Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
ZłoteJarzmo non post 1650 oryginał
ZŁOTE JARZMO MAŁZENSKIE

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=90119&from=FBC
Odnotowano 46 cytatów z tego źródła
– Pisząc to/ obá y ia y ty mym zdániem iestesmy Báłámonci/ ty żeniąc się/ rozumiesz żeś się z Zony doskonale ucieszył/ á ia pisząc spodziewam się/ że nie ucieszysz. ZłoteJarzmo A3v.
– Oná mnie zá to dawszy koszule w grob/ nie ma iey potym z czego ukroić ná dzieci [...] Tákże gdy potym sámę dyabeł weźmie/ Dziedzic do niey nigdy nie tráfi/ zwłaszczá ieszcze gdy prostaczek/ báránczuk/ nie chodzi. ZłoteJarzmo B3v.
patrz: BARAŃCZUK
– Wyprowádziszli z miástá ná wieś z żonką/ to dzieci zchłopieią/ iáko báránczukowie. ZłoteJarzmo Cv.
patrz: BARAŃCZUK
– Á ty nieboże mężu musisz/ by też dzieciom w sámorodney bárwie chodzić [...] przecie ią stroy/ przecie kupuy. ZłoteJarzmo D.
patrz: BARWA
– U stołu miásto przysmákow to ná cię fuka [...] á ono Pániey we łbie muchy bęczą/ eż też czásem musisz náłaiawszy czepcá poprawić. ZłoteJarzmo D.
– ZRozumiałem Młodźieńcze żeć Zoná ná myśli/ iáko to temu/ ktorego ná Domatorstwo szczęśćie uknowáło/ miłe wprawdźie głowie iedney zamysły/ ále mnie Káwalerowi bezżennemu niepoćieszne? ZłoteJarzmo 4.
patrz: BEZŻENNY
– [...] zwano go Socrates [...] nie słycháć o tákim drugim błaźnie/ coby go żoná kiiem biiáła/ y tákim ługiem myiiała [...]. ZłoteJarzmo D4v.
patrz: BIJAĆ
– Zwano go Socrates [...] nie słycháć o tákim drugim błaźnie/ coby go żoná kiiem biiáłá/ y tákim ługiem myiáłá. ZłoteJarzmo D4v.
– Ieślisz Wdowę poiął [...] A radá się stroi ábo bryzuie/ to ciebie ludzie máią zá iey szafarzá. ZłoteJarzmo Cv.
– Á ty nieboże mężu musisz/ by też dzieciom w sámorodney bárwie chodzić [...] przecie ią stroy/ przecie kupuy. ZłoteJarzmo D.
patrz: CHODZIĆ
– A o tych Pániách siłá Historyi/ nie ládá potrzebnych rzecz y nápisáli/ ták Poetowie/ iáko y Czásopiszowie/ do ktorych ćię odsyłam/ wracáiąc się do swoiey máteryey. ZłoteJarzmo 24.
– Jeśli głádka [żona]/ co żywo iák do celu po oku zmierzać będą/ iáko wroble do sowki: dziw/ dziw/ dziw. ZłoteJarzmo A4.
patrz: DZIW
– [..] umieią piiáństwo pokryć fortelnie/ mdłością albo chorobą. ZłoteJarzmo Bv.
– Vszy miey iáko Midás osłowe/ nowin o niey słucháiąc: Nozdrzá iáko wilk do wachánia. Ięzyk rybi/ gdakániu iey nie odpowiadaiąc. ZłoteJarzmo 25.
patrz: GDAKANIE
– ...przecie uwáżay pilno iáko chodzi/ co y kędy czyni/ co iey zá zabawká/ czy listkow nie pisze, czy oczymá ná kogo nie rzuca, czy posłow/ y podarkow od kogo nie miewa: Jeśli obiawisz to żeć podeyźrzána/ aż ty u ludzi zostániesz seco cornuto Jeśli nie obiáwisz/ áż rzeką żeś Hurdupel. ZłoteJarzmo Bv.
patrz: HURDUPEL
– Ieśli piękna [żona]/ to będzie iáko Czará ábo Iándułá w Gdańskiey Giełdzie/ ktorą wypić/ á nie wytchnąć/ trudna: iák obaczyć á nie westchnąć/ nie podobna[.] ZłoteJarzmo A4.
patrz: JANDUŁA
– Iuwant nie poczciwy żyie cudzą szkodą. ZłoteJarzmo C4.
patrz: JUWANT
– Zechceszli iey też dáć łáncuch ná szyię/ lubo káydány ná nogi/ bądź káptor ná oczy/ przećię uważay pilno iáko chodźi/ co y kedy czyni/ co iey zá zabawká/ czy listkow nie pisze? Czy oczymá ná kogo nie rzuca? Czy postow/ y podárkow od kogo nie miewa? ZłoteJarzmo 10.
– Doymiesz ią ztąd skądeś sam/ to cię ledáiák u siebie waży: gadasz z przyiacielem co potrzebnego/ oná się wścipi: przedáiesz co komu/ oná musi kliniká pobić/ iák serduszko u dzwonká. ZłoteJarzmo C4.
patrz: KLINIK
– Patrzajćie miłość, co się ledwo zrodźi, Iuż w łykach wielkie bohátery wodźi. ZłoteJarzmo 7.
patrz: ŁYKO
– Nie ná toć Oćiec skárbił/ ábyś zápámietawszy pierwszey Mátki swey y Dobrodźieyki/ to iest Oyczyzny: Złoto/ srebro/ ktore po nim pozostało w ogniwá w łáńcuchách w pętá niepotrzebne/ ręku mánnele/ w kánaki y kámienie/ ktore tylko sámym oczom/ á nie rozumowi świecą/ ná robaki tkáne/ bez ktorych nie te simulachta animata niewiásty/ ále y Monárchowie świátá przed tym świetni/ y w powadze byli/ zlał/ zrzućił/ y obroćił. ZłoteJarzmo 5.
– Gębá tyle/ ile smáczne kąski/ Márcepany/ cukry robione/ lodowáte/ á przy nich truneczki roskoszne z Krety przywieźione/ ktoremiś ią niekiedy obsyłał. ZłoteJarzmo 25.
– Támże mu nie ták przykre rázy były od żony/ y dla tego stárzy Włoszy názwáli ie Vxor ab vngendo, to iest/ od mázánia ábo smarowánia. ZłoteJarzmo 30.
patrz: MAZANIE
– Lepiey w Zołnierskiey fátydze codźienney, Prowádźić przykro wiek swoy nieodmienny, Lepiey ná wieży zegáru pilnowáć, Trąbić, bez myłki godźiny rachowáć. ZłoteJarzmo 11.
– SENTENCYE, ABO NAVKI Młodźianom y Zonátym potrzebne. ZłoteJarzmo 35.
patrz: MŁODZIAN
– Authorowá intencyá nie iest szturmowáć ná Stan Małżeński/ y Białegłowy známienite/ gdyż tym oboygiem wszytek świát kwitnie; ále młodym oboiey płći otwieráć oczy/ áby do świece ktora pali/ nie lećieli przykłádem komorow/ ábo motylikow. ZłoteJarzmo 36.
patrz: MOTYLIK
– Wzrok, skok, tákt w Pánnie, y oká mrugnienie. ZłoteJarzmo 19.
patrz: MRUGNIENIE
– Włosy iey ná głowie tyle kosztuią/ ile perły/ kánaki: y sztuki od kámieni drogich/ coś iey sam nákupił. [...] Czoło tyle/ ile naczelnik/ złotemi kámieńmi háftowány. ZłoteJarzmo 24.
patrz: NACZELNIK
– Doymiesz ią ztąd skądeś sam/ to cię ledáiák u siebie waży: gadasz z przyiacielem co potrzebnego/ oná się wścipi: przedáiesz co komu/ oná musi kliniká pobić/ iák serduszko u dzwonká. ZłoteJarzmo C4.
patrz: POBIĆ
– Pátrzay, iáko się stroż twoy czuryło młody, Czuprynę podmuskuie, kocha się z vrody: Ostrzy wąśik, vczy się mrugać ná vczynne, Pánie młode, czasem się kuśi o niewinne. ZłoteJarzmo 33.
– U stołu miásto przysmákow to ná cię fuka [...] Ale ięzyk czásem podsiniáłych oczu Pániey duszki nábáwi. ZłoteJarzmo D.
– Umieli czytáć/ pisáć/ gráć; to listki/ to świstki/ to podáruneczki bez przestanku/ to posełkowie/ to báby/ to Rufiáni z koczotámi/ iedná za drugą. ZłoteJarzmo C.
patrz: POSEŁEK
– Od Rzeźniká biorąc mięso/ im większy przykłádek/ spodźieway się nie bez wády mięso. ZłoteJarzmo 27.
– Opuści człowiek Oyca y Mátkę, á przystanie do Zony. ZłoteJarzmo 7.
patrz: PRZYSTAĆ
– Iesteś człowiek stanu rownieyszego/ to chodząc około pożywienia/ nie możesz mieć przystoynego stárániá o żonie. ZłoteJarzmo 24.
patrz: PRZYSTOJNY
– By się wżdy godźiło w ręce wziąć iáko kápłoná/ y zmacáć czy dobry/ czy tłusty? abo trzewiká przyzuć ieżeli nie ćiásny? ábo iáko folwárk ná czas árendowáć... ZłoteJarzmo 27.
patrz: PRZYZUĆ
– Á ty nieboże mężu musisz/ by też dzieciom w sámorodney bárwie chodzić [...] przecie ią stroy/ przecie kupuy. ZłoteJarzmo D.
patrz: SAMORODNY
– Zołądek struśi/ coś twárdszego niż żelázo połykać y trawić. ZłoteJarzmo 25.
patrz: STRUSI
– Oczy ślepacze nieuczćiwośći/ hándluią urodą iáko towárem. ZłoteJarzmo 18.
patrz: ŚLEPACZY
– Nogi ielenie/ śideł uchodząc. Náturę wrobla. Sen świerczowy/ żebyś mogł spáć gdy pocznie świergotáć. Małżeństwo potrzebuie trzech rzeczy: Zeby był Mąż mądry, Zoná czysta. Dzieći posłuszne. ZłoteJarzmo 25.
– Jeśli trzeźwia [białogłowa]/ to iest/ że nic nie piia inszego tylko wodę/ to cię będzie miáłá z rozum. ZłoteJarzmo Bv.
– Iedná tonąc pokázowáłá ná mężá pálcámi/ że weszká zámárłá; á drugiey/ przećiwko wodźie mąż szukał. ZłoteJarzmo 28.
patrz: WESZKA
– Y żenić/ y nie żenić/ oboie to ćięszko ná ćię/ iednák ieśli się nie ożenisz/ ieszcze to u ćiebie w mocy będźie/ że się żenić możesz/ ále ożeniwszy się zostániesz iáko piskorz w wierszy/ ktoremu názad trudno;... ZłoteJarzmo 32.
– Zárliwym ogniom/ nie opraw się woskowe mármury. Beze krwie wygra/ y nágo zwyćięży urodá. ZłoteJarzmo 24.
patrz: WOSKOWY
– Są insze Narody/ v ktorych mąż kądźiel z wrzećionem swey małżonce zá pás wtyka/ ná to żeby pomniáłá o swey zabáwie nauczćiwszey/ przećiw prożnowániu głownemu ich nieprzyiaćielowi; ále oná czásem z iego głowy y brody kądźiel sobie czyni/ frásunkámi iáko wrzecionámi/ one kręcąc y wiercąc. ZłoteJarzmo 30.
– Zołądek struśi/ coś twárdszego niż żelázo połykać y trawić. ZłoteJarzmo 25.
patrz: ŻOŁĄDEK