Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
MijInter 1632 oryginał
Interregnum albo... po śmierci ... Zygmunta trzeciego

http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=41139
Odnotowano 12 cytatów z tego źródła
– Drudzy w podáwániu Sententiey y wota swoich vwazni/ iáko Cátonowie. Inszy głębokośćią náuk ták Politycznych/ iáko też Akádemickich diuini Platones. MijInter 11.
patrz: AKADEMICKI
– Wspomniałem sobie piękną Allusią/ ktorą ieden mądry człowiek uczynił/ na imię Piusa piątego Papieża. MijInter 10.
patrz: ALUZJA
– Interregnum albo sieroctwo apostolskie osierociałey Koronie Polskiey, po śmierci Naiaśnieyszego Monarchy, Zygmunta Trzeciego. MijInter k. tyt.
– O bezdziedziczne Monárchie każdy stáráć się może. MijInter 5.
– [Ptaszęta] Bronić się nie mogą/ chyba pisklywym głosem. MijInter 5.
– Na wysokich Cedrach nie tylko gorolotni Orłowie ale y drobne siadaią ptaszęta. MijInter 2 nlb..
patrz: CEDR
– [...] Strus sam tylko oczymá dziateczki swoie lągnie: Pátrzy vstáwicznie nie zmrożywszy oká/ ná skorupy zniesione/ wzrokiem ie oczu swoich zágrzewa/ y tym grzaniem po woli ptaszętá swoie mnoży y lągnie: á gdyby gdzie indziey oczy swoie przez pułkwádránsá odwrocić miał/ záraz Strusiętá w skorupie zálęgnione ziębną/ niszczeią y wniwecz się obracáią. MijInter 14.
patrz: GRZANIE
– Iakoby też miał przy sobie od porády zá Instruktorá samę Mądrość przedwieczną [...]. MijInter 10.
patrz: INSTRUKTOR
– [...] insze ptástwo ná gniezdźie vsłánym śiedząc/ pierzem y ćiepłem przyrodzonym zágrzewa skorupy owocu swoiego/ y tymże ćiepłem ptaszętá swoie odchowywa: Strus sam tylko oczymá dźiateczki swoie lągnie: Pátrzy vstáwicznie nie zmrożywszy oká/ ná skorupy znieśione/ wzrokiem ie oczu swoich zágrzewa/ y tym grzaniem po woli ptaszętá swoie mnoży y lągnie [...]. MijInter 14.
– W tym wizerunku obaczyli mądrość twoię choć partacko wykonterfetowaną. MijInter 1 nlb.
patrz: PARTACKO
– Wspomniałem sobie piękną Allusią/ ktorą ieden mądry człowiek uczynił/ na imię Piusa piątego Papieża. MijInter 10.
– Ieśli się kto nasádźi opánowáć wszytko Páństwo twoie Adhuc magis. Proś ieszcze żárliwiey. MijInter 40.