Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
MijInter 1632 oryginał
Interregnum albo sieroctwo apostolskie [...] po śmierci [...] Zygmunta trzeciego [...]

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=165116
Odnotowano 19 cytatów z tego źródła
– Drudzy w podáwániu Sententiey y wota swoich vwazni/ iáko Cátonowie. Inszy głębokośćią náuk ták Politycznych/ iáko też Akádemickich diuini Platones. MijInter 11.
patrz: AKADEMICKI
– Wspomniałem sobie piękną Allusią/ ktorą ieden mądry człowiek uczynił/ na imię Piusa piątego Papieża. MijInter 10.
patrz: ALUZJA
– Interregnum albo sieroctwo apostolskie osierociałey Koronie Polskiey, po śmierci Naiaśnieyszego Monarchy, Zygmunta Trzeciego. MijInter k. tyt.
– O bezdziedziczne Monárchie każdy stáráć się może. MijInter 5.
– [Ptaszęta] Bronić się nie mogą/ chyba pisklywym głosem. MijInter 5.
– Na wysokich Cedrach nie tylko gorolotni Orłowie ale y drobne siadaią ptaszęta. MijInter 2 nlb..
patrz: CEDR
– [...] Strus sam tylko oczymá dziateczki swoie lągnie: Pátrzy vstáwicznie nie zmrożywszy oká/ ná skorupy zniesione/ wzrokiem ie oczu swoich zágrzewa/ y tym grzaniem po woli ptaszętá swoie mnoży y lągnie: á gdyby gdzie indziey oczy swoie przez pułkwádránsá odwrocić miał/ záraz Strusiętá w skorupie zálęgnione ziębną/ niszczeią y wniwecz się obracáią. MijInter 14.
patrz: GRZANIE
– Iakoby też miał przy sobie od porády zá Instruktorá samę Mądrość przedwieczną [...]. MijInter 10.
patrz: INSTRUKTOR
– [...] insze ptástwo ná gniezdźie vsłánym śiedząc/ pierzem y ćiepłem przyrodzonym zágrzewa skorupy owocu swoiego/ y tymże ćiepłem ptaszętá swoie odchowywa: Strus sam tylko oczymá dźiateczki swoie lągnie: Pátrzy vstáwicznie nie zmrożywszy oká/ ná skorupy znieśione/ wzrokiem ie oczu swoich zágrzewa/ y tym grzaniem po woli ptaszętá swoie mnoży y lągnie [...]. MijInter 14.
– Zasłużyłeś to sobie Gedeonie ábyś był Pánem nászym/ y z potomstwem twoim/ boś nas wybáwił od Mádiánitow; ták wiele rázy zdrowie y krew twoię odważyłeś dlá nas; zástáwiałeś się zá zdrowie y dobrá násze/ ták w potrzebách iáko y w Obozách: Dominare nostri bądźże Pánem nászym. MijInter 35.
patrz: MADIANITA
– Lodź z iabłki w żadnym porćie zátrzymáć się długo nie może/ bo słáby towar/ gnije/ przydźie go prędko pozbyć/ ták Krolestwá Monárchie świátá/ nie trwáłá rzecz/ y przytym człowiek nádgnić iáko iabłko muśi? MijInter 12.
patrz: NADGNIĆ
– MOnárchia káżdá y Krolestwo tym szczęśliwsze iest/ pod czás zámieszánia zwłaszczá tego ktore my Interregnum zowiemy/ im lepsze ma wárunki beśpieczeństwá swoiego: ábowiem czás takowy nayniebeśpiecznieyszy iest ná Monárchie y Krolestwá/ osobliwie te ktore nie idą dźiedźicznem/ spádkiem/ ále dobrowolnym od poddánych obrániem/ y podániem. MijInter 4.
– W tym wizerunku obaczyli mądrość twoię choć partacko wykonterfetowaną. MijInter 1 nlb.
patrz: PARTACKO
– ...ále iako gniazdá odbieży [ptak]/ każde ptaszysko o nie pokusić się może... MijInter 5.
patrz: PTASZYSKO
– Wspomniałem sobie piękną Allusią/ ktorą ieden mądry człowiek uczynił/ na imię Piusa piątego Papieża. MijInter 10.
– ...wiedźiał że to człowiek z nátury prudens sicut serpens, áby mądrego w śieroctwie swoim miáłá opiekuná/ czyli dla tego áby wszyscy inszy Korony Polskiey Potentaći/ byli prudens sicut serpens, to iest/ Conformowáli się mądrośći Wężykowey/ choć nie w obierániu nowego Páná/ gdyż to iuż zá wolnośćią Szláchecką káżdego idźie/ przynamniey w zátrzymániu dostoieństwá wiáry świętey... MijInter 10.
patrz: WĘŻYKOWY
– Weszli w pokątny iákiś wieczernik/ y tám się z Naświętszą Pánną y z inszemi białemigłowámi z boiáźnią zámknęli. MijInter 2.
– ...Gorąco záś ma tę własność że rarefacit rzeczy gęste czyśći/ y rozrzedza: bo widźiemy że łod topi/ y wosk przepuszcza; że tedy od mrozu choć nie zmárzłá/ przećię iednák gęśćiáłá wodá w zegárku/ álbo ráczey w bánieczkách iego/ zátym też ták prętko nie mogłá ćiecz... MijInter 31.
patrz: WOSK
– Ieśli się kto nasádźi opánowáć wszytko Páństwo twoie Adhuc magis. Proś ieszcze żárliwiey. MijInter 40.