Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
RekupSmol oryginał
O Rekuperowániu Smoleńská od Moskwy/ przez Niezwyćiężonego Monarchę ZYGMVNTA TRZEĆIEGO Krolá Polskiego/ Wielkie Kśiąże Litew. [et]c. [et]c. pod ktorym Krol Je[go] Mość z Rycerstwem y Woyskiem leżał/ mocą y tráktatámi go dobywáiąc począwßy od dniá 1 Octobr. w Roku 1609. aż do wźięćia onego do dniá 13. Iunij w Roku 1611

https://cbdu.ijp.pan.pl/id/eprint/3100/
Odnotowano 43 cytatów z tego źródła
– Archiepiskop ktorego sam Pan Márszałek ledwie od furyi/ żołnierskiey obronił/ żywo wźięty iest [...]. RekupSmol Aiijj.
– [...] Ogárnął [ogień] domy mieysckie/ y dwory Boiárskie/ záśiągł cżęść pięknie pokrytych dáchow murowych/ pożarł y chędogie mánastery murowáne/ w stárym niegdy bywszym zamecżku [...]. RekupSmol Aiijv.
patrz: BYWSZY
– Dźiał spiżanych náleziono 95. oprocż rownieyszych ktore z obłankow pozrzucano y pokradźiono: Żeláznych y szmigownic do stá: Hákownic niemáłą liczbę [...]. RekupSmol Aiijjv.
– [...] z tych [rycerzy] połowicę wypráwiono było czátą przećiwko Iwánowi Sołtykowi/ ktory rebellizowawszy Krolowi Ie[g]o Mśći/ potężnie gotował się przyść ná odśiecz Smoleńskowi [...]. RekupSmol Aijv.
patrz: CZATA
– [...] Woiewodę drugiego Piotrá Horcżákowa tákże żywo wźięto/ Cżerńcow y Boiar do dwudźiestu [...]. RekupSmol Aiijj.
– Vlękł się Moskwicin słysząc gon y grzmot zbroynych po murách/ za hardźie pierwey mowiącemi nieprzyiacioły [...]. RekupSmol Aiij.
patrz: GON
– [...] z tych [rycerzy] połowicę wypráwiono było czátą przećiwko Iwánowi Sołtykowi/ ktory rebellizowawszy Krolowi Ie[g]o Mśći/ potężnie gotował się przyść ná odśiecz Smoleńskowi [...]. RekupSmol Aijv.
– Vlękł się Moskwicin słysząc gon y grzmot zbroynych po murách/ za hardźie pierwey mowiącemi nieprzyiacioły [...]. RekupSmol Aiij.
patrz: HARDZIE
– [...] sam Krol Hetmánił [...] Pánu Márszałkowi Wielkiemu/ Wielkiego Kśięstwá Litewskiego/ y Iego Msci Pánu Iákubowi Potockiemu/ Kásztelanowi K[a]mienieckiemu [...]. RekupSmol Aij-Aijv.
patrz: HETMANIĆ
– [...] Szedł Pan Kamieniecki z Vs[a]rzmi pułku swego [...]. RekupSmol Aijv.
– Trzeciego dniá gdy zamek rewidowano ználeźiono żytá/ owsow/ iećzmionow/ słodow/ szpichlerze kupámi wielkimi násypáne/ y inszey żywności; To iest/ miodow przásnych y pitych/ gorzałek/ másłá/ miąs więdłych/ sádeł [...]. RekupSmol Aiijjv.
patrz: INSZY
– Przeto dniá 12. Iunij/ gdy się iedno zorzá ku świtániu zapaláć pocżęłá/ przypuścili Ich Mośc ze cżterech stron szturm do Smoleńska/ ná co sam Krol Ie[g]o Mość okiem swym pátrzał z gury iedney [...]. RekupSmol Aijv.
patrz: JEDNO
– [...] Pan Márszałek z cżęśćią piechoty/ z Vsarzmi y z Ráytarámi/ z Pánem Báłtromieiem [!] Nowodworskim Kawálerem [...] [szedł]. RekupSmol Aiij.
patrz: KAWALER
– [...] Ogárnął [ogień] domy mieysckie/ y dwory Boiárskie/ záśiągł cżęść pięknie pokrytych dáchow murowych/ pożarł y chędogie mánastery murowáne [...]. RekupSmol Aiijv.
– [...] Pan Márszałek iáko dobry wodz/ choćiaż był nárażony kámienmi/ śpieszno kazał następowáć Vsarzom y piechoćie/ prosto do stárego przełomu [...]. RekupSmol Aiijv.
patrz: NARAŻONY
– Ták tedy Pan Márszałek Litewski z Panem Kámienieckim vrádźili/ ponieważ dwiemá Pułki woyska Krolá Ie[g]o Mśći władali/ áby rozrządźiwszy woyskiem/ iednych po drabinach ná Obłanki/ drugich zá przełamániem muru petardámi y prochámi/ do szturmu przypuśćić. RekupSmol Aijv.
– Trzeciego dniá gdy zamek rewidowano ználeźiono żytá/ owsow/ iećzmionow/ słodow/ szpichlerze kupámi wielkimi násypáne/ y inszey żywności; To iest/ miodow przásnych y pitych/ gorzałek/ másłá/ miąs więdłych/ sádeł [...]. RekupSmol Aiijjv.
patrz: PITY
– Gdy vporni oblężeńcy Smoleńscy przez tál czás niemáły/ zá powodem á hárdą krnąbrnośćią [...] Sżeyná [...] áni złym/ áni dobrym sposobem chćieli się dáć przywieść/ do podánia się z zamkiem Smoleńskim/ Krolowi Ie[g]o Mśći/ vfáiąc wyniosłym/ y do przełamánia niepodobnym murom/ zá ktoremi śiedźieli. RekupSmol Aij.
– [...] roskazał [król] wodzom wodzom woyská swego [...] áby [...] ieszcże ostátniego szcżęśćia pokuśili/ żeby ten nieprzyiaćiel/ zá odiazdem Krola Ie[g]o Mśći/ z hárdą myślą swoią/ pod obłoki się nie wyniosł. RekupSmol Aij-Aijv.
patrz: POKUSIĆ
– [...] z tych [rycerzy] połowicę wypráwiono było czátą przećiwko Iwánowi Sołtykowi/ ktory rebellizowawszy Krolowi Ie[g]o Mśći/ potężnie gotował się przyść ná odśiecz Smoleńskowi [...]. RekupSmol Aijv.
patrz: POŁOWICA
– [...] Nieprzyiaćiel stráchu nápełniony do desperátiey vdawszy się/ zápalił posádę/ ktora bárzo gęsta w zamku byłá [...]. RekupSmol Aiijv.
patrz: POSADA
– [...] Pan Stephan Potocki Stárostá Feliński szedł z Vsarzmi do stárego przełomu/ przeciw ktoremu była Moskwá wał y przekop stáry poprawiłá [...]. RekupSmol Aijv-Aiij.
patrz: PRZECIW
– [...] Rycerze przypadszy/ lud Moskiewski od armáty rozgromili/ y swoim ktorzy byli z Pánem Stephánem Potockim/ wolne przeście w zamek vczynili. RekupSmol Aiijv.
– [...] Owi záś za przełamaniem muru przez łáskę Bożą/ zá spráwą przeważnego Kawálerá Nowodworskiego/ ktory sam prochy zasadzał/ y ręką swą zapálał/ z Iego M. Panem Márszałkiem Litewskim/ ktory ie do szturmu sam przodkuiąc przywodźił/ mężnie w zamek wpádli/ y tak wszyscy wraz zamek opánowawszy/ mężnie sobie pocżynáli. RekupSmol Aiij.
patrz: PRZEWAŻNY
– [...] Owi záś za przełamaniem muru przez łáskę Bożą/ zá spráwą przeważnego Kawálerá Nowodworskiego/ ktory sam prochy zasadzał/ y ręką swą zapálał/ z Iego M. Panem Márszałkiem Litewskim/ ktory ie do szturmu sam przodkuiąc przywodźił/ mężnie w zamek wpádli/ y tak wszyscy wraz zamek opánowawszy/ mężnie sobie pocżynáli. RekupSmol Aiij.
– [...] Pan Márszałek z cżęśćią piechoty/ z Vsarzmi y z Ráytarámi [...] [szedł]. RekupSmol Aiij.
patrz: RAJTAR
– [...] z tych [rycerzy] połowicę wypráwiono było czátą przećiwko Iwánowi Sołtykowi/ ktory rebellizowawszy Krolowi Ie[g]o Mśći/ potężnie gotował się przyść ná odśiecz Smoleńskowi [...]. RekupSmol Aijv.
– O Rekuperowaniu Smoleńská od Moskwy/ przez Niezwyćiężonego Monarchę ZYGMVNTA TRZEĆIEGO Krolá Polskiego [...]. RekupSmol A.
– Pan Gorecki Rotmistrz Krolá Ie[g]o Mćci Petyhorski/ cżłek Rycedrski postrzelony názáiutrz vmarł. RekupSmol Aiijj.
patrz: ROTMISTRZ
– [...] Lecz gdy vyźrzał [Moskwicin] nowy przełom/ z stráchem wyrzuconego ná sążni dźieśięć muru wzdłuż/ vpádło mu do końcá serce [...]. RekupSmol Aiij-Aiijv.
patrz: SĄŻEŃ
– [...] Prochow niewiele [znaleziono]/ tylko te ktore zostáły po Basztách y po obłankách/ á insze w sklepach pogorzáły. RekupSmol Aiijjv.
patrz: SKLEP
– Dźiał spiżanych náleziono 95. oprocż rownieyszych ktore z obłankow pozrzucano y pokradźiono: Żeláznych y szmigownic do stá: Hákownic niemáłą liczbę [...]. RekupSmol Aiijjv.
– Dźiał spiżanych náleziono 95. oprocż rownieyszych ktore z obłankow pozrzucano y pokradźiono: Żeláznych y szmigownic do stá: Hákownic niemáłą liczbę [...]. RekupSmol Aiijjv.
– [...] Sżeyn zawárł się był w iedney baszćie/ tusząc sobie podobno/ że miał iáko w pole wymknąć [...]. RekupSmol Aiijj.
patrz: TUSZYĆ
– Gdy vporni oblężeńcy Smoleńscy przez tál czás niemáły/ zá powodem á hárdą krnąbrnośćią [...] Sżeyná [...] áni złym/ áni dobrym sposobem chćieli się dáć przywieść/ do podánia się z zamkiem Smoleńskim/ Krolowi Ie[g]o Mśći/ vfáiąc wyniosłym/ y do przełamánia niepodobnym murom/ zá ktoremi śiedźieli. RekupSmol Aij.
patrz: UPORNY
– Trzeciego dniá gdy zamek rewidowano ználeźiono żytá/ owsow/ iećzmionow/ słodow/ szpichlerze kupámi wielkimi násypáne/ y inszey żywności; To iest/ miodow przásnych y pitych/ gorzałek/ másłá/ miąs więdłych/ sádeł [...]. RekupSmol Aiijjv.
patrz: WIĘDŁY
– Gdy vporni oblężeńcy Smoleńscy przez tál czás niemáły/ zá powodem á hárdą krnąbrnośćią [...] Sżeyná [...] áni złym/ áni dobrym sposobem chćieli się dáć przywieść/ do podánia się z zamkiem Smoleńskim/ Krolowi Ie[g]o Mśći/ vfáiąc wyniosłym/ y do przełamánia niepodobnym murom/ zá ktoremi śiedźieli. RekupSmol Aij.
patrz: WYNIOSŁY
– Niechciał Krol Je[g]o Mośc przedśięwźiętego zamysłu swego odstąpic/ áby miał nie wźiąwszy Smoleń[s]ká odiácháć. RekupSmol Aij.
patrz: WZIĄĆ
– O Rekuperowaniu Smoleńská od Moskwy/ przez Niezwyćiężonego Monarchę ZYGMVNTA TRZEĆIEGO Krolá Polskiego/ Wielkie Kśiążę Litew. etc. etc. pod ktorym Krok Je[g]o Mość z Rycerstwem y Woyskiem leżał/ mocą y tráktatámi go dobywáiąc/ pocżąwszy od dniá 1. Octobr. w Roku 1609. áż do wzięćia onego do dniá 13. Iunij w Roku 1611. RekupSmol A.
patrz: WZIĘCIE
– [...] Pan Márszałek ozdobnie zálecał dźielność ochotnego Rycerstwá/ z odważeniem gardł swych/ ná posługę Ie[g]o Krolewskiey Mśći/ ná co y sam Krol Ie[g]o Mść pátrzał. RekupSmol Aiijj.
patrz: ZALECAĆ
– [...] Ogárnął [ogień] domy mieysckie/ y dwory Boiárskie/ záśiągł cżęść pięknie pokrytych dáchow murowych/ pożarł y chędogie mánastery murowáne [...]. RekupSmol Aiijv.
– [...] Sżeyn zawárł się był w iedney baszćie/ tusząc sobie podobno/ że miał iáko w pole wymknąć [...]. RekupSmol Aiijj.
– [...] nástępował czás odiáchánia Krolá Ie[g]o Msci ná Seym/ ktory był złożył dla waznych spraw Rzeczypospolitey [...]. RekupSmol Aij.
patrz: ZŁOŻYĆ