Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
DiarZwyc 1624 oryginał
DIARYVSZ PRAWDZIWY ZWYCIĘSTWA NAD TATARAMI OTRZYMANEGO/ Roku M.DC.XXIIII. Dniá dwudziestego Czerwca, to iest w Octawę Swiętego Antoniego z Padwi. Przy tym list J. M. Páná Hetmáná Koronnego Polnego/ do Krolá J. M. Roku Páńskiego/ 1624.

https://cbdu.ijp.pan.pl/id/eprint/3650/
Odnotowano 25 cytatów z tego źródła
– DIARIUSZ PRAWDZIWY ZWYCIĘSTWA nad TATARAMI OTRZYMANEGO/ Roku M. DC. XXIIII. Dniá dwudziestego Czerwcá, to iest w Octawę Swiętego Antoniego z Padwi. DiarZwyc A.
patrz: DIARIUSZ
– Chłopow więźniow było ná śláku kilká set pośćinánych/ ále lepiey że vmárli/ niżeliby się byli mieli do Pogáństwá obroćić/ álbo ná Gálárách co godźiná przez wiele lat vmieráć. DiarZwyc B.
patrz: GALAR, GALARA
– [...] iedni dla odległośći mieyscá/ drudzy dla innych impedimentow przybyć nie mogli [...]. DiarZwyc A3.
patrz: IMPEDYMENT
– Nas nie było iedno coś nád pięć tyśięcy [...]. DiarZwyc B.
patrz: JEDNO
– [...] do Ich. MM. Pánow Stárostow Vkráinnych dał znáć [hetman]/ prosząc/ áby według Constituciy przeszłego Seymu poczty swe przysłáli. DiarZwyc A2.
– [...] osobliwie czekał [hetman] trzy dni ná ludźie Ich MM. Xiążąt Zbáráwskich/ nieboszczyká świętey Pámięći P. Krákowskiego/ y Vkráinnych Stárostow ná Seymie ofiárowánych [...]. DiarZwyc A3.
patrz: OFIAROWANY
– [...] cáłą noc idąc oświtłem go ná polu Popłáwnickiem miedzy Háliczem y Belszowcem/ zástawszy názáiutrz [...]. DiarZwyc Bv.
– [...] Prognostyki woienne mielismy też poćieszne. DiarZwyc A3.
patrz: POCIESZNY
– [...] do Ich. MM. Pánow Stárostow Vkráinnych dał znáć [hetman]/ prosząc/ áby według Constituciy przeszłego Seymu poczty swe przysłáli. DiarZwyc A2.
patrz: POCZET
– [...] támże posztą przyszły listy od Dworu [...]. DiarZwyc A2v.
patrz: POCZTA, POSZTA
– [...] Prognostyki woienne mielismy też poćieszne. DiarZwyc A3.
patrz: PROGNOSTYK
– Kiedy iuż konie násze przez 26 godźin nie tylko przez pokármu/ ále bez namnieyszego odpoczynku strudzone dłużey służyć nie chćiáły/ y noc bárzo ćiemna nástąpiłá/ vpátrzywszy w leśie ostroweczek ieden ná strzeleniu z łuku szeroki/ I. M. Pan Hetman/ z Ich M. PP. Sieniáwskimi/ z I. M. Pánem Stárostą Trębowelskim/ z I. M. Pánem Zbárawskim/ y z inną Compánią dwie godźinie wnoc/ á ieszcze cáły dźień nic nieiadszy áni piiąc/ z koni zśiadszy trochę się nápiwszy się potrosze wody z błotem nápoły zkłoconey. DiarZwyc B.
patrz: PRZEZ
– [...] vmyślił vstąpienie wieczorem ogńiow przygáśiwszy/ poszedł ná cáłą noc/ y ná roświćie [!] stánął ná szerokim Popłáwnickiem polu/ miedzy Háliczem á Boliszowem. Vczynił to nawięcey dla tego/ áby w szerokie pole midzy Dniestr á trży Łysyczkowáte głębokie rzeki nieprzyiaćiela wywabiwszy miał plác do czynienia/ y sposobność do odgromienia płonu/ więc y ná to przygodne było to vstąpienie: kiedyby nas nieprzyiaćiel pominąć chćiał/ snádnieyby go ná wszytkich przepráwách przeymowáć byli mogli [...]. DiarZwyc A3-A3v.
patrz: PRZYGODNY
– Regestrzyk posełam vniżenie W. K. M. Páná mego Miłośćiwego prosząc/ áby W. K. M. ná odwagę/ ochotę y koszt Ich M. zá okázyiámi respectowáć raczył/ przychęcáiąc ich do dálszych służb swoich y Rzeczypospolitey. DiarZwyc B2v.
– Regestrzyk posełam vniżenie W. K. M. Páná mego Miłośćiwego prosząc/ áby W. K. M. ná odwagę/ ochotę y koszt Ich M. zá okázyiámi respectowáć raczył/ przychęcáiąc ich do dálszych służb swoich y Rzeczypospolitey. DiarZwyc B2v.
– [...] Kántymir sám trzykroć postrzelony/ raz w łeb od Alkusá Szwágrá de Wlek/ Wuiá Sułtaná Gáłgi/ á rękodáynego sługi I. M. P. Hetmánowego/ ktory mśćił się koniá od niego pod sobą zábitego. DiarZwyc A4v.
patrz: RĘKODAJNY
– [...] pomknęlismy się nád Switelniki/ tám znowu zá ziáwionym iákimsi o przybywániu tych ludźi Vkráinnych rumorem/ zátrzymálismy się przez trzy dni [...]. DiarZwyc A3.
patrz: ROMUR, RUMOR, RUMOR
– Kiedy iuż konie násze przez 26 godźin nie tylko przez pokármu/ ále bez namnieyszego odpoczynku strudzone dłużey służyć nie chćiáły/ y noc bárzo ćiemna nástąpiłá/ vpátrzywszy w leśie ostroweczek ieden ná strzeleniu z łuku szeroki/ I. M. Pan Hetman/ z Ich M. PP. Sieniáwskimi/ z I. M. Pánem Stárostą Trębowelskim/ z I. M. Pánem Zbárawskim/ y z inną Compánią dwie godźinie wnoc/ á ieszcze cáły dźień nic nieiadszy áni piiąc/ z koni zśiadszy trochę się nápiwszy się potrosze wody z błotem nápoły zkłoconey. DiarZwyc B.
patrz: SKŁÓCONY
– [...] vmyślił vstąpienie wieczorem ogńiow przygáśiwszy/ poszedł ná cáłą noc/ y ná roświćie [!] stánął ná szerokim Popłáwnickiem polu/ miedzy Háliczem á Boliszowem. Vczynił to nawięcey dla tego/ áby w szerokie pole midzy Dniestr á trży Łysyczkowáte głębokie rzeki nieprzyiaćiela wywabiwszy miał plác do czynienia/ y sposobność do odgromienia płonu/ więc y ná to przygodne było to vstąpienie: kiedyby nas nieprzyiaćiel pominąć chćiał/ snádnieyby go ná wszytkich przepráwách przeymowáć byli mogli [...]. DiarZwyc A3-A3v.
– Zámieszáło się z nim mężnie kilká Chorągwi/ ktore dobry stos wytrzymawszy/ wspárli nieprzyiaćielá/ że więcey nie náćieráł. DiarZwyc .
patrz: STOS
– Zámieszáło się z nim mężnie kilká Chorągwi/ ktore dobry stos wytrzymawszy/ wspárli nieprzyiaćielá/ że więcey nie náćieráł. DiarZwyc Bv.
patrz: WESPRZEĆ
– Ale nieprzyiaćiel nie czyniąc odwrotu/ sromotnie więcej niż drugą milę vćiekáiąc/ w Niestr nie bez wielkiey w swoich szkody wpędzony/ y záiuszonym Chorągwiom/ nie opárł się áż w pułmile zá rzeką/ ktore dla dálekich pośiłkow/ strzelbą ráżąc w spráwie stánąwszy nic nie vstąpili [...]. DiarZwyc B2.
patrz: ZAJUSZONY
– [...] kazałem konnemu woysku nástępowáć/ kilká wprzod z Pánem Chmieleckim (ktore[g]o dźielność y odwágę W. K. M. Pánu memu Miłośćiwemu pilno zalecam) puśćiwszy Chorągiew w pogonią [...]. DiarZwyc B2.
patrz: ZALECAĆ
– [...] niewstydliwie vćiekáć począł nieprzyiaćiel, iákoż niezliczoną rzecz stad bydłá po polách odbieżawszy vćiekał, ćiásnemi gorzystymi ná Bednarzow lásámi/ ktore przed kilką dni zá obmyśleniem moim záśieczone [...]. DiarZwyc B2.
patrz: ZASIECZONY
– IVż nám Pán Bog w vsłudze W. K. M. Páná mego M. z miłośierdźia swego pobłogosłáwić ráczył/ przećiwko nieprzyiaćielowi/ ktoremu zástąpiłem był ná przepráwie przez Niestr/ y stánąłem pod Márcinowem. DiarZwyc Bv.
patrz: ZASTĄPIĆ