wielkich/ miedzy ták wielą Xiąząt/ y tytułámi známienitych/ gdźie vpátruią więcey spráwy/ niżeli gdźie indziey/ y Reiestruią osoby: á że ták rzekę: Gdźie iest studnicá wszystich [!] rzeczy tego świátá/ ktora się rozlewa ná wszytkich innych kráiách. RelNar A2.
patrz: BRAĆ
– Ná ogniu przypráwnym/ ktory vczyniony ná tym plácu/ był ieden słup kwádrátowy/ wysoki ná 15. dłoni/ ná ktorym był położony okrąg/ iákoby ná kształt kámienia/ á ná nim nápisano. IN VLADISLAI MANIPVLO VICTRIX TRIVMPHO [.] RelNar A3v.
patrz: DŁOŃ
– Wszystek ten plác ktory iest dość wielki/ y wszystkie pobliskie vlice/ y drugi plác przed Ichmośćiámi Pány Konserwatorámi/ y Senatorámi/ y gradusze przed kośćiołem Oycow Bernardinow/ názwánym Ara coeli, były pełne wielu tyśięcy ludźi [...]. RelNar A3.
patrz: GRADUS, GRADUSZ
– Ták przez kilká tegodni rozćiągniony ten Tryumf zacny/ á to gwoli Kápelli Mszy ofiárowáney/ ktora wprzod byłá odpráwowána wkościołku świętego Stánisłáwá Narodu Polskiego. RelNar A2-A2v.
– A iż ná pomienionym plácu są wszytko Páłace Szláchty Rzymskey/ Márgrábiow/ y Grábiow/ byłá rzecz trudna podkłádáć abo zápaláć tákich ogniow/ y świec/ dla słusznych respektow: wszytkie te trudnośći zwyćiężył I. M. X. Ciświcki/ swoią ludzkośćią/ y dźielnośćią/ powiádáiąc im wiele przykłádow podobnych: spráwił to że sie kontentowáli/ y ták z formował iedno Teatrum ná kształt Mieśiącá [...]. RelNar A2v-A3.
patrz: LUDZKOŚĆ
– [...] Lichtarzow było około piąćiset wszytkie z Herbámi Máiestatu Krolá Polskiego/ á ná niektorych był Orzeł biały/ ná drugich záś zbroiny Zołnierz/ Herb Wielkiego Xięstwá Litewskiego/ ná niektorych były Snopki z kłosámi źiárná pełnymi/ Domu Iágiełowego/ ná niektorychtrzy korony Szwedskie/ ná niektorych Lwi/ y insze Herby/ ktore wszytkie záświecone w nocy [...] formowáły iedno Teatrum bárdzo piękne: y trwáło to przez cztery wieczory/ á w káżdy wieczor bito w Bębny/ trąby/ Száłámáie/ Fuiáry/ co wszytko zákończáło się iedną melodyą przyiemną/ á przy tym nágotowano pułtorástá mortaletow/ to iest/ moźdzerzy z ktorych strzelano ogromnie. RelNar A2v.
patrz: MORTALET
– Nieomieszkánie tedy/ przerzeczony I. M. X. Ciświcki iáko wierny Obywátel y Szláchćic Polski/ nie mogąc w izbie czynić tey rádośći ktorą miał/ myslił iákimby sposobem mogł pokazáć áffekt/ przećiwko swemu Pánu/ y Máiestátowi iego [...]. RelNar A2.
– [...] postánowił [Ciświcki] tedy według moznośći swoiey/ (y owszem iáko mowią/ iż: Audaces Fortuna iuuat timidosque repellit) śmiele biorąc pochop/ miedzy ták wielkimi bogáctyw ánimuszow wielkich/ miedzy ták wielą Xiąząt/ y tytułámi známienitych/ gdźie vpátruią więcey spráwy/ niżeli gdźie indziey/ y Reiestruią osoby: á że ták rzekę: Gdźie iest studnicá wszystich [!] rzeczy tego świátá/ ktora się rozlewa ná wszytkich innych kráiách. RelNar A2.
patrz: POCHOP
– [...] postánowił [Ciświcki] tedy według moznośći swoiey/ (y owszem iáko mowią/ iż: Audaces Fortuna iuuat timidosque repellit) śmiele biorąc pochop/ miedzy ták wielkimi bogáctyw ánimuszow wielkich/ miedzy ták wielą Xiąząt/ y tytułámi známienitych/ gdźie vpátruią więcey spráwy/ niżeli gdźie indziey/ y Reiestruią osoby: á że ták rzekę: Gdźie iest studnicá wszystich [!] rzeczy tego świátá/ ktora się rozlewa ná wszytkich innych kráiách. RelNar A2.
patrz: POCHOP
– A iż na pomienionym placu są wszytko Pałace Szlachty Rzymskiej/ Margrabiów/ i Grabiów/ była rzecz trudna podkładać abo zapalać takich ogniów/ i świec/ dla słusznych respektów: wszytkie te trudności zwyciężył J. M. X. Ciświcki/ swoją ludzkością/ i dzielnością/ powiadając im wiele przykładów podobnych: sprawił to że się kontentowali. RelNar A2 v.
– W Domu záś ná dole był sklep/ w ktorym wodki rozmáitych źioł/ y winá kosztowne/ śniegiem y lodem chłodzone/ Frukty/ Cukry/ y Konfekty rozmáite podostátku/ nágotowano/ dla Pánowy y Szláchty ktorzy przychodźili. RelNar A3.
patrz: PODOSTATKU
– Ná tym Słupie Principálnym/ były cztery tablice/ albo blaty/ z tymi napisámi: Literámi większemi. [...]. RelNar A4.
– Nieomieszkánie tedy/ przerzeczony I. M. X. Ciświcki iáko wierny Obywátel y Szláchćic Polski/ nie mogąc w izbie czynić tey rádośći ktorą miał/ myslił iákimby sposobem mogł pokazáć áffekt/ przećiwko swemu Pánu/ y Máiestátowi iego [...]. RelNar A2.
– [...] postánowił [Ciświcki] tedy według moznośći swoiey/ (y owszem iáko mowią/ iż: Audaces Fortuna iuuat timidosque repellit) śmiele biorąc pochop/ miedzy ták wielkimi bogáctyw ánimuszow wielkich/ miedzy ták wielą Xiąząt/ y tytułámi známienitych/ gdźie vpátruią więcey spráwy/ niżeli gdźie indziey/ y Reiestruią osoby: á że ták rzekę: Gdźie iest studnicá wszystich [!] rzeczy tego świátá/ ktora się rozlewa ná wszytkich innych kráiách. RelNar A2.
– [...] trwáło to przez cztery wieczory/ á w káżdy wieczor bito w Bębny/ trąby/ Száłámáie/ Fuiáry/ co wszytko zákończáło się iedną melodyą przyiemną/ á przy tym nágotowano pułtorástá mortaletow/ to iest/ moźdzerzy z ktorych strzelano ogromnie. RelNar A2v.
patrz: SZAŁAMAJA
– [...] w oknách wezgłowka y pulpitki wydátne/ ták były kształtnie zformowáne y przyozdobione: że to wszystko czyniło rzecz wdźięczną do widzenia. RelNar A3.
– [...] mam zá to, iż dwuch rzeczy dokażę. Iednę, áby káżdy poznał prawdziwie szláchetny ánimusz I. M. X. Syná WM. mego M. P. drugą, ábym oświadczył moie vsługi, iáko ten ktorym dawno ofiárował bydź Wm. mego M. Páná, y w zacnym tym Domu rękodáynym śługą. RelNar Av.
patrz: W.M., WM, WM, WM., WMĆ, WMŚĆ