Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
RozprawaWojsk oryginał
ROSPRAWA Jáśnie Wielmożnego Páná Jego Mśći/ P. STANISŁAWA Z KONIECPOLA KONIECPOLSKIEGO, WOIEWODY SENDOMIRSKIEGO, HETMANA KORONNEGO, &c. &c. Z Woyskiem Xiążećiá Sudermáńskiego Gustawá pod Amersteynem

https://cbdu.ijp.pan.pl/id/eprint/3760/
Odnotowano 35 cytatów z tego źródła
– Kapitan Jan Ludwig Ringe/ woyskowy Strażnik/ miał chorągiew lazurową Adámaszkową/ ná niey był z obu stron Zoraw złotem háftowány/ á w nodze kámień trzymáiący. napis/ Vigilemus. to iest cżuymy. RozprawaWojsk B2v.
patrz: CZUĆ
– Te wszytkie chorągwie z dwiemá Obersterámi Streffem y Tei felem [!] więźniámi/ Ich Mść. Pánowie Posłowie Woyskowi/ od I. M. Páná Hetmáná ná to deputowáni/ y do Wárszáwy posłáni z pod Amerstyná oddáli [...]. RozprawaWojsk B3v.
patrz: DEPUTOWANY
– Pieszego woyská chorągwi tákże wźięli naszy trzynaśćie/ ośm z kitayki błękitney y pomoránczowey/ miedzy ktoremi na iedney był Krzyż żołty/ á pięć z kitayki białęy y żołtey w száchownice zgotowánych. RozprawaWojsk B3v.
patrz: KITAJKA
– [...] nieprzyiaćiel [...] wysłał trębáczá od I. M. Páná Hetmáná prosząc o miłosierdźié. Skłonił sie I. M. Pan Hetman do pofolgowánia/ ále żeby záraz bez odwłoki kończyli/ á podánym do záchowánia ich Condicyom dosyć vczynili/ ieśliby do iednego zginąć niechćieli. RozprawaWojsk A4.
patrz: KONDYCJA
– Po záchodźie słońcá/ skoro suię zmierzkło/ piechotá Polska/ kosze pod miástem postáwiłá/ szańce kopáłá/ przez cáłą noc/ y dźiáłá zátoczyłá [...]. RozprawaWojsk A3v.
patrz: KOSZ
– Napis/ GOTT WALDTS ICH VVAGS/ to iest/ Niech Bog pomoże/ ia sie będę kuśił. RozprawaWojsk B2v.
– [...] nieprzyiaćiele zgubiwszy wielu/ tył podáć muśieli/ y ná nich nászy ledwá do miásteczká nie wiácháli. RozprawaWojsk A3.
– [...] ku wieczorowi piechotá z ármata nádeszłá/ 13. dniá Kwietniá/ ná ktorą mimo miásto idącą/ nie spodzianie trzy chorągwie z miástá wypádły [...]. RozprawaWojsk A3.
patrz: MIMO
– Ktorzyby służyć J. K. M. niechćieli/ á do swych kráin powroćić się woleli/ áby przyśięgli/ że przez Rok y sześć Niedźiel/ przećiw Krolowi I. M. y Rzeczyposp: Polskiey/ broni podnośić nie máią [...]. RozprawaWojsk A4v.
patrz: NIEDZIELA
– [...] te Condicye proszącym podałem. 1. Aby przednieysze Oberstery swoie/ to iest/ Obersterá Ianá Streffá/ y Obersterá Máximilianá Teifelá/ ktorzy ich ná ten záćiąg/ y niebespiecżeństwo záprowádźili/ ze wszytkimi ich dobrámi/ ná łáskę y wolą I. K. M. zdrowie ich spuszcżáiąc/ wydáli. RozprawaWojsk A4v.
– Ktorzyby służyć J. K. M. niechćieli/ á do swych kráin powroćić się woleli/ áby przyśięgli/ że przez Rok y sześć Niedźiel/ przećiw Krolowi I. M. y Rzeczyposp: Polskiey/ broni podnośić nie máią: á záraz żeby z Krolestwá wychodźili/ szkody żadney nikomu nie cżyniąc/ y nic nie biorąc/ okrom tego co kto dobrowolnie do strawy będźie chćiał dáć. RozprawaWojsk A4v.
patrz: OKROM
– Iuż byli nie co ná prędce száńcámi y ostrogiem miásteczko vmocnili [...]. RozprawaWojsk A3.
patrz: OSTRÓG
– [...] nieprzyiaćiel [...] wysłał trębáczá od I. M. Páná Hetmáná prosząc o miłosierdźié. Skłonił sie I. M. Pan Hetman do pofolgowánia/ ále żeby záraz bez odwłoki kończyli/ á podánym do záchowánia ich Condicyom dosyć vczynili/ ieśliby do iednego zginąć niechćieli. RozprawaWojsk A4.
– Ian Kápitan Burchárd von Schienberg/ miał chorągiew Adámászkowa pomoráńczowa [!]/ ná niey był z obu stron Lew śrebrem háftowány [...]. RozprawaWojsk B2v-B3.
– [...] pozad zostáwiwszy dźiáłá z wozámi y z piechotą/ sam z konnym Woyskiem prosto do Amerstynu nád spodziewánie 12. dniá Kwietniá przyćiągnął [...]. RozprawaWojsk A3.
patrz: POZAD, POZADŹ
– [...] pozad zostáwiwszy dźiáłá z wozámi y z piechotą/ sam z konnym Woyskiem prosto do Amerstynu nád spodziewánie 12. dniá Kwietniá przyćiągnął [...]. RozprawaWojsk A3.
– IA N. y my wszyscy tu przytomnie stoiący/ Przyśięgamy [...] że [...] wiernie y cnotliwie przećiwko wszelkim nieprzyiaćiołom służyć będźiemy [...]. RozprawaWojsk B2.
patrz: PRZYTOMNIE
– [...] ći wszyscy przysiągszy że Krolowi Iego M. Pánu nászemu Młśćiwemu/ wiernie służyć mieli/ Y Koronie Polskiey/ pod rożne chorągwie násze piesze są rozdáni. RozprawaWojsk B.
patrz: ROZDANY
– Chorągiew zostáwił [pułkownik Kiedryc] Adámászkową żołtą/ ná ktorey było háftowáne złotem y iedwabiem cżerwonym serce/ á z niego rosczki ruty źieloney wychodzące [...]. RozprawaWojsk B2-B2v.
patrz: RÓŻDŻKA
– [...] żadnego porozumienia nie będźiem mieli z Gustawem Kśiążęciem Sudermáńskim/ áni z żadnym inszym/ ktoryby snadź przećiwko Naiásnieyszemu Krolowi Polskiemu śmiał powstawáć [...]. RozprawaWojsk Bv.
– Po tey vtárczce piechotá nászá pod sztágiet ábo ostrog podpadáiąc/ áż do sámey nocy z nimi się strzeláłá. RozprawaWojsk A3v.
– Názáiutrz 14. dniá Kwietnia/ od sámego świtánia áż do wieczorá/ tákże woysko násze około miástá w spráwie stáło/ a piechotá nászá pod sztákiety mieyskie podszáńcowawszy się/ szkodę wielką w ludziách nieprzyiaćielskich czyniłá. RozprawaWojsk A3v.
– Nieprzyiáćiel przestrzeżony/ y o wźięćiu Pucká y że I: M. Pan Hetman z Woyskiem przećiw niemu ćiągnie [...] zá Stołpę rzekę názád vstąpił/ y zá dwá dni do Amerstyná Miásteczká I. K. M. przyszedł/ chćąc [!] Słuchow ábo Choynice vbieżeć. RozprawaWojsk A2v.
patrz: UBIEŻEĆ
– Vfay Bogu/ á miey lwi vmysł/ twoie scżęśćie iescże będźie dobre. RozprawaWojsk B3.
patrz: UMYSŁ
– [...] ná drugiey stronie chorągwi/ obraz sámego Kápitaná von Achnen/ ná wronym koniu śiedzącego [...]. RozprawaWojsk B3-B3v.
patrz: WRONY
– Ruszył sie z częśćią ludu ktory miał przy sobie pod Puck/ 24: Márcá/ drugą część ludu pod Tcżewem y Gniewem zostáwiwszy/ áby nieprzyiaćielowi do wśi y miásteczek blisko leżących/ wyćieczek bronili. RozprawaWojsk A2-A2v.
patrz: WYCIECZKA
– [...] zámek z ármatą y z prochámi Komiss: od I. M. P. Hetmána na to wysádzonym oddali [.] RozprawaWojsk B.
patrz: WYSADZONY
– Nieprzyiáćiel przestrzeżony/ y o wźięćiu Pucká y że I: M. Pan Hetman z Woyskiem przećiw niemu ćiągnie [...] zá Stołpę rzekę názád vstąpił/ y zá dwá dni do Amerstyná Miásteczká I. K. M. przyszedł/ chćąc [!] Słuchow ábo Choynice vbieżeć. RozprawaWojsk A2v.
patrz: WZIĘCIE
– [...] te Condicye proszącym podałem. 1. Aby przednieysze Oberstery swoie/ to iest/ Obersterá Ianá Streffá/ y Obersterá Máximilianá Teifelá/ ktorzy ich ná ten záćiąg/ y niebespiecżeństwo záprowádźili/ ze wszytkimi ich dobrámi/ ná łáskę y wolą I. K. M. zdrowie ich spuszcżáiąc/ wydáli. RozprawaWojsk A4v.
patrz: ZACIĄG
– Kápitan Krysztoff a Klutzinck/ ten w Niemieckiey źiemi pozostał/ áby więcey żołnierzá záćiągał. RozprawaWojsk B3.
patrz: ZACIĄGAĆ
– Noc bitwę rozerwáłá/ przez ktorą y przez dzień drugi cáły/ nászey [!] ná koniách drogi wszytkie około miástá zástąpiwszy/ żeby nieprzyiáćiel nie vćiekł pilnowáli [...]. RozprawaWojsk A3.
patrz: ZASTĄPIĆ
– Puck ludem osádził/ y ármatą opátrzył/ á kilká dział z sobą wżiąwszy/ z woyskiem przećiwko nim spieszno poszedł/ 6. dniá Kwietniá/ żeby ich niespodzianie bez wieśći zbieżał. RozprawaWojsk A2v.
patrz: ZBIEŻEĆ
– [...] kazawszy sobie gráć ná orgánách/ po kośćiele táncowáli/ y inne zelżywośći ná tymże mieyscu Bogu poświęconym wyrządzáli. RozprawaWojsk Bv.
– Kapitan Jan Ludwig Ringe/ woyskowy Strażnik/ miał chorągiew lazurową Adámaszkową/ ná niey był z obu stron Zoraw złotem háftowány/ á w nodze kámień trzymáiący. napis/ Vigilemus. to iest cżuymy. RozprawaWojsk B2v.
– [...] od dwu chorągwi nászych kozáckich/ ktore ná straży stáły/ y od piechoty nászey ták są zráżeni/ że ich wiele ná plácu legło [...]. RozprawaWojsk A3-A3v.
patrz: ZRAŻONY