Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
MorochPar oryginał
ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ Albo Vtulenie vszczyplivvego Lámentu mniemáney Cerkwie Swiętey wschodniey zmyślonego Theophila Orthologá

https://polona.pl/item/paregoria-albo-vtulenie-vszczypliwego-lamentu-cerkwie-swietey-wschodniey-zmyslonego,OTU2NDg3NDE/22/#info:metadata
Odnotowano 40 cytatów z tego źródła
– [Ojcowie Kościoła] będąc ulubionymi przyiaciołmi Bożymi/ bez wątpienia mieli Spiritum discretionis rozeznawać absurda od rzeczy istotney. MorochPar 202.
– Dziki y gruby narod Gottow y Visigottow Ariańską herezią zarażony/ do Katolickiey wiary przystąpił. O iako to wielka była accessia Kościołowi Bożemu. MorochPar 166.
patrz: AKCESJA
– Nie iest to dziw [...] że się Angioł ciemności/ w światłości Anioła przemienia. MorochPar 2.
– Co to zacz iest ktora do nas w tym płaczu żałosnym przychodzi/ nie tenlito Anioł ciemności przemiotny? MorochPar 2.
– [...] dusze spráwiedliwych/ zaraz gdy z tego świátá schodzą/ przeniesione bywáią przez ręce Anyelskie do pomieszkánia niebieskiego [...]. MorochPar 204.
– Ale on [pseudolog] raczey fałszywie z antygraphu (iako samże przyznał) a nie z Auphtographu [!] ksiąg Watykańskich pierwszy instrument/ iakoby od Volaterana przepisany/ przywodzi: gdyż raczey wtory [...] a niżeli pierwszy iest podobny własnemu. MorochPar 84.
patrz: ANTYGRAF
– Prawowierni Synowie Cerkwi świętej [...] iako do naiwyzszego Sędziego [do papieża] w uciskach swoich apellowali. MorochPar 45.
patrz: APELOWAĆ
– Pewnie zawstydzic się czytaiąc będzie musiał Pseudolog [...] iż tak bezecnego światka naśladuie w niezgodzie/ y uporze swoim a prawowierny zbrzydzą się nim/ iako arcyodszczepieńcem. MorochPar 113.
– On Arcyscizmatyk Phocyus wielki nieprzyjaciel kościoła Rzymskiego/ w księgach swych [...] wyliczaiąc heretiki [...] słoweczkiem iednym Honoriusza miedzy nimi niewspomniał. MorochPar 56.
– Dziki y gruby narod Gottow y Visigottow Ariańską herezią zarażony/ do Katolickiey wiary przystąpił. O iako to wielka była accessia Kościołowi Bożemu. MorochPar 166.
patrz: ARIAŃSKI
– W tey tak maluczkiey liczbie Chrześcian mniey prawowiernego obaczysz: wszystko nestoryani/ Iakobite/ Georiani/ Euthichiani/ Armeni/ i tym podobni. MorochPar 35.
patrz: ARMEN, ARMENUS
– Czego dowieść możemy tym bez imiennym Pseudologiem/ ktory [...] namiestnikowi Chrystusowemu pełną gębą złorzeczy/ á imię swoie/ áby niewiedziano co zacz iest chytrze utaił. MorochPar 104.
patrz: BEZIMIENNY
– Ktorych [jezuitów] ty bezecny Phlyarologu/ ná wzgárdę Ezáwitámi/ á ná dobrey sławie im swowolnym ięzykiem vwłacżáiąc/ Wyzuitámi názywasz: Nie oglądałeś się ná to/ że są wżdam sługámi Bożymi: á ty ktoś iest/ że osądzasz ták ciekáwie cudzych/ do ktorych żadnego práwá niemasz. MorochPar 101.
– Co to zacz iest ktora do nas w tym płaczu żałosnym przychodzi/ nie tenlito Anioł ciemności przemiotny? MorochPar 2.
patrz: CIEMNOŚĆ
– Aza bowiem onim nie mamy iáwney/ y zewszech miar dostáteczney demonstráty/ iáka o tym być może? MorochPar 106.
– Ale záprawdę są to tákie siatki/ ktore się mogą iednym dunieniem mądrego człowieká wniwecz obrocić. MorochPar 91.
patrz: DUNIENIE
– [...] iako niegdy złotą dydráchmą w gębie rybiey znalezioną od podátku y czyńszu Cesárskiego wyzwolił. MorochPar 30.
patrz: DYDRACHMA
– Ale on [pseudolog] raczey fałszywie z antygraphu (iako samże przyznał) a nie z Auphtographu [!] ksiąg Watykańskich pierwszy instrument/ iakoby od Volaterana przepisany/ przywodzi: gdyż raczey wtory [...] a niżeli pierwszy iest podobny własnemu. MorochPar 84.
patrz: FAŁSZYWIE
– On Arcyscizmatyk Phocyus wielki nieprzyjaciel kościoła Rzymskiego/ w księgach swych [...] wyliczaiąc heretiki [...] słoweczkiem iednym Honoriusza miedzy nimi niewspomniał. MorochPar 56.
– Dziki y gruby narod Gottow y Visigottow Ariańską herezią zarażony/ do Katolickiey wiary przystąpił. O iako to wielka była accessia Kościołowi Bożemu. MorochPar 166.
patrz: HEREZJA
– [...] syn Boży iest iednoistny z Oycem. MorochPar 51.
patrz: JEDNOISTNY
– Doświadczyliśmy tego nie poiednokroć [..]. MorochPar III nlb.
patrz: JEDNOKROĆ
– Tákie by to vniego było ważne/ y wiáry godne pisánie/ w ktorymby tákie słowá były/ iákiemi on/ ten swoy Kokodrylowy [!] Láment nadźiał. MorochPar 90.
– Tákie by to vniego było ważne/ y wiáry godne pisánie/ w ktorymby tákie słowá były/ iákiemi on/ ten swoy Kokodrylowy [!] Láment nadźiał. MorochPar 90.
patrz: LAMENT
– Apostoł niegdy ubogi/ chudy/ z struchláły/ płaszczykiem rybackim przyodziany: á successorowie iego teraz od złotá/ pereł/ kámieni drogich/ lsnącymi się szátámi przyodziani? MorochPar 81.
– Świádczy o świątobliwości wnętrney zachodniego Kościołá/ wielkie mnostwo Zakonnikow pobożnych rozmáitych Reguł. MorochPar 100.
– Y owszem śmiałeś iákąś sekutną poczworę/ kárczemnego wychowániáNiewiastę/ pod płászczem poważnego imieniá Cerkwi ś. Wschodniey [...] z otchłáni piekielney wywieść. MorochPar X nlb.
– Wielcy Monárchowie [...] dziś plugáwą práwicę Otomáńską cáłowáć muszą: [...] bogate upominki [...] przed nogi iego zá to kłádąc: ceny y liczby tych charáciow (iáko oni te podaczki grubo názywaią) y Pescházyow nie wspominam. MorochPar 18.
patrz: PODACZKA
– A on láskę kápłáńską [...] Papiezowi podaiąc/ rzekł mu condicionaliter/ to zwiąsz co przysłusza związáć/ y podług przystoyności rozwiążesz. MorochPar 55.
– Wszystkie imioná/ ktore causę álbo przyczynę znáczą/ sámemu Oycowi przysłuszáią. MorochPar 134.
– Czego dowieść możemy tym bez imiennym Pseudologiem/ ktory [...] namiestnikowi Chrystusowemu pełną gębą złorzeczy/ á imię swoie/ áby niewiedziano co zacz iest chytrze utaił. MorochPar 104.
patrz: PSEUDOLOG
– Pewnie zawstydzic się czytaiąc będzie musiał Pseudolog [...] iż tak bezecnego światka naśladuie w niezgodzie/ y uporze swoim a prawowierny zbrzydzą się nim/ iako arcyodszczepieńcem. MorochPar 113.
patrz: PSEUDOLOG
– Niechcę inszych niezliczonych tym podobnym świádectw wypisowáć/ pełne tego są Soborniki/ Prewki/ y Prawiłá ták Breckie iáko y nasze Słowieńskie/ ktore práwie wykłoć zazdrośliwe Pseudologowe oczy mogą. MorochPar 79.
– Czyściec/ albo [...] Mytárstwá/ w ktorych się oczyszczáią/ y odmycywáią z zákáłu grzechow Venialnych to iest powszednich. MorochPar 194.
patrz: WENIALNY
– ...veniálne człowieczey krewkości przyzwoite grzechy/ hoyną dobrotliwego Páná miłością głodzone bywáią. MorochPar 196.
patrz: WENIALNY
– Onać to iest Hidrá wielogłowna. MorochPar 47.
– Pseudolog [...] miásto tego ták potrzebnego Sákramentu/ y opisania sposobu iákowym miałby być odpráwowany/ iakichsi kuglárzskich porządkow w trebnikach/ to iest rytuałách/ przez niedoszłe w náuce y pobożności pástuchy wilczarnie swoiey nákłádłá[!]. MorochPar 21.
patrz: WILCZARNIA
– y iesteś ktoremu klucże niebieskie dáne są/ ktoremu owce zwierzone. Sąć záiste y inni niebiescy wrotni y pásterzowie trzody: ale ty/ tym więcey sławniey/ im rozniey to oboie imię nád inne o dżiedżicżyłes. MorochPar 38.
patrz: WROTNY
– Ale się iá iuż domyslám/ stego Lamentu wrzaskliwego twego/ to co niemál po każdym trzećim słowie mowić zwykłeś. MorochPar 4.
patrz: WRZASKLIWY
– Bo ták mowisz. Iż ten [Turek] ciało/ y dobrá doczesne tylko zniewolił: á Papież przy tych doczesnych y duszę zniewala/ Ewánielską naukę zagasza/ wnętrzne dobrá zátłumia/ cnoty wniewolą záciąga: bluznierstwá wynálezcá/ niezbożności promotor/ y inne tym podobne á zewszech miar kłamliwe anthiteta/ álbo znoszenia czynisz. MorochPar 99.