Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
WolPolFil 1732 wydanie wtórne
Wolność polska…

Odnotowano 7 cytatów z tego źródła
– [...] to wszystko robią urzędy, których król komu dopominającemu się nie da [...]. WolPolFil 598.
– Gdyby wszyscy tak moderaci byli w swoich pasjach, ambicjach i chciwościach, nie latałoby po Polsce tak wiele projektów, a raczej paszkwilów uszczypliwych, Królowi niesłusznie przyganiających, sprawy jego chwalebne taksujących, nicujących, jako pający i żmije z róży, lilii, z narcyzów, tulipanów jad zbierających; bo widzę, iż to wszystko robią urzędy, których król komu dopominającemu się nie da, jużci u niego król zły, jużci praw nie chowa, to a to przeciw czyni, wolność chce odbierać i tak swoje prywatne nieukontentowanie obłóczą w sukienkę zeli boni publici, żeby się lepiej ta maszkara udała. WolPolFil 597-598.
– Gdyby wszyscy tak moderaci byli w swoich pasjach, ambicjach i chciwościach, nie latałoby po Polsce tak wiele projektów, a raczej paszkwilów uszczypliwych, Królowi niesłusznie przyganiających, sprawy jego chwalebne taksujących, nicujących, jako pający i żmije z róży, lilii, z narcyzów, tulipanów jad zbierających [...]. WolPolFil 597-598.
patrz: LATAĆ
– Polak. Jednak to pewna, że u was [we Francji] król często rozkazuje brać w areszt lub do Bastylii bez pozwu i inkwizycji. WolPolFil 599.
patrz: POZEW
– Lubo pomienieni krolowie byli panami i dziedzicami [...], jednak przy tym była wolność wolnością przyzwoitą, oraz większa sława, dostatki i rządy lepsze w Polsce. WolPolFil 595.
patrz: PRZYZWOITY
– Za Bolesława Pudyka świętych Gerwazego i Protazego, przeciw Tatarom około roku tysiącznego dwusetnego sześćdziesiątego [Bóg dał do pomocy]. WolPolFil 542.
patrz: PUDYK
– [...] nikogo i o promocją nie prosiłem: kto syt, nie godzi mu się więcej jeść. WolPolFil 597.
patrz: SYT, SYTY