Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
WiśARoz wydanie wtórne
Rozmowa I. O Uszczęśliwieniu Człowieka w życiu. Przez Uczących się Filozofiy Kawalerow In Collegio Nobilium Schol: Piar. Miana Roku P. MDCCLVII w Warszawie. [w:] Rozmowy W Ciekawych Y Potrzebnych w Filozoficznych Y Politycznych Materyach : W Kollegium Nobilium Warszawskim Scholarum Piarum Miane. T. 1.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/667951/edition/768628/content
Odnotowano 4 cytaty z tego źródła
– Wprzod użyć biedy y złego, wprzod znaczney doznać trzeba przykrości, żeby można z czasem swobodnym cieszyć się szczęściem. WiśARoz 39.
patrz: BIADA, BIDA, BIEDA, BIEDA
– Bo iak (pisze Stanisław Lubomirski Marszałek niegdyś Wielki Koronny): Bo iak, spokoyne morze, gdy się skończy fala: Po ciemney nocy, słońce dzień iasny zapala: Jak, po śniegach przyiemnie kwitną tulipany: Tak nieszczęście, czas rodzi szczęściu obiecany. WiśARoz 39.
– Wprzod użyć biedy y złego, wprzod znaczney doznać trzeba przykrości, żeby można z czasem swobodnym cieszyć się szczęściem. WiśARoz 39.
patrz: MOŻNA
– Naprzeciw zaś takowym uwagom żwawiej nieco powstają ptolemaicy mówiąc... WiśARoz .
patrz: PTOLEMAIK