Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
OpisGrec 1750 oryginał
Opisanie geograficzne dawnej Grecji podług kart geografa d’Anville’a., b. m. 1750.
Odnotowano 7 cytatów z tego źródła
– Solon przydał, aby zeszli z urzędu Archontowie godnością tą [sędziów – członków Areopagu] byli zdobieni. OpisGrec 88.
patrz: ARCHONT
– Zaczął się w Atenach rząd gminny, a najwyższe urzędowanie zostawało przy Archontach. OpisGrec 84.
patrz: ARCHONT
– Areopag czyli naywyższy Sąd Rzeczypospolitey Ateńskiey ustawą Solona został do dawney powagi wrócony. OpisGrec 88.
patrz: AREOPAG
– Areopag czyli naywyższy Sąd Rzeczypospolitey Ateńskiey ustawą Solona został do dawney powagi wrócony. OpisGrec 88.
patrz: ATEŃSKI
– Solon Prawodawca tego był zdania, że zwycięztwa Atletów szkodliwsze były Rzeczypospolitey, niżeli zwyciężonym ich przeciwnikom. OpisGrec 104.
patrz: ATLETA
– Atleci, czyli uczniowie tych szkół [zapaśników]. sposobiąc się do rozmaitych ćwiczeń, wprawiani byli do umocowania ciała przez wytrzymawienie głodu. pragnienia, gorąca, zimna, i wszelkich niewczasów i niewygód. OpisGrec 104.
patrz: ATLETA
– Areopag czyli naywyższy Sąd Rzeczypospolitey Ateńskiey ustawą Solona został do dawney powagi wrócony. OpisGrec 88.