Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
TułGietKutrz 1639-1676 wydanie wtórne
Wilkierz...

http://dir.icm.edu.pl/pl/Archiwum_Komisji_Prawniczej/Tom_11/122
Odnotowano 20 cytatów z tego źródła
– Articuł 49 o zniwach y sieczęniu. TułGietKutrz 128.
patrz: ARTYKUŁ
– Ktorÿbÿ gospodarz swarÿ bitwę zapoczął, tęn ma odłozÿć winÿ gminowi do buxu m. .1. TułGietKutrz 124.
patrz: BITWA
– Także od wszelkiej cachy i paszy tak koni i wszelkiego bydła każdy pleban powinien być wolny. TułGietKutrz 175.
patrz: CACHA
– Art. 37. O casze kolejnej. TułGietKutrz 187.
patrz: CACHA
– Kto co kolwiek zgubi sąsiadowi: cachę pasąc, ma dac iagnię za iagnię cielę za cielę. TułGietKutrz 127.
patrz: CACHA
– A ieśli też ryki będą dobre powinien tęn coma cachę skodę zapłacić. TułGietKutrz 125.
patrz: CACHA
– [...] iesli ktory niebędzie posłuszny á ociągaiąc się omięska ma odłożyć 4. sz. dobelt. TułGietKutrz 123.
patrz: DOBELT
– Wielkier Gitterczwałdzky za prozbą ie[g]o Mści Xa [...] Canonika Warmieńskiego a Administratora olstińskiego od wielebnej Kapituły Frąborskiey ustawiony potwierdzony y nadany wszytkięmu powiatu [..]. TułGietKutrz 122.
patrz: FROMBORSKI
– Nie ma zadęn koni przez wieś gnac drabem bo iesli się skoda zstanie powinięn ią płacić. TułGietKutrz 127.
patrz: GNAĆ
– Gospodarz zaden nima na murawie ogroda grodzić [...]. TułGietKutrz 129.
patrz: GRODZIĆ
– Płoty podłuzne około wsi, kazdy gospodarz za roskazanim sołtyskięm ma po prawiać y grodzić [...]. TułGietKutrz 125.
patrz: GRODZIĆ
– Konie parchowate nosowate niepuszczać miedzÿ inne konie. TułGietKutrz 125.
patrz: PARCHOWATY
– Gdy by gospodarz w zapowiedzianęm lesie abo gaiu, drzewo rąbił bez dozwolęnia gminskiego, ma odłozyć winy do buxu. g. 5. okrom pańskiey winy [.] TułGietKutrz 129.
patrz: RĄBIĆ
– Powinien sąsiad drugięmu, ktory swe[g]o zboza nie moze mieć rumowac co naprędzey przez swoię stukę, iesli napomniony tego nieuczyni, odłożyć ma do gmi[n]u .5. sz. d. TułGietKutrz 128.
patrz: RUMOWAĆ
– Gdy się woda bądz we wsi bądz wpolu skodliwie zmieysca swego rozleie, albo wypłynie, powinięn sołtys zradzkimi do rumowania gminowi rozkazać: Gdy gospodarz ktory tego nie uczyni y nieprzerumuie ma odłozyć winy od pręta 2 sz. d. á od rosgi 1 sz. d. TułGietKutrz 124-125.
patrz: RUMOWANIE
– Sołtys [...] ma [...] za sieść wsłusznym y przystoynym ubierze, to iest w sukniey albo wdeliey. TułGietKutrz 130.
– Kto ma rossa wpiątym roku, ten go powinien klepać. albo wyrznąć y chowac na obdzach na swoiey stucze. TułGietKutrz 125.
patrz: WYRZNĄĆ
– Nima zadęn począć zniwować chyba więtsza gromada na to pozwoli. TułGietKutrz 128.
patrz: ZNIWOWAĆ
– Moze kazdy do potrzeby swoiey kopę snopow wząc gdzie będzie zniwował. TułGietKutrz 128.
patrz: ZNIWOWAĆ
– Gospodarze ktorzy zywiznę karbuią ktorzy są naznaczęni od szołtysza. TułGietKutrz 126.