Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
OrAbNad 1602 wydanie wtórne
Oracyja na śmierć... J.a Abramowicza

Odnotowano 5 cytatów z tego źródła
– Już jest w odpocznieniu, w radości, już na łonie Abramowym z wiernymi świętymi, z aniołami Bożym używa społeczności. OrAbNad 240.
– Chwałę Bożą wszędzie, gdzie mógł pomnażał [Jan Abramowicz] [...] alumnów sierot z domów ślacheckich po kilkunastu swym kosztem chował victum et amictum dawał. OrAbNad 238.
patrz: ALUMN
– Uczuwszy, iż choroba w nim moc brała, bezpiecznie mówił o śmierci swojej [Jan Abramowicz]. OrAbNad 238.
– Ten [Jan Abramowicz] za złotem i dygnitarstwy bezmiernie się nie uganiał. OrAbNad 232.
patrz: BEZMIERNIE
– Już jest w odpocznieniu, w radości, już na łonie Abramowym z wiernymi świętymi, z aniołami Bożym używa społeczności. OrAbNad 240.
patrz: ŁONO