Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
ChrośRel 1683 wydanie wtórne
Nieznana relacja o batalii wiedeńskiej 1683 roku

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=120582&from=FBC
Odnotowano 5 cytatów z tego źródła
– Wina wszystkie Pan Podkomorzy Koronny pobrał, między któremi były y antały główne. ChrośRel 138.
patrz: ANTAŁ
– Z własney armaty małom nie zginął. ChrośRel 136.
– Tamże wozy poleciwszy [...] Porucznikowi Jego K. M. nad Polskiemi wozami attentią maiącemu i w królewski ich tabor zawarszy, ze dwoma tylko swoiemi Semenami pobiegłem więc z chłopcem szukać ś. p. Jegomości Dobrodzieia. ChrośRel 136.
patrz: ATENCJA
– Potym, dawszy się baczeniu, podnieśliśmy go [trupa Modrzewskiego] na konia wierzchowego. ChrośRel 137.
patrz: BACZENIE
– Jeg[o]mość Dobrodziey [...] przesadził się na rumaku parowem. ChrośRel 136.